Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief december 2003

16-12-2003


Voorwoord

Terugkijkend is 2003 voor Den Helder Airport een heel bewogen jaar geweest. Vooral de nieuwbouwactiviteiten hebben veel van onze aandacht gevraagd. Hoogtepunt hierbij was ongetwijfeld de feestelijke opening van ons nieuwe stationsgebouw. De vele positieve reacties die wij hierop mochten ontvangen, waren overweldigend. Graag wil ik iedereen die ik nog niet persoonlijk heb kunnen benaderen, langs deze weg hartelijk bedanken voor de door hen getoonde inzet en/of belangstelling.
Naast de nieuwbouw is ook de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen voor ons een belangrijk aandachtspunt geweest. Eén van de maatregelen die wij dit jaar reeds hadden getroffen om de jaarlijks toegestane hoeveelheid vliegbewegingen in de hand te houden, was het schrappen van een groot aantal trainingsvluchten. Maar gelukkig bereikte ons vlak voor het ter perse gaan van deze nieuwsbrief vanuit Den Haag het bericht dat de ministeries van Defensie en Verkeer & Waterstaat de vergunning voor de structurele uitbreiding van het aantal vliegbewegingen tot 20.000 per jaar hadden ondertekend. Hierdoor werd net op het nippertje voorkomen dat al het helikopterverkeer van en naar de platformen en booreilanden op de Noordzee tot stilstand zou komen.
Naar verwachting zullen de offshore-activiteiten zich ook komend jaar op het huidige niveau handhaven. Dit betekent dat we wellicht die ruimte van 20.000 vliegbewegingen ook in 2004 nodig zullen hebben. Alleen op deze manier krijgen wij weer voldoende armslag om onze werkzaamheden ten dienste van de offshore-industrie goed uit te voeren. En vanzelfsprekend zullen wij er alles aan blijven doen om de eventueel hiermee gepaard gaande overlast te beperken.

Roel Hijmans
Directeur


 Feestelijke opening nieuw stationsgebouw


Met het doorknippen van een ballonnenlint verrichten commandeur
A. van Dijk en
burgemeester J.M. Staatsen (links) de officiële opening
van het nieuwe stationsgebouw. Zij worden hierbij geassisteerd door
de 8-jarige Ralph, zoon van marketingmanager Conny van den Hoff.

Onder grote belangstelling hebben de vlagofficier van de  Marineluchtvaartdienst (MLD), commandeur A. van Dijk, en burgemeester J.M. Staatsen van Den Helder op vrijdagmiddag 10 oktober met het doorknippen van een ballonnenlint de officiële opening verricht van het nieuwe stationsgebouw op Den Helder Airport. Een uitbundig schijnend zonnetje gaf die middag nog eens een extra feestelijk tintje.

Het bijzondere ontwerp van het nieuwe stationsgebouw oogstte alom lof van de vele gasten die zich hadden verzameld in restaurant Vice Versa. Ook luchthavendirecteur Roel Hijmans prees in zijn toespraak het ontwerp van architect Jan-Roel Fagnotti uit Knegsel. “Ons nieuwe onderkomen is in architectonisch opzicht zeker een aanwinst voor Den Helder. Verder is het gebouw heel effectief ingedeeld en prettig om in te werken”, aldus Roel Hijmans, die tevens de goede samenwerking met de Koninklijke Marine benadrukte en het incasseringsvermogen roemde van de gebruikers van het gebouw die in korte tijd twee keer moesten verhuizen. Eerst van het oude stationsgebouw naar een noodgebouw en vervolgens van het noodgebouw naar de nieuwbouw. “Den Helder Airport is uitgegroeid tot een echte regionale luchthaven. Met de 120.000 passagiers die hier jaarlijks worden afgehandeld, doen wij niet onder voor luchthavens als Twente of Eelde”.


De feestelijke opening werd muzikaal omlijst door de bekende
Sea Side Jazzband uit Den Helder. 

Sprekers
Ook burgemeester Staatsen noemde het een bijzonder en markant gebouw. “Deze nieuwbouw was keihard nodig om de positie van Den Helder Airport te verstevigen. De opening van zo'n fantastisch gebouw reken ik tot de beste momenten in het leven van een bestuurder. Den Helder Airport is terecht de regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord”.
Commandeur A. van Dijk, die staatssecretaris van Defensie C. van der Knaap tijdens de openingsplechtigheid moest vervangen, bracht helaas vanuit Den Haag geen nieuws over de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Wel vertelde hij de genodigden dat vanaf volgend jaar een kustwachtvliegtuig op Den Helder Airport wordt gestationeerd. Ook memoreerde hij dat het naastgelegen marinevliegkamp De Kooy met haar 85 jaar straks niet alleen het oudste maar ook het enig overgebleven marinevliegveld in Nederland zal zijn, als tenminste de kabinetsplannen worden uitgevoerd. Ook commandeur Van Dijk was onder de indruk van de moderne faciliteiten die in het nieuwe stationsgebouw verenigd zijn.


Gelijk met de feestelijke opening van het stationsgebouw is ook de vernieuwde website
www.denhelderairport.nl geïntroduceerd. Ter gelegenheid hiervan is luchthavendirecteur Roel Hijmans (links) en marketingmanager Conny van den Hoff door Marcel Fossen van Dékavé een taart overhandigd, waarop de nieuwe homepage is afgebeeld.
 


Een gezellige receptie in restaurant Vice Versa.  


KORT NIEUWS

Gelijk met de feestelijke opening van het stationsgebouw is ook de geheel vernieuwde   website www.denhelderairport.nl operationeel geworden. De nieuwe site, die de komende tijd nog verder zal worden uitgebouwd, bevat een schat aan actuele informatie en tal van afbeeldingen. Nieuw is ook de mogelijkheid om u te abonneren op een digitale nieuwsbrief, die naast de gedrukte versie periodiek per e-mail zal worden toegezonden. Reacties op onze vernieuwde site zien wij graag tegemoet in ons gastenboek.

Deze maand is Skyline Aviation op Den Helder Airport met een nieuwe activiteit gestart. Het bedrijf heeft namelijk alle vergunningen binnen voor het uitvoeren van zakencharters. Deze vluchten worden gemaakt met een tweemotorig toestel van het type King Air, dat plaats biedt aan maximaal acht passagiers.  


 Den Helder Support Service vijf jaar actief op luchthaven

Vanuit een ruim kantoor in het nieuwe stationsgebouw op Den Helder Airport worden door Den Helder Support Service allerlei hand- en spandiensten verricht ten behoeve van de olie- en gasindustrie offshore. Hierbij wordt volgens directeur Wim Schouwenaar nauw samengewerkt met Schreiner Northsea Helicopters.


Wim Schouwenaar is al vijf jaar met Den Helder Support Service
op de luchthaven actief.

“We zitten hier op een perfecte locatie in een prachtig gebouw met uitstraling”, zegt Wim Schouwenaar. “Ons kantoor heeft een oppervlakte van 90 vierkante meter. Dit is ruim voldoende om ons werk goed te kunnen doen”. Den Helder Support Service werd op 1 mei 1997 opgericht toen Wim Schouwenaar, na tien jaar voor een bekende scheepsagentuur in Den Helder te hebben gewerkt, besloot voor zichzelf te beginnen. Hiervoor betrok hij een pand met ruime kantoor- en opslagfaciliteiten aan de zeehaven van Den Helder. De schepen van zijn klanten kunnen daar als het ware voor de deur afmeren. Vanuit deze locatie worden aan schepen en platformen 24 uur per dag, 7 dagen per week logistieke diensten verleend aan oliemaatschappijen, rederijen, bevoorradingsmaatschappijen, offshore-aannemers en seismische contractors uitgevoerd. De voornaamste activiteiten die vanuit deze locatie worden ontplooid zijn scheepsagenturen, douanezaken, expeditie, vrachtafhandeling, stuwage, opslag, bemanningswisselingen. Den Helder Support Service vormt hiermee een belangrijke schakel in de afhandeling en bevoorrading van schepen en platformen offshore. Per jaar handelen wij vanaf deze locatie ongeveer 120 schepen af”.

Uitbreiding
Een jaar na de oprichting van het bedrijf volgde de opening van tweede vestiging. Wim Schouwenaar: “We kregen een locatie toegewezen in het oude stationsgebouw van Den Helder Airport. Van hieruit zijn we voor Schreiner allerlei zaken gaan regelen. Van helikopterdiensten, expeditie, afhandeling van vracht, douanezaken, opslag tot bemanningswisselingen. Schreiner vliegt dagelijks met helikopters van en naar boor- en productieplatformen op het Nederlandse continentale plat. Het is onze taak te zorgen dat de organisatie van alles wat met die helikopters mee of terug moet goed verloopt. Tevens huren wij zelf helikopters in om de bemanningswisselingen te regelen van de schepen waarvoor wij het agentschap hebben verworven”.
Binnenkort slaat Den Helder Support Service haar vleugels nog verder uit. Vlakbij de luchthaven is een groot bedrijfspand met opslagterrein overgenomen. “Dit pand hebben we inmiddels alweer verhuurd aan een grote Amerikaanse boormaatschappij, die er al haar reservedelen voor de boorvloot opslaat. Ook wordt daar  onderhouds- en reparatiewerk aan onderdelen uitgevoerd. Wij zorgen er vervolgens voor dat de booreilanden hun equipment aan boord krijgen, hetzij door bevoorradingsvaartuigen, hetzij door helikopters”. De komst van de boormaatschappij naar Den Helder betekent weer een extra impuls voor de bedrijvigheid rond Den Helder Airport. Verder houdt Den Helder Support Service een diversiteit aan middelen en producten op voorraad voor de firma Datema uit Delfzijl. Het gaat hierbij om zeekaarten, medicijnen, veiligheidskleding, brandblussers, seinpatronen, slangen, etc. “Hierdoor zijn we een totaal supplier voor de offshore- en scheepvaartindustrie geworden”, besluit Wim Schouwenaar.


 Luchtvaarthistorie blijft boeien

De Traditiekamer is ingericht met fotopanelen en in vitrines opgestelde herinnerings-voorwerpen.

De luchtvaarthistorie, en zeker die van de Marineluchtvaartdienst (MLD), vormt een belangrijk onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis. In de Traditiekamer op marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder wordt door zowel vrijwilligers als de vaste staf veel werk verzet om deze historie levendig te houden en wijd en zijd uit te dragen. Een bezoek aan deze Traditiekamer is dan ook zeker meer dan de moeite waard.

In een gesprek met beheerder luitenant ter zee 2OC Jacob Kooistra en vrijwilliger Koos van den Berg wordt al snel duidelijk dat er met veel inzet, liefde en zorg wordt gewerkt aan de collectie van de Traditiekamer, die begin jaren tachtig van de vorige eeuw is ontstaan. Oorspronkelijk was de Traditiekamer alleen bedoeld om eigen MLD-mensen kennis te laten maken met de geschiedenis van hun onderdeel. Nu is de collectie voor iedereen toegankelijk.
“In het begin was de Traditiekamer ondergebracht in een oud badhuis”, zegt Koos van den Berg, “maar dat was geen optimale situatie. Twee marinemensen zijn toen gestart met de uitgifte van gelegenheidsenveloppen, waardoor fondsen konden worden verworven voor een meer professionele opzet. In 1992 kregen wij een gebouw op marinevliegkamp De Kooy toegewezen en dankzij voornoemde fondsen kon de Traditiekamer hier twee jaar later opnieuw worden ingericht. Dit gebeurde overigens ook met steun van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst die dat jaar was opgericht. Op 18 mei 1994 is de Traditiekamer officieel geopend door Prins Bernhard”.

Collectie
De getoonde collectie geeft een goed beeld van de historie van de Marineluchtvaartdienst. Een historie die officieel in 1917 is begonnen met de grote animator van de MLD, luitenant ter zee Rambaldo. De eerste marinevliegers waren echter drie jaar eerder al opgeleid en kozen vervolgens met geconfisqueerde watervliegtuigen van de oorlogvoerende partijen het luchtruim.  Hieronder bevond zich ook de latere vlootvoogd Karel Doorman. De uitgebreide collectie fotomateriaal laat duidelijk zien welke belangrijke taak de MLD in Nederland, maar zeker ook in Nederlands-Indië, heeft vervuld. In laatstgenoemd land was deze dienst, met name vlak voor de Tweede Wereldoorlog, namelijk vele malen groter dan de MLD in Nederland. Met een vloot van watervliegtuigen werd destijds de hele archipel bevlogen. Ook de rol die de MLD-squadrons in de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld, wordt uitvoerig belicht, alsmede de opkomst van de helikopter. Zo heeft de eerste helikopter van de krijgsmacht, een Sikorsky S51 van de MLD, een belangrijke bijdrage geleverd aan de reddingsacties tijdens de watersnoodramp in 1953. Maar ook de huidige activiteiten van de MLD komen uitvoerig aan bod.
Echte blikvangers van de collectie zijn de Hawker Seahawk, het enige straalvliegtuig van de MLD, en een Westland Wasp helikopter. Maar ook is een prachtig model te bewonderen van een groot Amerikaans vliegdekschip. Verder liggen in diverse vitrines tal van herinneringsvoorwerpen uitgestald, waaronder vliegbrevetten, klokjes en metertjes, gereedschappen. Veelal schenkingen van zowel oudgedienden als nog actieve MLD'ers.

Uitbreiding
Door de vele nieuwbouw die de afgelopen jaren op De Kooy heeft plaatsgevonden, is elders op het terrein ruimte vrijgekomen. Koos van den Berg zegt hierover: “Hierdoor kunnen wij straks ook het aangrenzende gebouw als expositieruimte inrichten. Aan voorwerpen hiervoor ontbreekt het ons niet. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een Grumman Tracker die op het vliegdekschip Karel Doorman dienst heeft gedaan, laten zien. Maar eerst moet er het nodige worden verbouwd en opgeknapt. Wat dat betreft zouden wij nog best wat extra vrijwilligers kunnen gebruiken. Plan was om het nieuwe gebouw volgend jaar mei tijdens het 10-jarig jubileum van onze Stichting en deze Traditiekamer te openen. Maar omdat er nog zoveel moet gebeuren, is dit niet haalbaar. Begin 2005 verwachten wij wel zo ver te zijn”, aldus de 64-jarige gepensioneerde luchtvaartdocumentalist, die veel van zijn vrije tijd steekt in het op orde brengen van het archief van de Traditiekamer. Koos van den Berg kan hierbij bogen op 24 jaar ervaring als documentalist bij de sectie luchtmachthistorie op vliegbasis Soesterberg. “Op dit moment hebben wij een redelijk gedocumenteerd archief, een goed fotoarchief en een bescheiden bibliotheek, waarvan de omvang dankzij een gift van een collectie boeken onlangs in één klap is verdubbeld”.

Beheer
Het beheer van de Traditiekamer valt onder verantwoording van luitenant ter zee 2OC Jacob Kooistra, die tevens public relations officier is. Over zijn functie zegt hij: “Samen met een onderofficier vorm ik hier de vaste staf. Naast het beheer nemen wij allerlei spullen in ontvangst, die vervolgens zorgvuldig worden opgeslagen. Een andere belangrijke taak is het rondleiden van groepen bezoekers. Wij verwelkomen hen eerst met een inleidend praatje, waarna één of twee korte films over de MLD-activiteiten, waaronder search and rescue (SAR), worden vertoond. Hierna volgt een bezoek aan de expositie en een rondgang over het vliegveld. Mensen maken op deze manier niet alleen met het verleden kennis, maar ook met het heden. Tijdens de rondleiding bezoeken wij onder meer de hangar met de Lynx helikopters, de brandweerkazerne, de meteodienst en de helikoptersimulator. Ook komen hier veel scholieren op bezoek. Met name leerlingen van groep 8 van de basisschool en van technische scholen zijn regelmatig bij ons te gast. Verder worden hier reünies van oudgedienden gehouden. Zelfs mensen uit Noord-Brabant en Limburg komen dan een kijkje nemen. Dit levert niet alleen heel positieve reacties op, maar past ook goed in ons streven om de historie van de gehele Marineluchtvaartdienst zo goed en zo breed mogelijk uit te dragen”.


Jarenlang heeft de Westland Wasp als boordhelikopter op de
marinefregatten dienst gedaan.
 


Workwair op Den Helder Airport van start

Onder de vlag van de pas opgerichte onderneming Workwair hebben de bedrijven Unishore, Holland Stores en onderneemster Ina Cornielje op Den Helder Airport een prachtige winkel geopend op een echte toplocatie, vlak naast de hoofdingang van het nieuwe stationsgebouw. Het assortiment bestaat uit bedrijfskleding van diverse topmerken, persoonlijke beschermingsmiddelen en vrijetijdskleding.

De winkel heeft een vloeroppervlak van ruim 80 vierkante meter en wordt ‘bemand' door Ina Cornielje en Sandra van Herwerden. Met name Ina heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met het aan de man brengen van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. “Ongeveer vier jaar geleden ben ik bij Unishore in dienst gekomen”, vertelt de jonge onderneemster. “Dit is net als Holland Stores een bekende toeleverancier voor de scheepvaart- en offshoresector. Bij Unishore heb ik mij voornamelijk met zaken als sales, marketing en kwaliteitsbeheersing bezighouden. Maar ook heb ik daar het assortiment dat wij nu in deze nieuwe winkel hebben, goed leren kennen. Tot voor kort leverden zowel Holland Stores als Unishore bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen aan mensen die offshore werkzaam zijn. Beide bedrijven vertegenwoordigden een aantal topmerken die nu in deze winkel zijn samengevoegd. Het gaat hierbij om de bedrijfskleding van de bekende merken Dickies, Helly Hansen en Kansas/Wenaas en om veiligheidsschoenen van de merken Roadstar en Dickies. Voordeel van deze samenvoeging is dat offshorewerkers nu een veel ruimere keuze hebben. Vroeger stond er, als men offshore ging, gewoon iets klaar. Daar moest men het maar mee doen. Nu kunnen deze mensen eerst iets uitzoeken dat precies op maat is en hierna zonder ergernissen offshore aan de slag gaan”.

Assortiment
Naast bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen heeft Workwair ook een groot assortiment vrijetijdskleding. “Het gaat dan met name om speciale collecties die door Dickies en Helly Hansen op de markt worden gebracht. Met name de sportcollectie van Helly Hansen is heel bijzonder. Volgens mij zijn wij in West-Europa één van de weinige bedrijven die onder één dak tegelijk zowel bedrijfs- als vrijetijdskleding van topmerken verkopen”.
Hoewel Workwair zich op Den Helder Airport vooral richt op de vele offshorewerkers die hier dagelijks de incheckbalies passeren, ontplooien Ina en Sandra daarnaast ook nog andere activiteiten. “Onze bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen worden namelijk ook gebruikt in de scheepvaart, land- en tuinbouw, aannemerij, industrie, horeca en in winkels. Al deze sectoren worden door ons dan ook heel actief benaderd. Daarnaast kunnen wij, gelet op onze grote ervaring, bedrijven op dit gebied heel goed adviseren”.
Workwair is eigenlijk een groothandel waar iedereen terecht kan. De producten van de diverse merken zien er zo goed uit dat ze ook gewoon thuis worden gedragen. Iedereen is dan ook van harte welkom om even te komen shoppen in de nieuwe winkel van Ina en Sandra.
Sinds de opening op 11 augustus mag Workwair zich in een warme belangstelling verheugen en hebben de dames al vele positieve reacties ontvangen. “Met Sandra vorm ik een goed team en samen doen we er alles aan om het onze klanten naar het zin te maken. Omdat we in de offshore-industrie actief zijn ben ik, naast de reguliere openingstijden van de winkel, 24 uur per dag telefonisch oproepbaar”, aldus de onderneemster die zeer te spreken is over het nieuwe stationsgebouw, waarin Workwair is gevestigd op Den Helder Airport.


Het verkoopteam van Workwair. Links onderneemster Ina Cornielje
en rechts verkoopster Sandra van Herwerden.


Snelle service voor offshorepassagiers

Om offshorepassagiers voor vertrek nog even snel van de door hen gewenste consumpties te kunnen voorzien, heeft restaurant Vice Versa ook in haar nieuwe onderkomen gekozen voor een zelfbedieningsbuffet. Daarnaast is voor rokers een aparte ruimte met afzuiginstallatie gecreëerd, zegt restauranteigenaar Niels Gödden.


Niels Gödden is heel blij met het nieuwe onderkomen van
restaurant Vice Versa op Den Helder Airport.

De 28-jarige Niels Gödden is al zes jaar nauw betrokken bij de catering op Den Helder Airport. Eerst als bedrijfsleider van het restaurant in het oude stationsgebouw. “Zo'n zes jaar geleden ben ik hier op de luchthaven begonnen. Vice Versa was toen nog eigendom van de heer Van Leeuwen. Twee jaar later werd mij de vraag gesteld of ik het restaurant van hem wilde overnemen. Na  dit eerst uitvoerig te hebben overlegd met mijn vriendin, die toen nog ergens anders werkte, besloten we uiteindelijk samen deze stap te wagen”. Inmiddels had Niels ook de nodige diploma's behaald om zich als zelfstandig ondernemer te kunnen en mogen vestigen. “Samen met mijn vriendin Sonja heb ik toen een vennootschap onder firma (VOF) opgericht. Verder hebben we zes parttimers in dienst genomen. Dit laatste is nodig omdat we door de week van 's morgens half zes tot 's avonds half zeven geopend zijn. Om alles goed te laten verlopen en de pieken op te vangen, heb je extra medewerkers nodig. In ons restaurant is het ‘s morgens vroeg altijd het drukst, want dan vinden de meeste helikoptervluchten plaats. En omdat offshorepassagiers snel geholpen willen worden, hebben wij ook voor ons nieuwe onderkomen bewust gekozen voor een zelfbedieningsbuffet”.

Uitzicht
Vanuit het restaurant hebben de bezoekers een schitterend uitzicht over het vliegveld. “Wij hebben over het uitzicht al veel complimentjes mogen ontvangen, net als over de inrichting van ons nieuwe restaurant. Vanuit de oude locatie hebben wij maar een paar apparaten meegenomen. De keuken, het zelfbedieningsbuffet en de kasten die als displays dienen zijn nieuw. Ook hebben leveranciers diverse apparaten beschikbaar gesteld en is in samenwerking met de directie van Den Helder Airport nieuw meubilair aangeschaft. De keuken is nu veel ruimer opgezet, waardoor meer loopruimte is ontstaan. Maar echt heel blij ben ik met de aparte rokersruimte. Zo'n tachtig procent van onze bezoekers rookt namelijk en het instellen van een rookverbod zou een negatieve weerslag op onze omzet hebben. Dat mag beslist niet worden onderschat”.

Catering op locatie
Op de vraag hoe de restauranthouder de stille uurtjes op de luchthaven opvangt, antwoordt Niels: “Enkele jaren geleden zijn wij al gestart met het verzorgen van de catering voor andere bedrijven in Den Helder en omstreken. Deze catering op locatie, zoals wij dat noemen, is goed voor ongeveer de helft van onze omzet. Wij verzorgen lunches, warme buffetten en de catering bij ontvangsten, recepties, vergaderingen en dergelijke. De kracht van ons bedrijf is dat we snel kunnen inspelen op de wensen van de klant. Alle cateringzaken worden hier op Den Helder Airport voorbereid en uitgeleverd met twee bedrijfsauto's. Voor een zelfbedieningsbuffet hebben wij een zeer breed assortiment. Hierdoor kunnen wij de offshorepassagiers en de bedrijven een ruime keuze bieden en dat wordt zeer op prijs gesteld. Verder willen wij in ons nieuwe onderkomen bruiloften en partijen gaan organiseren. Zo hebben wij hier eind oktober nog op een zaterdagmiddag met familie, vrienden en bekenden een kraamfeest gehouden, omdat ik onlangs vader ben geworden van een dochter”.
Als Niels wordt gevraagd of hij nog wensen heeft, antwoordt hij: “Ik zie het als een uitdaging om samen met andere bedrijven Den Helder Airport zo te promoten dat ook buitenstaanders op hun vrije zaterdag of zondag hier een kijkje komen nemen. Gebleken is namelijk dat veel mensen nog niet precies weten wat Den Helder Airport allemaal doet”.


 

 

 

  

 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS