Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief Mei 1996

14-05-1996

    
 Voorwoord

Voor u ligt de eerste uitgave van onze reguliere nieuwsbrief, waarmee wij onze relaties, omwonenden en andere belangstellenden optimaal willen informeren over bestaande en nieuwe activiteiten op en rond Den Helder Airport. Tevens zal de nieuwsbrief worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Plan is om twee tot drie maal per jaar te verschijnen.
In deze uitgave schenken wij aandacht aan het 15-jarig bestaan van de luchthaven en de stormachtige groei die wij in deze periode hebben doorgemaakt. Daarnaast hebben wij een gesprek met onze buurman alsmede met enkele gebruikers van de luchthaven. Ook de omwonenden komen aan het woord middels een interview met één van de bestuursleden van hun belangenvereniging.
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden op en met Den Helder Airport, neemt u dan gerust contact met ons op.

Roel Hijmans
Directeur


Helderse luchthaven bestaat 15 jaar

In de maand mei was het precies vijftien jaar geleden dat er in Den Helder naast het militaire vliegveld 'De Kooy' een civiele luchthaven werd geopend. Gelet op de stormachtige groei die deze luchthaven met name de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is dit zeker een gebeurtenis om even bij stil te staan, zegt luchthavendirecteur Roel Hijmans.

"De opkomst van de luchthaven in Den Helder", zegt Roel Hijmans, "heeft steeds parallel gelopen met die van de offshore-industrie in de Nederlandse sector van het continentale plat. Toen deze industriesector begin jaren zestig op gang kwam, besloot de Gemeente Den Helder aan de rand van de stad een kleine helikopterhaven aan te leggen. De toenemende bloei van de offshore-industrie zorgde er voor dat de capaciteit van de helikopterhaven op een gegeven moment niet meer toereikend was. Dit had tot gevolg dat de Gemeente er toe overging om naast Marinevlieg-kamp 'De Kooy' een stuk grond van Domeinen te pachten, waarop een nieuwe luchthaven werd gesticht. Nadat er platforms waren aangelegd en een stationsgebouw uit de grond was gestampt, opende de Helderse luchthaven in mei 1981 officieel haar poorten. Het managementteam van Den Helder Airport betaat uit directeur Roel Hijmans en marketingmanager Conny van den Hoff

Op 1 februari 1990 kon de oprichting van Luchthaven Den Helder B.V. bekend worden gemaakt. In deze nieuwe onderneming namen zowel de Gemeente Den Helder als KLM ERA Helicopters (KLE) voor 50 procent deel. Verder werd met de Koninklijke Marine overeengekomen dat tegen vergoeding gebruik mocht worden gemaakt van diverse faciliteiten van Marinevliegkamp 'De Kooy'."

Vanaf de oprichting van Luchthaven Den Helder B.V. bekleedde Roel Hijmans de eerste tijd een soort dubbelfunctie. Hij was zowel stationmanager voor KLE als directeur van de luchthaven. Dit veranderde in september '94 toen hij officieel voor 100 procent directeur werd. Sinds begin '92 wordt Roel geassisteerd door Conny van den Hoff, die naast het directiesecretaressewerk ook het public relations- en marketinggebeuren voor haar rekening neemt. "Een veelzijdige functie, waarbij door mij veel contacten worden opgedaan en het nodige te organiseren valt", zegt Conny.

Ontwikkelingen
Vanaf 1991 volgen de ontwikkelingen op de Helderse luchthaven elkaar in snel tempo op. Hijmans zegt hierover: "Zo werd in dat jaar het stationsgebouw aanzienlijk uitgebreid en liet KLE een grote hangar bouwen.
Tegelijkertijd mochten wij een Instrument Landing System (ILS) in gebruik nemen, zodat het vliegverkeer ook onder slechte weersomstandigheden doorgang kon vinden. Het jaar daarop verrees hier een nieuw kantoorgebouw van oliemaatschappij Elf Petroland en lieten Schreiner Airways en Skyline Aviation ieder een eigen hangar neerzetten. Het volgende grote project betrof de bouw van een modern kantoorpand, dat vorig jaar is opgeleverd. Tot slot kregen we ook nog de beschikking over een nieuwe taxibaan en werden er nog enkele platforms aangelegd. Kortom, er is de afgelopen vijf jaar enorm veel veranderd op en rond de luchthaven. Daarnaast kregen we ook nog een nieuwe toegangsweg en een grote parkeerplaats voor personenauto's.
En ook de komende jaren zullen de bouwactiviteiten naar verwachting onverminderd worden voortgezet. We hebben namelijk van zowel bedrijven als particulieren aanvragen binnengekregen voor het stallen van vliegtuigen. We overwegen om hiervoor een nieuwe hangar te bouwen. Verder wil Aviation Maintenance hier een bedrijf vestigen voor de bouw van kleine vastevleugelvliegtuigen en twee andere maatschappijen willen een hangar op ons terrein neerzetten. Zelf zouden we graag een nieuw stationsgebouw willen laten bouwen. Daarnaast zijn we druk bezig met een onderzoek om de landingsbaan, die nu nog 1275 meter lang is, te verlengen tot 1500 meter."

Cijfers
"De meeste inkomsten voor de luchthaven komen nog steeds uit de helikopteractiviteiten voor de offshore-industrie. Het totale aantal vliegbewegingen over 1995 bedroeg 16.000, een toename van 11 procent ten opzichte van het jaar er voor. Hiervan waren er 13.100 voor rekening van helikopters. Doordat er de komende jaren nog een aantal kleinere offshorevelden in produktie zal worden gebracht, verwacht ik dat het aantal helikopterbewegingen redelijk constant zal blijven. Daarna volgt waarschijnlijk een daling".
Om de luchthaven ook in de toekomst rendabel te kunnen blijven exploiteren, zijn we al enige tijd bezig om andere soorten vliegverkeer te promoten. Hierbij kijken we onder meer naar het charterverkeer met vastevleugelvliegtuigen. We proberen vooral Noordhollandse bedrijven er van te overtuigen dat het veel goedkoper is om voor minimaal vier personen een vliegtuig te huren in Den Helder en naar een bestemming in Europa te vliegen. Het is niet alleen financieel voordeliger, maar men kan zich ook veel reistijd besparen door in plaats van naar het drukke Schiphol naar Den Helder te komen. Verder zijn Conny en ik samen aan het onderzoeken of het mogelijk is om dag- en weekendtrips naar Londen of Norwich in Engeland te organiseren. Ons uiteindelijke doel is echter het opzetten van een lijndienst naar diverse bestemmingen in Europa", aldus Hijmans.
Den Helder Airport biedt momenteel werk aan 255 personen. In 1994 passeerden 81.000 mensen de incheckbalie van de luchthaven. Dit aantal nam vorig jaar toe tot 100.000. De meeste inkomsten voor de luchthaven komen nog steeds uit helikopteractiviteiten voor de offshore-industrie.


Skyline Aviation mikt op onconventioneel vliegwerk

"Wij willen ons zoveel mogelijk toeleggen op het verrichten van allerhande vliegwerk dat niet te maken heeft met het vervoer van passagiers of vracht", zegt general manager R.A. van Hoevell van Skyline Aviation. "Zaken- en lijnvluchten mogen dan ook aan ons voorbijgaan. Onze voorkeur gaat uit naar specialistisch vliegwerk."

Na KLM ERA Helicopters en Schreiner Airways was Skyline Aviation de derde maatschappij die op Den Helder Airport een eigen hangar liet bouwen. Deze jonge onderneming, die bijna geheel wordt gerund door voormalige medewerkers van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD), staat onder leiding van R.A. van Hoevell. Ook hij heeft een flink deel van zijn loopbaan bij de marine doorgebracht als technisch officier met vliegbrevet.
"Inclusief mijn opleiding heb ik veertien jaar bij de marine gediend. Toen ben ik eruit gestapt en heb vervolgens als technisch en commercieel adviseur en als agent voor buitenlandse bedrijven gewerkt. Al die tijd heb ik met het idee rondgelopen om een vliegtuigonderhoudsbedrijf te beginnen. Als de Koninklijke Marine namelijk door zou gaan met inkrimpen, kon het best eens mogelijk zijn dat een deel van het onderhoudswerk aan de helikopters bij dit bedrijf zou worden uitbesteed. Ik heb deze mogelijkheid wel onderzocht, maar al snel bleek dat er te weinig potentieel was om een civiel onderhoudsbedrijf op de luchthaven op te richten. Door mijn werk voor buitenlandse bedrijven die typische vliegopdrachten voor de marine uitvoerden, kwam ik toen op de gedachte om dit soort opdrachten in eigen huis te halen. Ik heb op een gegeven moment op zo'n opdracht ingeschreven en dat contract werd mij door de marine gegund. Dit laatste gebeurde nog onder de vlag van mijn bedrijf Jalex dat destijds in het Noordhollandse plaatsje Bergen was gevestigd. In 1992 richtte ik op de luchthaven een nieuw bedrijf op, dat onder de naam Skyline Aviation het door Jalex verworven contract moest gaan uitvoeren. Kort daarop kwam hier nog een tweetal andere contracten bij, zodat ik al snel meerdere mensen in dienst moest nemen."

General manager R.A. van Hoevell van Skyline Aviation: "Wij richten ons op specialistisch vliegwerk".

 Activiteiten
"Het eerste contract dat ik sloot met de marine betrof het slepen van luchtdoelen. Na hiervoor eerst een Mitsubishi te hebben geleast, besloot ik anderhalf jaar later zelf zo'n vliegtuig te kopen. De apparatuur voor het slepen van luchtdoelen hebben we overigens zelf ontwikkeld, gebouwd en vervolgens geperfectioneerd. Inmiddels doen we dit werk al weer zo'n vijf jaar. Verder vliegen we voor de marine en de NATO met een snel doelvliegtuig. We gebruiken hiervoor een Learjet, waarmee we heel goed aanvallen op schepen kunnen simuleren. Dit toestel wordt ook gebruikt voor het uitvoeren van EOV (Elektronische Oorlog Voering) vluchten. Onze luchtvloot bestaat op dit moment uit een Mitsubishi, een Learjet en een Grumman. Nadeel is dat de Learjet noodgedwongen op Valkenburg is gestationeerd omdat de landingsbaan hier te kort is om met dit vliegtuig te kunnen landen en vertrekken.
Tevens beschikken we sinds anderhalf jaar over een eigen hangar op Den Helder Airport met een vloeroppervlak van 1200 vierkante meter. Naast het werk voor de marine voeren we ook onderhoudswerk uit aan zowel zaken- als privévliegtuigen die hier worden gestald. Verder bemiddelen wij bij de aankoop van vliegtuigen, verzorgen wij het onderhoud van de bij ons gestalde toestellen, en leren de eigenaren, indien gewenst, tijdens zakenvluchten zelf hun toestel te besturen. Ook hebben we een deel van onze hangar verhuurd aan de Britse maatschappij Bond Helicopters, die zich vanaf Den Helder Airport gaat bezighouden met vluchten van en naar offshoreplatformen."

Toekomst
"Door Den Helder Airport en de Gemeente Den Helder worden we steeds meer als een serieus bedrijf beschouwd. We hebben een prima verstandhouding. Wij zijn het dan ook samen helemaal eens dat de startbaan zo snel mogelijk met enkele honderden meters moet worden verlengd. Wij kunnen dan al ons werk naar Den Helder halen. Verder zijn we van plan om onze hangar uit te breiden en deze uitbreiding te gebruiken voor de stalling van vliegtuigen. Het oude gedeelte zal dan voor verwarmd onderhoud gaan dienen. We willen hier een erkend onderhoudsbedrijf vestigen conform de Joint Aviation Regulations (JAR 145). Hierdoor kunnen wij ook meer onderhoud voor derden uitvoeren. Al met al komt het erop neer dat Skyline Aviation zich zoveel mogelijk wil toeleggen op allerhande vliegwerk dat niet te maken heeft met het vervoer van passagiers en vracht. In deze branche zijn al genoeg bedrijven actief, die elkaar zwaar beconcurreren. Onze voorkeur gaat uit naar het specialistische vliegwerk. Daar zit onze markt", aldus Van Hoevell. 


Open dag

Voor relaties, omwonenden en andere belangstellenden organiseert Den Helder Airport op zondag 28 juli een open dag. Er staan die dag allerlei manifestaties op het programma, waaronder vliegdemonstraties met diverse typen vliegtuigen en helikopters. Tevens zullen er rondvluchten worden gehouden en zijn de hangars en het stationsgebouw vrij toegankelijk voor bezoekers. Ook verscheidene historische vliegtuigen zullen acte de pr?sence geven. Verder is er op allerlei stands voorlichtingsmateriaal verkrijgbaar over de diverse bedrijven die actief zijn op de luchthaven.


Samen meer mans dan alleen
 
De nauwe samenwerking tussen de civiele en militaire takken op de luchthaven hebben voor beide synergetische voordelen, zegt kapitein ter zee drs. R.T.B. Visser, commandant van Marinevliegkamp De Kooy en van de Groep Helikopters. Mede hierdoor behoort de luchthaven, na Schiphol, tot de drukste en meest efficiënte luchthavens van Nederland.

Kapitein ter zee Visser: "Tussen beide partijen bestaat een goede symbiose".

"Tussen beide partijen bestaat een goede symbiose. Als we spreken over de vliegveldfaciliteiten, dan wordt er in de meest ruime zin samengewerkt. Zo maakt Den Helder Airport gebruik van onze verkeersleiding, brandweer, baan- en taxifaciliteiten, verlichting en het instrument naderingssysteem (ILS). Door het civiel medegebruik van onze faciliteiten en systemen hebben we extra verkeersleiding- en brandweerpersoneel in dienst moeten nemen om tegemoet te kunnen komen aan de openstellingstijden van de civiele luchthaven. Dit leverde ongeveer acht banen op.
Een heel duidelijk synergie-effect van het civiel medegebruik van de luchthaven is de realisatie van het instrumentnaderingssysteem. Het was nog maar de vraag of we dat alleen voor elkaar hadden gekregen. Voor mij is dit het bewijs dat je samen meer mans bent dan alleen. Omdat er zowel civiel als militair heel intensief gebruik wordt gemaakt van de luchthaven, kunnen we hiervoor de noodzakelijke, moderne faciliteiten claimen. Tevens wordt de verkeersleiding goed en maximaal benut. Dat houdt ons scherp, waardoor wij een goed produkt kunnen leveren. Al met al exploiteren we hier samen een goedlopend bedrijf dat, op Schiphol na, qua intensiteit tot de top van Nederland behoort.

Een heel duidelijk synergie-effect van het civiel medegebruik van de luchthaven is de realisatie van het instrumentnaderingssysteem. Het was nog maar de vraag of we dat alleen voor elkaar hadden gekregen. Voor mij is dit het bewijs dat je samen meer mans bent dan alleen. Omdat er zowel civiel als militair heel intensief gebruik wordt gemaakt van de luchthaven, kunnen we hiervoor de noodzakelijke, moderne faciliteiten claimen. Tevens wordt de verkeersleiding goed en maximaal benut. Dat houdt ons scherp, waardoor wij een goed produkt kunnen leveren. Al met al exploiteren we hier samen een goedlopend bedrijf dat, op Schiphol na, qua intensiteit tot de top van Nederland behoort.


Kijken we terug in de historie van de luchthaven dan zien we dat Vliegkamp De Kooy in 1917 is ontstaan. Na Soesterberg is het één van de oudste vliegvelden van Nederland. Een tijd lang was er ook nog een combinatie met Vliegkamp De Mok op Texel, van waaruit met water-vliegtuigen werd geopereerd. Het onderhoud van deze vliegtuigen werd op het hoofdveld De Kooy uitgevoerd." 


Activiteiten
"Militair gezien is De Kooy nog steeds een belangrijke luchthaven. Zeker wat de vliegbewegingen voor het helikopterbedrijf betreft. Ons werk hier kan worden verdeeld in drie hoofdactiviteiten. Ten eerste leveren wij vluchteenheden voor gebruik aan boord van de marineschepen. Het gaat hierbij om helikopters met vliegend en onderhoudspersoneel. Ten tweede leiden wij dit personeel zelf op en ten derde voeren wij Search and Rescue (SAR) taken uit. Een activiteit die 24 uur per dag 7 dagen per week operationeel is. Daarnaast wordt tegen marktconforme tarieven service verleend aan de civiele luchthaven.
Er zijn hier twee helikoptersquadrons gestationeerd. Beide zijn uitgerust met Lynx helikopters. Squadron 860 levert de vluchteenheden voor de schepen, terwijl Squadron 7 zich bezighoudt met het opleiden van mensen en met het uitvoeren van SAR-taken. Met name deze laatste activiteit is een uitstekende praktijkleerschool voor onze mensen. Bij de SAR-operaties op zee komt men veelal in situaties terecht die niet makkelijk zijn na te bootsen. Slecht weer, donkere nachten, slingerende schepen en masten, en laag vliegen over zee. Dat is een heel goede leerschool waardoor onze mensen, als zij op de marineschepen worden gestationeerd, onder alle omstandigheden inzetbaar zijn. In totaal, inclusief burgerpersoneel, werken hier op De Kooy ongeveer 550 mensen.
Sinds 1988 beschikken we over een full mission flight trainer voor Lynx helikopters. Het is een bijzonder waarheidsgetrouwe nabootser voor het vliegen met helikopters. We kunnen er omstandigheden, zoals technische mankementen, mee simuleren die in werkelijkheid niet na te bootsen zijn. Dit verbetert de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast heeft de simulator ook andere voordelen. Doordat veel oefeningen op de simulator kunnen worden uitgevoerd, hoeven er veel minder echte helikoptervluchten worden gemaakt. Dit levert niet alleen een financi‘le besparing op maar zorgt ook voor veel minder geluidsbelasting voor de omgeving. De simulator wordt ge‘xploiteerd door vier naties. Dit zijn Nederland als belangrijkste gebruiker, gevolgd door Duitsland, Noorwegen en Denemarken. En incidenteel doet ook Portugal mee. Al deze landen vliegen met Lynx helikopters.
Voor de toekomst verwacht ik geen grote wijzigingen in onze bedrijfsvoering en activiteiten. Wel zal na het jaar 2000 de Lynx helikopter worden vervangen door de grotere NH 90 helikopter. Wat de civiele mogelijkheden betreft, liggen er volgens mij kansen voor de middelgrote luchtvaart. In elk geval wordt er prima samengewerkt door zowel de civiele als militaire tak, hetgeen beide partijen voordeel oplevert", aldus kapitein ter zee Visser.


Luchthaven kan haar vleugels nog verder uitslaan

Directeur projecten M.H. Vermeulen: "Samen met Den Helder Airport zorgen we er voor dat de uitbreidingsplannen en de groei van de luchthaven niet zullen stagneren".

 "Door de sterke combinatie van zee- en luchthaven zal er in Den Helder een verdere concentratie van de offshore-industrie gaan plaatsvinden. Daarnaast verwacht ik dat de luchthaven een steeds belangrijker rol zal gaan spelen in de toeristische sector en voor het gebruik van zakenvliegtuigen", zegt M.H. Vermeulen, directeur projecten van de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Beheer.   

"Als we kijken naar het pas gepubliceerde Economische Aktieplan voor de Noordkop, getiteld "Kop en Munt", dan zien we dat de zeehaven en de luchthaven de meest elementaire voorwaardenscheppende voorzieningen zijn om de werkgelegenheid in de regio Den Helder te stimuleren. Beide havens vormen een sterke combinatie, vooral als het gaat om de offshore-industrie, die zich in Nederland meer en meer zal gaan concentreren. Oliemaatschappijen gaan uit het oogpunt van kostenbesparing op logistiek gebied al steeds nauwer samenwerken. Dankzij de gunstige ligging van Den Helder is onze stad bij uitstek geschikt als service- en distributiecentrum voor de offshore-industrie. Hiervoor zijn voldoende gekwalificeerde bedrijven aanwezig.
Plan is om met het treffen van toplevel-voorzieningen bij zowel de zee- als de luchthaven zo ver te gaan dat het mogelijk moet zijn om een hoge concentratie van de offshore-industrie in Den Helder te laten plaatsvinden. Wij zullen die concentratie niet zo maar kunnen bewerkstelligen. De zittende bedrijven en de overheid moeten er wel voor knokken, waarbij het vooral gaat om uiterst scherpe prijs/prestatie-verhoudingen. Den Helder krijgt het vanwege haar gunstige geografische ligging en de hieraan gekoppelde logistieke voordelen niet zo maar in de schoot geworpen. We hebben de offshore-industrie veel te bieden, waaronder een moderne luchthaven die sinds kort door een nieuwe toegangsweg goed ontsloten is. Verder is de Gemeente Den Helder aanspreekbaar als het gaat om de ontwikkeling van het aangrenzende bedrijfsterrein Heldair en het iets verderop gelegen Kooypunt. Samen met Den Helder Airport zorgen we er voor dat de uitbreidingsplannen en de groei van de luchthaven niet zullen stagneren. Dit geldt voor zowel de korte, middellange als lange termijn."

Fixed-wing
"Den Helder Airport zal zelf een acquisitieslag moeten maken voor wat betreft de intensivering van het gebruik van de luchthaven en ook voor het vergroten van het marktaandeel in de fixed-wing sector. Er zal zowel op het gebied van de offshore-industrie als het toerisme intensief geacquireerd moeten worden.
Omdat de wegen in Nederland steeds meer dichtslibben verwacht ik een intensivering van het vliegverkeer. Zowel nationaal als internationaal. Ook in de toeristische sector, en dan met name vanuit Duitsland, zie ik mogelijkheden. Verder denk ik dat we onze acquisitie van bedrijvigheid zouden moeten toespitsen op die ondernemingen die met kleinmaterieel op andere luchthavens, waaronder Schiphol, zitten. Naarmate bedrijven zich verder ontwikkelen, wordt er steeds meer gevlogen. Ook in dit zakelijk vliegverkeer voorzie ik voor onze luchthaven groeimogelijkheden.
Op de luchthaven is nog ruimte voor nieuwe hangars. En wanneer er meer grond nodig blijkt te zijn, dan gaan we hierover met Defensie gesprekken voeren. Hiervoor zullen we dan wel het masterplan verder moeten uitwerken en uitvoeren. Op projectniveau wordt overigens heel goed met Defensie samengewerkt. Dat mag best wel eens worden gezegd."

Verlenging
"Op dit moment wordt met man en macht gekeken naar een verlenging van de start- en landingsbaan binnen de bestaande gemeentegrenzen. Het gaat hierbij om een verlenging van 250 meter. Dit is op dit moment een heel serieuze optie.
Een verdraaiing van de baan voorzie ik niet, net zo min als een grootscheepse verlenging van de baan over de spoorlijn heen. De kosten hiervan zijn zo gigantisch hoog. Ik praat dan echt over bedragen van meer dan 100 miljoen gulden. Verder zijn we in overleg getreden met de Staatssecretaris van Defensie over het verruimen van de openingstijden en het uitnutten van de geluidsruimte. Overigens zijn er nauwelijks klachten over het civiel gebruik van de luchthaven. Dat is erg plezierig. Recentelijk is nog een voorlichtingsavond gehouden voor de omwonenden. We proberen zo veel mogelijk samen met die mensen op te trekken. En met eventuele klachten wordt uiterst serieus omgegaan.
Kortom, als we de infrastructuur nog verder kunnen uitbreiden is er bij voldoende geluidsruimte alle kans dat de luchthaven haar vleugels in de komende jaren nog verder zal kunnen uitslaan."


Kort nieuws

De heer J. van Toorn heeft Den Helder Airport definitief als vestigingsplaats gekozen voor de nieuw op te zetten vliegtuigfabriek Euro-Enear. Nog voor de jaarwisseling zal een begin worden gemaakt met de produktie van éénmotorige tweezitters van het type Eaglet. Dit vrijwel geheel van kunststof vervaardigde vliegtuig, is ontwikkeld door de Chileense vliegtuigfabriek Enear. Van Toorn gaat dit type nu in licentie in Den Helder bouwen, hetgeen 25 hoogwaardige arbeidsplaatsen oplevert.
 
 
Vanaf woensdag 24 april onderhoudt de Britse chartermaatschappij Titan Airways een wekelijkse dienst tussen Stansted in Engeland en Den Helder Airport. Gevlogen wordt met een ATR 42, een tweemotorig propellervliegtuig met een capaciteit van 46 personen. Titan Airways is ingehuurd om personeel van en naar een drietal Amerikaanse booreilanden, die werkzaam zijn in de Nederlandse sector van de Noordzee, over te vliegen. Na de vlucht met de ATR 42 wordt het boorpersoneel vanaf Den Helder Airport met helikopters van KLM ERA Helicopters en Schreiner Airways naar booreilanden op de Noordzee overgebracht.
De afgeloste bemanningen worden op de retourvlucht weer meegenomen naar Stansted.


Topmen Groep concentreert activiteiten op Den Helder Airport 

"We hebben werkelijk de dagen afgeteld", zegt Marieta Telman, personeelsfunctionaris en office manager van Topmen Holding B.V., "tot wij eindelijk al onze Nederlandse activiteiten op Den Helder Airport konden concentreren. We zitten hier nu in een modern kantoorpand vlak naast het stationsgebouw."

"Ons bedrijf is één van de grootste personele dienstverleners voor de olie- en gasindustrie in Nederland. Wij zijn voortgekomen uit de Dietsmann Groep. Ook Medische Dienstverlening Continentaal Plat B.V. (MDCP) behoort bij Topmen, evenals Topmen Uitzendbureau B.V. en Topmen Oilfield Personnel B.V. Hoewel wij ook mensen op landinstallaties aan het werk hebben, zijn de circa 180 goed getrainde medewerkers voornamelijk offshore op allerlei boor- en produktieplatformen te vinden. Wij voorzien deze installaties van complete crews. Van roustabout tot toolpusher. MDCP neemt op haar beurt voor offshore-installaties het medische gedeelte voor haar rekening. Het bedrijf levert verpleegkundigen, in vaktermen medics genoemd, en verzorgt tevens de medische back-up services. Topmen Uitzendbureau is een in Den Helder en omstreken werkzaam, algemeen uitzendbureau waar de nadruk op het technische vlak ligt. Verder heeft de Groep ondernemingen in Duitsland en Engeland.

Marieta Telman van Topmen Oilfield Personnel: "Den Helder Airport is een fijne locatie waar je prettig kunt werken".

Voorheen zaten onze bedrijven verspreid over Den Helder, Beverwijk en Schiphol-Oost. Dat was een verre van ideale situatie. We hebben de dagen dan ook afgeteld tot hier het nieuwe kantoorpand werd opgeleverd. Eindelijk konden we in Den Helder al onze activiteiten in één gebouw concentreren. Nu zitten we lekker dicht bij elkaar. Dat werkt heel efficiént. Verder zien we hier ook regelmatig ons personeel. Op de luchthaven beschikken we over een eigen crewroom van waaruit onze mensen naar de offshoreplatformen vertrekken. Voorheen hadden we minder feeling met ons personeel. Bovendien komen onze klanten hier ook vaak langs", aldus de 30-jarige Marieta Telman, die zich na haar studie antropologie verder heeft bekwaamd in het personeelswerk. 

Voortrekkersrol
"De olie- en gasindustrie is een prettige sector om in te werken. Er gebeurt heel veel. We werken hier op kantoor met tien mensen. Een relatief kleine groep voor zo'n groot bedrijf. Voordeel is dat je bijna alles zelf doet en hierdoor een goed overzicht hebt van wat er binnen het bedrijf gebeurt. En elke dag maak ik wel weer wat nieuws mee. Het verveelt dus nooit.
Onze collega's van MDCP beschikken hier in het kantoorgebouw over een speciale ruimte om mensen, die ziek of gewond van een platform afkomen, te kunnen opvangen. Tevens worden hier voor diverse bedrijven offshore-keuringen gedaan. Ook staan er allerlei spullen gereed die bij ongevallen offshore, samen met een dokter, direkt naar het betrokken platform kunnen worden overgevlogen. MDCP werkt hierbij overigens nauw samen met GGD Offshore uit Den Helder. Het bedrijf heeft in totaal zo'n twintig mensen in dienst, waaronder een tweetal doktoren.
Bijzonder aan Topmen is dat 90 procent van onze mensen bij ons in vaste dienst is. Dit is in deze sector namelijk niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste gezicht lijkt. Sommigen werken al 15 jaar bij ons. Ook zijn wij heel vooruitstrevend met het introduceren van nieuwe arbeidsvoorwaarden. Volgens mij vervult Topmen op deze terreinen een soort voortrekkersrol. Verder zijn wij sinds augustus 1993 ISO-gecertificeerd, hebben vervolgens het VRO-certificaat van de Vereniging Registratie Onderaannemers behaald en zijn sinds kort in het bezit van een VCA-certificaat.
Kortom, wij zijn altijd de eerste met nieuwe dingen", aldus Marieta Telman, die het werken op Den Helder Airport als heel prettig ervaart. "We hebben in het nieuwe kantoorgebouw voldoende ruimte. Verder krijgen we veel medewerking van Den Helder Airport. Het overleg gaat altijd in goede sfeer en bij problemen kun je altijd zo bij elkaar binnenlopen. Het enige dat we nog missen is wat meer armslag in het stationsgebouw. Voor de rest is alles hier prima geregeld."


Omwonendenvereniging De Friesche Buurt onderhoudt goede contacten met luchthaven    
 
"Dankzij de goede contacten met de luchthaven", zegt Arie Dobbe, voorzitter van buurtvereniging 'De Friesche Buurt', "hebben we weinig reden om actie te voeren. Er wordt in een prettige sfeer met de luchthavenbeheerders overleg gevoerd en bij problemen wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht."  

De 43-jarige Arie Dobbe woont en werkt aan de Middenvliet, op een steenworp afstand van de luchthaven. "We hebben hier twee bedrijven. Een kwekerij onder de naam B.N. Dobbe & Zn. en een exportbedrijf dat Midbrook Flowerbulbs Holland B.V. heet. Door ons worden de gangbare soorten bollen geteeld, zoals lelies, tulpen, irissen, hyacinten en narcissen. Daarnaast exporteren we voornamelijk lelies naar de Verenigde Staten, Canada, Mexico en de Dominicaanse Republiek. Ons areaal bedraagt ongeveer 31 hectare.
Omwonenden van de luchthaven hebben in 1980 een buurtvereniging opgericht, speciaal om overleg te kunnen voeren met de overheid. E?n van de eerste problemen waar we tegen aan liepen, waren de plannen om hier een volkstuinencomplex op te zetten met nogal grote tuinhuisjes. We waren bang dat die huisjes permanent bewoond zouden gaan worden. Met succes hebben we dat laatste kunnen verhinderen. Besloten is toen om de buurtvereniging voort te laten bestaan en ons ook bezig te gaan houden met andere zaken, waaronder de vliegactiviteiten op 'De Kooy' en de aanleg van een kabeltelevisie-systeem.
Voor officiéle vergaderingen komt het bestuur om de zes weken bij elkaar. Daarnaast verzorgen we de nodige festiviteiten, waar we ook de andere omwonenden regelmatig spreken. Verder houdt het bestuur de 68 leden van de buurtvereniging middels een nieuwsbrief op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. Zo hebben we onze leden recentelijk nog kunnen attenderen op de plannen voor het verlengen of verdraaien van de startbaan van de luchthaven."

Overlast
"Persoonlijk vind ik dat we van het hele offshoregebeuren op het civiele deel van de luchthaven het minste last hebben. Alleen als de wind ongunstig staat en er bijvoorbeeld langdurig motoren van helikopters worden getest, geeft dat wat overlast. 
Maar dat is beperkt. En zolang de Koninklijke Marine geen concentratie van vluchten uitvoert, ondervinden we hiervan ook weinig hinder. Maar juist het langdurig oefenen op een plek bezorgt ons veel overlast. Er zou eens goed onderzocht moeten worden of dat niet ergens anders kan worden gedaan. Doordat ik als omwonende in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiene De Kooy zit, kunnen ook daar onze problemen worden doorgesproken. Ik heb de indruk dat deze altijd serieus bekeken en waar mogelijk opgelost worden. Voordeel van dit overleg is dat je elkaar kent en bij problemen weet te vinden. Er wordt steeds gemoedelijk en zakelijk overleg gevoerd. Toch denk ik dat in dit commissieoverleg niet alles ter tafel komt. Ik lees nog wel eens dingen in de krant, zoals bijvoorbeeld het naar Den Helder halen van luchtvaartmaatschappijen, die mij verbazen. Volgens mij was zo iets al eerder bekend en had dit in de Commissie besproken moeten worden. Onze vereniging wil graag goed geinformeerd worden, met name als het gaat om extra activiteiten en zaken als het verlengen of verdraaien van de startbaan. Verder zouden we graag een kabeltelevisie-aansluiting willen omdat op dit net nogal eens nieuws over de luchthaven verschijnt. Het gaat dan vooral om meldingen van oefeningen. Daar blijven we nu van verstoken.
Door de bank genomen valt de overlast dus wel mee. Als je naast een vliegveld woont, weet je nu eenmaal dat je daar hinder van kan ondervinden. Maar dat geldt ook voor passerende zware vrachtwagens en tractoren. Dankzij de buurtvereniging en door deelname aan eerdergenoemde Commissie wordt er gelukkig steeds goed overleg gevoerd en is er altijd een gewillig oor voor onze problemen. Wij zijn daar goed over te spreken", aldus Arie Dobbe.
 

Voorzitter Arie Dobbe van buurtvereniging 'De Friesche Buurt': "Van de activiteiten op het civiele deel van de luchthaven hebben we het minste last".  
 

 


 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS