Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief December 2000

12-12-2000

Voorwoord

Door de vliegroutes aan te passen, is de geluidshinder voor de omgeving van onze luchthaven aanmerkelijk gedaald. Dit heeft zich ten opzichte van voorgaande jaren direct vertaald in een veel kleiner aantal klachten. We zijn daar uiteraard heel blij mee. Dankzij deze aanpassing is tevens ruimte ontstaan voor verdere groei.
Hoewel er weer meer wordt geboord op het Nederlandse continentale plat, lijkt het aantal helikoptervluchten niet spectaculair te stijgen. Ook voor komend jaar wordt er geen grote toename verwacht. Wel liggen er groeikansen voor Den Helder Airport op het gebied van vastevleugelvliegtuigen. Hieraan kan bijvoorbeeld Euro-Enaer een belangrijke bijdrage leveren. En wellicht Skyline Aviation, die sinds kort ook als officieel geregistreerde vliegschool te boek staat. Daarnaast worden momenteel de mogelijkheden bekeken voor het uitvliegen van radio-medische isotopen. U leest er in deze editie meer over. Tot slot zijn de plannen voor de bouw van een nieuw stationsgebouw in het offerte stadium beland. Het ontwerp is gemaakt en mogelijk kan volgend jaar al de eerste paal de grond in. Wij houden u op de hoogte.

Roel Hijmans
Directeur


Nieuw opstelplatform in gebruik

Het nieuwe opstelplatform biedt in totaal plaats aan tien helikopters en/of vastevleugelvliegtuigen.

Dankzij de ingebruikname van een nieuw platform zijn er op Den Helder Airport tien nieuwe opstelplaatsen voor helikopters en/of vastevleugelvliegtuigen bijgekomen. Het ruimtegebrek voor parkeerposities behoort hiermee voorlopig tot het verleden.

Het nieuwe opstelplatform bevindt zich tussen het stationsgebouw en de verkeerstoren. Het heeft een oppervlakte van 6000 vierkante meter. De vloer is vloeistofdicht. Lekwater wordt via een stelsel van goten en leidingen opgevangen en afgevoerd naar een speciale afscheider voor olie en vet. Volgens luchthavendirecteur Roel Hijmans zijn bij de aanleg van het nieuwe platform speciale bouwstoffen toegepast. “Als duurzaam funderingsmateriaal zijn tot immobilisaat verwerkte afvalstoffen gebruikt. In ons geval ging het om verontreinigd baggerslib en duinzand. Dankzij een innovatieve bewerkingstechniek zijn deze omgevormd tot hoogwaardige bouwstoffen, waarop het platform is aangelegd. Er is nu weer voldoende ruimte om helikopters en vastevleugelvliegtuigen op een verantwoorde wijze te parkeren. Aannemer de Vries & van de Wiel Milieutechniek slaagde erin het platform, precies volgens plan, net voor de Open Dag van Den Helder Airport op te leveren. Het was overigens de tweede keer in korte tijd dat op onze regionale luchthaven bij een bouwproject immobilisaat werd toegepast. Eind vorig jaar gebeurde dit ook al bij de aanleg van een nieuw parkeerterrein voor personenauto's. Op de luchthaven is nu (betaalde) parkeerruimte voor in totaal 510 auto's.”Ruud Heinen in leiding Skyline Aviation

Begin dit jaar maakte helikoptervlieger Ruud Heinen de overstap van de Koninklijke Luchtmacht naar een managementfunctie bij het vliegbedrijf Skyline Aviation op Den Helder Airport. Daarmee begon hij aan een nieuwe uitdaging, waarin hij zowel zijn technische- als commerciële vaardigheden optimaal wil benutten. Maar ook voor het behoud van historische vliegtuigen heeft hij speciale wensen.

Ruud Heinen: ?E?n van mijnctaken is het binnenhalen van extra werk?."Officieel”, vertelt de bijna 45-jarige Ruud Heinen, “is mijn arbeidsovereenkomst met Skyline Aviation op 1 april 2000 ingegaan. Ik ben hier aangenomen als operations manager en hoofd vliegdienst. Dit houdt onder meer in dat ik verantwoordelijk ben voor de coördinatie van de vliegoperaties die we dagelijks voor de Koninklijke Marine uitvoeren en het onderhoud aan de vliegtuigen plus nog een aantal andere zaken die met de organisatie van het vliegbedrijf te maken hebben. Verder is het mijn taak om extra werk binnen te halen en ervoor te zorgen dat we een JAR 145 bedrijf worden.Dit laatste betekent dat we na certificering zelf onderhoudswerk mogen uitvoeren aan vliegtuigen.  Daarnaast wil ik nog kijken of het mogelijk is om een zogeheten Aircraft Operators Certificate te bemachtigen, zodat we ook met passagiers kunnen gaan vliegen. Voor beide zaken moeten we door heel wat procedures heen, zodat dit nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Er is dus genoeg te doen”, aldus Ruud Heinen, die door zijn nieuwe baan weer terug is op vertrouwd terrein. “Omdat mijn vader marinevlieger was, liep ik hier als vierjarig jongetje al rond.” Vader's affiniteit met vliegtuigen en helikopters sloeg ook over op zijn zoon, die na zijn schoolopleiding eveneens aan een lange carrière in de luchtvaartsector zou beginnen.

Start
“Bij de luchtmacht ben ik destijds als grondwerktuigkundige begonnen”, vervolgt Ruud Heinen. “Daarnaast heb ik de vereiste papieren gehaald om ook onderhoudswerk te mogen uitvoeren aan particuliere vliegtuigen. In 1983 kocht ik een Pipercup, die ik vervolgens zelf helemaal opknapte. Tevens ben ik ermee gaan vliegen. Van de winst van de verkoop van dit toestel kocht ik weer een nieuw vliegtuig en zo belandde ik in de in- en verkoop van vliegtuigen. Verder had ik van mijn vader, die tevens instructeur was, leren helikoptervliegen. Op een gegeven moment besloot ik de luchtmacht vaarwel te zeggen om bij de firma ACE Helicopters te kunnen gaan werken.

Daar mocht ik niet alleen aan helikopters sleutelen, maar er ook mee vliegen. Ik heb daar veel ervaring opgedaan. Drie jaar later ben ik overgestapt naar Schreiner Airways die destijds helikopterpiloten zocht voor de dochterfirma Airspeed. Voor dit bedrijf heb ik talloze vluchten gemaakt met zeeloodsen en offshorepersoneel. In die periode heb ik twee Vietnam-helikopters gekocht, waarvan ik er één op Den Helder Airport heb gerestaureerd. Ook heb ik samen met twee vrienden een oude Spitfire gekocht en opgeknapt. Dit toestel vliegt nu bij de Luchtmacht. In mei 1996 ben ik weer bij de Luchtmacht in dienst getreden. Daar zocht men in die tijd ervaren helikopterpiloten voor het uitvoeren van search and rescue (SAR) operaties. Na een officiersopleiding te hebben gevolgd op de KMA in Breda werd ik vervolgens op vliegveld Leeuwarden gestationeerd, waar ik dit SAR-werk zo'n 3,5 jaar heb gedaan.”

Historie
Opvallend is dat de nieuwe Skyline-manager, die op termijn graag Sander van Hoevell zou willen opvolgen, ook oog heeft voor de historie van de luchtvaartsector. Op dit moment is hij zelfs achter zijn huis, in een grote schuur, bezig met het restaureren van twee oude vliegtuigen, waaronder een Harvard. “Dat restauratiewerk is mijn grote hobby”, verklaart Ruud Heinen. “Ik leef voor de historische luchtvaart, waarvan in Nederland beslist het nodige bewaard moet blijven. Misschien dat daarvoor straks in onze hangar nog een hoekje over is. Maar voorlopig heb ik de handen meer dan vol aan mijn nieuwe functie. Skyline Aviation begint langzamerhand een heel aardig bedrijf te worden. Er werken hier nu zestien mensen en onze luchtvloot bestaat uit zes vliegtuigen, waaronder een Learjet A36 die op vliegveld Valkenburg is gestationeerd, twee Tsjechische L39 Albatros straalvliegtuigen, een Yak 54, een Mitsubishi en een Grumman Tiger. En we zijn bezig om nog een L39 Albatros op te bouwen. Overigens zijn we het enige Nederlandse bedrijf dat op commerciële basis straalvliegtuigen exploiteert.”

Activiteiten
“De hoofdactiviteit van ons bedrijf is sleepwerk met doelen voor de Koninklijke Marine. Dit gebeurt om de bemanningen van de fregatten te trainen. Voor vluchten met snelheden onder de 200 knopen zetten we de Mitsubishi in en voor vluchten met hogere snelheden de Learjet. Hiermee doen we trouwens ook andere oefeningen voor Defensie. Zo kunnen onder de toestellen speciale potten worden gehangen om daarmee de radarinstallaties van schepen te storen of raketaanvallen te simuleren. Hierbij worden ook de Albatros-straaljagers ingezet, zodat we op heel realistische wijze een aanval met exocet-raketten kunnen nabootsen. Daarnaast doen we ook testvluchten voor HSA. Tevens kunnen we met onze vliegtuigen snuffel- en kustwachtvluchten uitvoeren. Nieuw is dat we sinds kort een officieel geregistreerde vliegschool zijn. We mogen nu van de RLD mensen opleiden voor sportvliegbrevetten. Daar gebruiken we de Grumman Tiger voor. Dat is een vierpersoonsvliegtuig. Daarnaast is Skyline Aviation leverancier van een speciaal reinigingsmiddel voor turbinemotoren en zijn we dealer van zogeheten Alpha helmen. Dit zijn speciale helmen voor redders aan boord van helikopters. Tot slot houden we ons ook nog bezig met de verhuur van hangarruimte.

E?n van de L39 Albatros straalvliegtuigen van Skyline Aviation.

Ondanks al deze verschillende activiteiten is Skyline Aviation nog altijd een gezellig klein bedrijf. Bijzonder vind ik dat we elke dag met z'n allen koffie drinken en lunchen. Groot voordeel hiervan is dat alle mogelijke problemen aan de koffietafel kunnen worden besproken. Het is net een familiebedrijf en dat spreekt mij wel aan. Het sluit trouwens ook goed aan bij de ongedwongen sfeer die op de luchthaven heerst. Luchthavendirecteur Roel Hijmans komt regelmatig een praatje maken en, indien nodig, kun je ook altijd bij hem terecht. Al met al is het een hele prettige omgeving om te werken en te bouwen aan de toekomst van Skyline Aviation.”


Compleet vliegbedrijf in de Wieringermeer

Naast eigen vliegtuigen zijn er ook toestellen van particulieren op de luchthaven gestationeerd.

Sinds kort beschikt de Zweefvliegclub Den Helder aan de Ulkeweg in de Wieringermeerpolder over een gloednieuw onderkomen met hangarruimte, werkplaatsen, een magazijn, douches, toiletgelegenheden en een ruime kantine. Op het casco na is alles in eigen beheer door de leden van de club aangelegd en afgebouwd. Hierdoor heeft de zweefvliegclub al haar werkzaamheden, keuringen en opleidingen onder één dak kunnen onderbrengen.

De bestuursleden Steven Yperlaan (voorzitter), Joop Lindeijer (secretaris) en Auke Visser (penningmeester) steken hun bewondering voor de inzet van de eigen leden niet onder stoelen of banken. “Er is door hen keihard gewerkt en het resultaat mag gezien worden”, is hun unanieme standpunt. Joop Lindeijer vult aan: “We zitten al vanaf 1991 aan de Ulkeweg in de Wieringermeer. De eerste jaren op een grasveld bij een boerderij. Niet echt een ideale situatie, want er werd toen heel wat afgesleept met onze vliegtuigen. Zo moesten de toestellen om de drie maanden voor onderhoud terug naar Marinevliegkamp De Kooy, waar we een eigen hangar met een werkplaats hadden. Na intensieve onderhandelingen met Domeinen, de Koninklijke Nederlandse Vereniging Voor Luchtvaart (KNVVL), Defensie en Den Helder Airport kregen we naast onze oude locatie de beschikking over een kavel van 16 hectare. Officieel is deze kavel in 1997 aangekocht door Den Helder Airport en aan ons in bruikleen gegeven. Vervolgens hebben we hier een prachtig gebouw neergezet van waaruit we al onze activiteiten kunnen ontplooien.”

Historie
“Onze zweefvliegclub”, vervolgt Joop Lindeijer, “is op 5 december 1955 opgericht. In feite was het een voortzetting van een vooroorlogse activiteit. Er werd namelijk al vanaf 1937 vanaf Marinevliegkamp De Kooy met zweefvliegtuigen gevlogen. In die jaren was het nog een compleet militaire aangelegenheid, hoewel de gebruikte vliegtuigen altijd als burgertoestellen werden geregistreerd. Bij onze start in 1955 bestond het leeuwendeel van de leden dan ook uit mensen die bij Defensie werkten. In de loop der jaren is deze situatie nagenoeg geheel omgekeerd.

Overigens zijn hier nog wel steeds twee defensietoestellen gestationeerd. Deze zijn eigendom van het KIM, maar wij verzorgen het onderhoud. Vanaf 1955 hebben we van nabij de groei en bloei van De Kooy en later ook van Den Helder Airport meegemaakt. Dit ging goed tot 1990/1991. Toen werden onze activiteiten door de aanleg van een ILS-systeem aanzienlijk belemmerd. Dit werd op een gegeven moment nog verergerd door de uitbreiding van de openstellingstijden van Den Helder Airport. Uiteindelijk kwam het erop neer dat we naar een andere locatie moesten uitkijken om onze activiteiten te kunnen voortzetten. Hierdoor zijn we in de Wieringermeer terechtgekomen”.

Ongevaarlijk
“Zweefvliegen”, zegt Auke Visser, “is een heel veilige sport. Er gebeuren nauwelijks ongelukken mee. De meeste schade lopen de vliegtuigen op bij het transport over de grond. De veiligheid in onze sport is door zelfregulering op een heel hoog plan gebracht. Zelfs de opleidingen liggen op hetzelfde niveau als in de professionele luchtvaart. Dat geldt ook voor het onderhouds- en reparatiewerk dat wordt uitgevoerd. Onze vliegclub beschikt over zeven eigen toestellen. Daarnaast staan hier nog negen vliegtuigen van particulieren. Gemiddeld maken we op jaarbasis tussen de 3000 en 4000 starts. Dit zijn zogeheten lierstarts, waarbij een vliegtuig met behulp van een 1000 meter lange kabel door een lier de lucht wordt ingetrokken. Dit laatste kan ook worden gedaan met behulp van een een sleepvliegtuig, maar daar hebben we in de Wieringermeer nog geen toestemming voor. Gelukkig kunnen we hiervoor nog wel op De Kooy terecht. In Nederland kan men op 22 plaatsen zweefvliegen. In totaal zijn er in ons land ongeveer 500 zweefvliegtuigen gestationeerd. Uit alle lagen van de bevolking beoefenen mensen deze sport, die goedkoper is dan paardrijden of golfen. De lidmaatschapskosten bedragen bij ons 1200 gulden per jaar. Hier komt nog eens 260 gulden bij voor het KNVVL-lidmaatschap. Je mag daarvoor bij ons een ongelimiteerd aantal starts maken. Onze vereniging telt momenteel 89 leden”, aldus Auke Visser.

Sponsors
“Om ons zeer complete vliegbedrijf in stand te houden”, vult Steven Yperlaan aan, “zouden we best wat extra leden kunnen gebruiken.
De locatie van Zweefvliegclub Den Helder in de Wieringermeer.
Door de nieuwbouwactiviteiten is ons budget nagenoeg uitgeput. En eigenlijk zijn we aan nieuwe radioapparatuur en een nieuwe lier toe. Sponsors zijn uiteraard ook van harte welkom. We zijn overigens al van plan om sponsorvluchten te gaan uitvoeren. Feit is dat we over een prachtige locatie beschikken, waar we de komende jaren met ons vliegbedrijf goed uit de voeten kunnen. Aan ons nu om één en ander goed op de rails te houden.”
Over de relatie met Den Helder Airport zegt de voorzitter tot besluit: “Deze is heel goed. Willen we met sleepvliegtuigen werken, dan kunnen we hiervoor nog steeds op Den Helder Airport terecht. Verder verlenen we altijd onze medewerking aan de jaarlijkse Open Dag van de luchthaven. We tonen dan ons mooiste zweefvliegtuig, wat natuurlijk ook gelijk weer een stukje bekendheid oplevert voor onze eigen activiteiten in de Wieringermeer”. 

 


 

Charter service Newcastle-Den Helder

Sinds eind november wordt er twee maal per week een charterdienst onderhouden tussen Newcastle en Den Helder Airport. De Deense vliegtuigmaatschappij Danish Air Transport zet voor deze dienst een Beech 1900 in. Dat is een klein passagiersvliegtuig met 19 stoelen. Er worden gemiddeld veertien offshore werkers per vlucht vanuit Engeland naar Den Helder Airport vervoerd. Daar stappen zij vervolgens in een helikopter die hen naar het boorplatform Transocean Oceanic brengt. Dit booreiland wordt op de Noordzee geëxploiteerd door Wintershall. De aflos-crew wordt per helikopter naar Den Helder Airport gevlogen om met de Beech 1900 weer huiswaarts te keren. Deze charterdienst zal voorlopig voortduren tot eind maart 2001.

Een Beech 1900 wordt gebruikt voor de charterdienst tussen Newcastle en Den Helder.


 

DTC produceert op Den Helder Airport lichtgewicht kunststof onderdelen voor vliegtuigen.

Uniek productiebedrijf op Den Helder Airport

In nauwe samenwerking met Euro-Enaer is ir. David Manten van Delft Thermoplastic Composites (DTC) op Den Helder Airport gestart met de productie van kunststof onderdelen (ribben) voor landingskleppen van vliegtuigen. Hiervoor worden speciale composieten, of in vaktermen vezelversterkte thermoplasten, gebruikt.

De 30-jarige David Manten heeft voor het opzetten van zijn productiebedrijf bewust gekozen voor Den Helder Airport. “Op de luchthaven zijn de juiste faciliteiten aanwezig om mijn werk goed te kunnen doen.  Ik maak daarbij niet alleen gebruik van een deel van de door Den Helder Airport aan Euro-Enaer verhuurde hangar, maar ook van het luchtvaart gecertificeerde kwaliteitssysteem van laatstgenoemd bedrijf. Dit met als doel om op termijn, ik verwacht zelf binnen twee jaar, direct onderdelen te kunnen gaan leveren aan grote vliegtuigbouwers als Airbus Industries en Boeing. Beide bedrijven hebben reeds de nodige belangstelling getoond voor de manier waarop Delft Thermoplastic Composites sterke lichtgewicht onderdelen voor vliegtuigen fabriceert.
Op dit moment heb ik al een doorlopend contract voor de levering van kunststof ribben die worden verkocht aan vliegtuigbouwer Fairchild Dornier die ze weer gebruikt voor de assemblage van de landingskleppen van de Dornier 328, een passagierstoestel dat maximaal 32 mensen kan vervoeren. Het gaat in totaal om zo'n 2000 ribben per jaar die hier in Den Helder worden geproduceerd.”

Start
Op de vraag hoe hij met de nieuwe productietechniek in aanraking is gekomen, antwoordt David Manten: “Dit is gebeurd tijdens mijn studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Daar werd in die tijd veel onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van vezelversterkte thermoplasten. Daarnaast heb ik na mijn afstudeeropdracht anderhalf jaar gewerkt bij een klein ingenieurs- annex consultancybureau dat zich met de verwerking van die materialen bezighield. Aansluitend heb ik eenzelfde periode bij Sumitomo in Japan gewerkt. Daar heb ik veel geleerd over automatisering en mechanisering. En dan vooral met betrekking tot machines die kunststoffen verwerken. Na mijn terugkeer in Nederland heb ik voornoemd ingenieursbureau overgenomen en de twee eigenaren uitgekocht. Ik ben nu volledig eigenaar van het bedrijf, dat ondertussen is omgevormd tot een specialistisch productiebedrijf.”
Over zijn toekomstplannen zegt David Manten: “Je ziet dat er steeds meer vliegtuigen worden gebouwd. En ook dat de toestellen alsmaar groter worden. Dit betekent dat de vraag naar sterke lichtgewicht producten ofwel vezelversterkte kunststoffen alleen maar zal toenemen. Verder levert deze manier van produceren en assembleren van deze kunststoffen veel besparingen op. In vergelijking met aluminium levert dit een gewichtsreductie van zo'n 20 procent op. En dat tegen gelijkblijvende kosten. Kortom, er liggen volop kansen.

David Manten in zijn productiewerkplaats op Den Helder Airport


Naast de productie van ribben, zitten we op dit moment ook in een paar veelbelovende ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Het gaat daarbij om de productie van grote kunststof componenten. Het is ons streven om ook die componenten op termijn in serie te maken voor de grote vliegtuigbouwers. En samen met Euro-Enaer zouden we assemblages op de markt kunnen brengen. Door nauw samen te werken hopen we in ieder geval verder te kunnen groeien in deze dynamische sector”, aldus een enthousiaste DTC-directeur.


Seriebouw Eaglet binnenkort van start

Bij Nederlands jongste vliegtuigbouwer Euro-Enaer is men druk bezig met de voorbereidingen voor het opstarten van de seriebouw van de Eaglet. Een unieke tweezitter die voor verschillende doeleinden geschikt is.
 
“Het certificeringstraject”, vertelt woordvoerder Michel van Tooren, “is nagenoeg afgerond. We hebben hier nu een volledig geassembleerde Eaglet staan waar nog maar enkele vluchten mee hoeven te worden uitgevoerd. Dan hebben we samen met de Rijks Luchtvaart Dienst (RLD) het hele certificeringsproject doorlopen. Eén en ander houdt in dat we nu ook druk bezig zijn met de   voorbereidingen voor de seriebouw die in 2001 van start moet gaan. Aan ons de uitdaging om dan voldoende Eaglets te bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen”, aldus Michel van Tooren, die van plan is om begin volgend jaar met de eerste in Den Helder geassembleerde Eaglet demonstratie- vluchten uit te voeren.  De Eaglet is in haar klasse het eerste vliegtuig dat volgens de nieuwe Europese (JAR 23) regels en voorschriften is gecertificeerd. De tweezitter kan als les-, sport-, inspectie- en zakenvliegtuig worden ingezet. Euro-Enaer onderhandelt op dit moment met diverse belangstellenden over de verkoop van de Eaglet.


De Open Dag van Den Helder Airport werd dit jaar opnieuw druk bezocht. Zowel omwonenden, relaties als andere geïnteresseerden maakten op zondag 23 juli van de gelegenheid gebruik om eens in de keuken van de regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord rond te kijken. En ook deze keer was er weer veel te zien en te genieten. Zo kon men in de diverse hangars kennis maken met de activiteiten van Euro-Enaer, Schreiner Airways en Skyline Aviation. Vooral de jeugd had veel belangstelling voor de opgestelde vluchtsimulator, waarin een gesimuleerde vlucht met een straaljager kon worden gemaakt. Ook konden op het opstelplatform diverse vliegtuigen en helikopters worden bezichtigd. Net als voorgaande jaren waren de tickets voor een helikoptervlucht al snel uitverkocht. Voor velen is en blijft zo'n vlucht nu eenmaal het hoogtepunt van de Open Dag. Verder stonden er nog spectaculaire demonstraties van modelvliegtuigen van de Helderse Modelvliegtuigclub op het programma, alsmede een show door diverse vliegtuigen die de volgende dag ook zouden deelnemen aan de ‘Den Helder Airport - T for Telecom Airshow'. De vijfde editie van de Open Dag trok in totaal meer dan 10.000 bezoekers.

 KORT NIEUWS
 
 
Een bezoek aan onze internetsite blijft de moeite waard. De site, die veel informatie bevat over de activiteiten en mogelijkheden van Den Helder Airport, is onlangs geheel vernieuwd. U kunt hem vinden op: www.denhelderairport.nl. Uw mening over onze site kunt u kwijt in het gastenboek.

 

Onze buren van MKV De Kooy hadden eerder dit jaar een primeur toen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Vliegtuigsquadron 7, één van de eerste NH-90 helikopters op bezoek kwam. De NH-90 is een geheel nieuw type helikopter dat op termijn de Lynx helikopters bij de Koninklijke Marine moet gaan vervangen.

Een andere opmerkelijke gebeurtenis op MVK De Kooy was de ingebruikname van een gloednieuwe Lynx vluchtsimulator. Met deze zogeheten Full Mission Flight Trainer, waaraan een prijskaartje hangt van 8 miljoen dollar, worden helikopterbemanningen uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen getraind. Het aantal echte vlieguren kan hierdoor tot een minimum worden beperkt.

De plannen om radio-medische isotopen van Den Helder Airport naar Engeland over te vliegen zijn in een verregaand stadium. Het gaat hierbij om licht-radioactieve stoffen. Deze stoffen, die in kleine loden containers worden vervoerd, zijn bestemd voor het behandelen van kankerpatiënten, het stellen van diagnoses en het bestrijden van pijn. De grondstoffen voor deze medische producten worden op de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gemaakt. 


  

   Een bezoek aan onze internetsite blijft de moeite waard. De site, die veel informatie bevat over de activiteiten en mogelijkheden van Den Helder Airport, is onlangs geheel vernieuwd. U kunt hem vinden op: . Uw mening over onze site kunt u kwijt in het gastenboek.


Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS