Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Algemene informatie

Den Helder Airport heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een van de grootste offshore helihavens van Noordwest-Europa. Dagelijks vervoeren helikopters offshore werkers naar en van offshore energie installaties op het Continentaal Plat. Dit dankzij haar ideale ligging ten opzichte van de primaire wind, olie- en gasvelden die centraal en in zuidelijke delen van de Noordzee zijn gelegen. Maar ook door de korte verbinding met Schiphol.

Hoofdstad van de Noordzee

Door de jaren heen is het aantal vliegbewegingen gestegen naar ruim 22.000 per jaar.
De laatste jaren passeren gemiddeld 140.000 passagiers per jaar de balies van Den Helder Airport. Dit betreft met name mensen die op de platformen in de Nederlandse sector van de Noordzee werken.
Op Den Helder Airport zijn dertig bedrijven gevestigd, waaronder 4 helikoptermaatschappijen. Deze bedrijven bieden gezamenlijk 500 directe arbeidsplaatsen. Den Helder Airport is een belangrijke economische motor voor de regio en biedt indirect werkgelegenheid voor offshore gerelateerde bedrijven, havenbedrijven en toeleveranciers.

Den Helder Airport heeft de ambitie het aantal directe arbeidsplaatsen de komende jaren te verdubbelen. Den Helder vormt de hoofdstad van de Noordzee, het centrum van de offshore. De luchthaven vormt een belangrijke schakel in die toekomst en zal zich daarop verder ontwikkelen.

Lijndienst

Den Helder Airport is voortdurend in ontwikkeling om steeds meer een verbindende schakel te vormen tussen verschillende offshoresteden. Zo werkt de luchthaven aan een lijndienst tussen Den Helder en Aberdeen en worden eveneens contacten gelegd om een verbinding te realiseren met het Deense Esbjerg. Deze verbindingen bieden veel voordelen voor de olie- en gasindustrie, offshore windindustrie en de zakelijke markt.

Meer dan offshore

De regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord biedt echter veel meer mogelijkheden. De filevrije bereikbaarheid, uitstekende parkeerfaciliteiten en –tarieven maken Den Helder Airport zeer aantrekkelijk voor de zakelijke markt. Daarnaast heeft de luchthaven vergaderfaciliteiten, een gratis Wifi-verbinding en mogelijkheden voor luchtvrachtvervoer en vliegtuigverhuur. Het restaurant is tijdens de openingsuren vrij toegankelijk, waar u onder het genot van een kopje kopje koffie of een lunch kunt genieten van de bedrijvigheid op het platform.

Openingstijden

Den Helder Airport is geopend op weekdagen van 07.00-22.00 uur en in de weekenden en op Nationale en Christelijke feestdagen van 07.00-12.00 uur en van 15.00-20.00 uur.

Luchthavenreglement

Een ieder die zich op het luchthaventerrein bevindt, is verplicht zich overeenkomstig de bepalingen van het Luchthavenreglement en alle overige door of namens de directie vastgestelde maatregelen te gedragen.

 


 

Verloren voorwerpen

Voor verloren voorwerpen kunt u telefonisch contact opnemen met NoordWest Services & Security, tel. 0223-637770.
Alle gevonden voorwerpen worden gemeld aan de Gemeente van Den Helder. U kunt uw verloren voorwerp terugvinden via de volgende link https://www.verlorenofgevonden.nl/

 

 

Roken

Roken is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen buiten voor het stationsgebouw.

Afvalscheiding

Op Den Helder Airport wordt al het afval gescheiden. U dient uw afval te deponeren in de juiste aangegeven afvalbak. Wij rekenen op uw medewerking. 

Spotters

Als spotter is het langs de hekken van Den Helder Airport goed vertoeven. Op de website van Spotting Group De Kooy vindt u fotomateriaal afkomstig van spotters op Den Helder Airport. Hier vindt u ook informatie over de meest geschikte spotlocaties.

Geluidshinder

Den Helder Airport/Maritiem Vliegkamp de Kooy doet haar uiterste best om zo min mogelijk geluidshinder te veroorzaken. Voor eventuele klachten kan het online klachtenformulier worden gebruikt of worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033 of 0223-658670 .

 


 

Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS