Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief december 2004

17-12-2004

Voorwoord

Het besluit van de minister van Defensie om marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder open te houden, betekent ook dat de continuïteit van onze civiele luchthaven is gewaarborgd. Aan de onzekerheid over het voortbestaan is een einde gekomen en we kunnen nu verder bouwen aan een gezonde toekomst. Wel wil ik hierbij nog even rechtzetten dat de financiële bijdrage voor het civiel medegebruik tot nu toe niet, zoals eerder in de media is voorgesteld, 17 procent is geweest, maar steeds tussen de 35 en 40 procent heeft gelegen. En voor het medegebruik zijn altijd marktconforme prijzen betaald.
Nu er vanaf 2006 een extra financiële bijdrage zal worden geleverd, krijgen we hier ook iets voor terug. Omdat de Koninklijke Marine op termijn minder gaat vliegen, komt er een uitruil van vliegbewegingen. De totale geluidsruimte blijft hierbij gelijk. Deze uitruil biedt ons de mogelijkheid om als regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord verder door te groeien.
De onderhandelingen over het open houden van marinevliegkamp De Kooy zijn de afgelopen maanden gevoerd door een delegatie van Den Helder Airport, onder leiding van president commissaris Ernst Kip en mijzelf, aangevuld met Wiebe Dijkstra van de Gemeente Den Helder en Tjietske Groothengel van de Provincie Noord-Holland. Gemiddeld zijn twee keer per week over dit onderwerp gesprekken gevoerd met Bert Kwast van het Ministerie van Defensie. Hoewel de standpunten in het begin keihard waren, heb ik er steeds het volle vertrouwen in gehad dat we er samen uit zouden komen. Het resultaat is ondertussen bekend.

Roel Hijmans
Directeur


 De Kooy blijft open!


Om marinevliegkamp De Kooy open te houden, is een heel sterke
politieke lobby op gang gekomen.

Dit was vrijdagmorgen 29 oktober het positieve resultaat van het overleg tussen staatssecretaris van Defensie C. van der Knaap, commissaris van de Koningin in Noord-Holland mr. H.C.J.L. Borghouts, gedeputeerde J.J. Schipper, burgemeester J.M. Staatsen, wethouder N.A. Bais van Den Helder en directeur R. Hijmans van Den Helder Airport. Hiermee kwam ook een einde aan een aantal weken van grote onzekerheid.

Tijdens de persconferentie die 's middags, kort na het overleg in Den Haag, in het gemeentehuis van Den Helder werd gehouden, verkeerden zowel burgemeester Staatsen, wethouder Bais als luchthavendirecteur Hijmans in een opperbeste stemming. Staatsen: “Er is de afgelopen vier weken ongelooflijk veel gebeurd, met uiteindelijk een fantastisch resultaat. In vier weken tijd van De Kooy dicht naar De Kooy open. Toen het bericht over de dreigende sluiting bekend werd, hebben alle betrokkenen zowel uit de politiek als het bedrijfsleven de handen ineengeslagen. We hebben heel brede maatschappelijke steun gekregen om het vliegveld open te houden.” Wel vond Staatsen het vreemd dat de voorgenomen plannen tot sluiting haaks stonden op de motie Bakker die eerder in de Tweede Kamer was aangenomen. In die motie, die breed werd gesteund, was de regering gevraagd de Kop van Noord-Holland zoveel mogelijk te compenseren voor het grote verlies van banen door de aanhoudende bezuinigingen bij Defensie. Volgens de burgemeester heeft ook meegeholpen dat tijdens recente bezoeken van de Vaste Kamercommissies van Economische Zaken en Defensie het grote belang van het voortbestaan van het vliegveld goed onder de aandacht is gebracht. “We kregen kamerbrede steun om de luchthaven open te houden en ik denk dat, als de onderhandelingen waren mislukt, er bij de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer problemen over De Kooy waren ontstaan. De minister van Defensie was hier niet zomaar mee weggekomen.”

 

Versterkende activiteiten
Volgens wethouder Bais is het openblijven van De Kooy niet alleen van belang voor de werkgelegenheid bij Defensie, maar ook voor die in de offshore-industrie. “Deze nog steeds groeiende sector doet het goed in Den Helder en dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen op de Paleiskade. De activiteiten in de zeehaven en op de luchthaven versterken elkaar. En met dit gunstig uitgevallen besluit kan die groei nu gewoon doorgaan. Wel is het zo dat vanaf 2006 een extra financiële bijdrage moet worden geleverd door de civiele luchthaven. Dit houdt in dat de civiele luchthaven zijn best zal moeten doen om in de exploitatie uitbreiding te vinden, waarmee die extra bijdrage kan worden betaald.”

Bais verwacht ook dat een aantal bedrijven, die door de berichten over sluiting een afwachtende houding hebben aangenomen, zich nu in Den Helder gaan vestigen. Met name industrieterrein Kooypunt biedt hiervoor nog voldoende ruimte. Verder blijven nu ook de activiteiten van de search and rescue (SAR) helikopters, alsmede van de Kustwacht vanuit Den Helder plaatsvinden.

Uitbreiding
Luchthavendirecteur Hijmans en president commissaris Kip, die de afgelopen weken steeds intensief hebben onderhandeld, zijn ook heel blij met de uitkomst van het overleg in Den Haag.

“Op een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat we de goede kant opgingen en dat De Kooy open zou blijven. Dit vermoeden is uitgekomen en op termijn kunnen we zelfs het aantal vliegbewegingen uitbreiden dankzij een uitruil met de Koninklijke Marine. Hierbij zijn we wel gebonden aan de totale geluidsruimte. Die blijft ook na 2006 gelijk”, aldus Roel Hijmans. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de gezamenlijke kosten voor civiel en militair gebruik van marinevliegkamp De Kooy ongeveer 3 miljoen euro bedragen. Overeengekomen is dat deze kosten naar ratio van het aantal vliegbewegingen worden verdeeld.

De afdracht van de medegebruikers aan Defensie zal dientengevolge stapsgewijs oplopen van 900.000 euro nu naar 1,6 miljoen euro in 2008. Daarnaast gaat Defensie besparen op de militaire exploitatiekosten door een deel van het onderhoud aan marinehelikopters te verplaatsen naar luchtmachtbasis Gilze-Rijen.
Tot slot zegt Hijmans dat hij heel blij is dat er gedurende het traject een heel sterke politieke lobby op gang is gekomen. “Hieraan hebben de commissaris van de Koningin mr. H.C.J.L. Borghouts, gedeputeerde J.J. Schipper, en namens de Gemeente Den Helder burgemeester J.M. Staatsen en de wethouders R. Waltmann en N.A. Bais een bijdrage geleverd. Daarnaast hebben we ook veel steun gekregen van allerlei organisaties, waaronder NOGEPA, en bedrijven. Iedereen in de Kop van Noord-Holland leek ervan te zijn doordrongen dat sluiting van De Kooy onacceptabel was”.


Kort nieuws

Hoewel de wanden van het stationsgebouw steeds meer “versierd” worden met lichtbakken, voorzien van reclame-uitingen van offshorebedrijven, valt er van 1 november 2004 tot 1 januari 2005 dagelijks van zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds nog meer te bewonderen.

Fotografe Esther Bruul heeft in de winkelruimte in de centrale hal van het stationsgebouw een artistieke foto-expositie ingericht met als thema vliegtuigen en reizen in een nostalgische en romantische sfeer. De vier foto's van haar expositie worden regelmatig vervangen, zodat de kijker een goed beeld krijgt van haar werk. Bruul werkt onder de bedrijfsnaam Golden Wings en is gespecialiseerd in luchtfotografie.


De succesvolle Open Dag van dit jaar krijgt op zondag 10 juli 2005 een vervolg. Tijdens deze manifestatie zal naast een Static Show ook een beperkte Airshow worden georganiseerd. Deelnemers aan deze show of andere activiteiten, zoals de airmarkt, kunnen zich aanmelden via e-mail: opendag@denhelderairport.nl


Om aan de gestelde milieunormen te voldoen, zijn alle opstelplekken (spots) voor helikopters voorzien van vloeistofdichte vloeren. Als laatste zijn vlak voor het nieuwe stationsgebouw de spots 6, 7 en 8 onder handen genomen. Het asfalteringswerk voor al deze spots is op professionele wijze uitgevoerd door de firma Ooms uit Avenhorn. Den Helder Airport maakt al vele jaren gebruik van de kennis en ervaring van dit bedrijf, dat zowel nationaal als internationaal in de civiele techniek- en de bouwsector allerlei projecten uitvoert.


Den Helder Airport is perfecte locatie

General manager Friso Horstmeier: ?De manier waarop hier de problematiek rond De Kooy is aangepakt, vind ik bijzonder positief?.

Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen, is Den Helder Airport een perfecte locatie, zegt de pas aantreden general manager Friso Horstmeier van Schreiner Northsea Helicopters. Ook over de manier waarop Den Helder Airport en de Gemeente Den Helder de onderhandelingen hebben gevoerd om marinevliegkamp De Kooy open te houden is hij zeer te spreken.

Vanaf april dit jaar zwaait de 32-jarige Friso Horstmeier de scepter bij Schreiner Northsea Helicopters in Den Helder. Drie jaar eerder maakte hij als consultant voor het eerst kennis met de Schreiner Aviation Group.

In 2003 trad hij in vaste dienst van het vliegbedrijf. Op Den Helder Airport geeft hij thans leiding aan een flinke onderneming die helikoptervluchten uitvoert voor de offshore-industrie en het Loodswezen. “Bij ons bedrijf werken, inclusief het vliegend personeel, 170 mensen.
Onze vloot bestaat uit tien helikopters. Dit zijn twee grote Sikorsky S61N en zes Sikorsky S76 helikopters, die voornamelijk voor de offshore-industrie vliegen. Verder een Dauphin N3 waarmee vanuit IJmuiden of vanaf de Maasvlakte loodsen op zeeschepen worden overgezet en een MD 902 traumahelikopter die wordt gebruikt voor het Radboudziekenhuis in Nijmegen.

Op jaarbasis wordt met deze luchtvloot ongeveer 12.000 uur gevlogen. Zowel het klein als groot onderhoud aan de helikopters wordt hier in Den Helder verricht. Daarvoor beschikken we over een ruime hangar met werkplaatsen, magazijnen en kantoren.”
Horstmeier is zeer te spreken over de locatie van Den Helder Airport. “Ten opzichte van de platformen in de Nederlandse sector van de Noordzee is Den Helder Airport absoluut een perfecte locatie. En dat was natuurlijk ook onze motivatie om hier te gaan zitten. Als je ziet wat er ondertussen op deze luchthaven aan infrastructuur is gerealiseerd, waaronder een geheel nieuw stationsgebouw, dan kun je je niets beters wensen.”

Overname
Begin dit jaar maakte de general manager van nabij de overname mee van de Schreiner Aviation Group door de Canadese CHC Helicopter Corporation. Over de achtergronden hiervan zegt hij: “Onze toenmalige aandeelhouders bleken heel andere ambities te hebben dan de Schreiner Aviation Group. Besloten is toen naar een oplossing te zoeken waar iedereen zich in kon vinden. Dit heeft ertoe geleid dat in februari van dit jaar alle aandelen van Schreiner in handen zijn gekomen van CHC Helicopter Corporation uit Vancouver. Een heel professionele organisatie, die door ons over te nemen onbetwist wereldmarktleider is geworden. Ook kregen de Canadezen hierdoor voor het eerst een belang in de helikopteroperaties in de Nederlandse sector. Door eerdere overnames van Scotia en Helicopter Services waren zij al in de Britse en Noorse offshoresector actief en dankzij ons verwierven zij ook een groot belang in Nigeria.”
De eerste ervaringen met de nieuwe eigenaar zijn heel positief. Nu wereldwijd helikopterdiensten worden verleend, heeft CHC, met name als antwoord op vragen vanuit de markt, het project Good to Great (G2G) opgezet. “Doel van dit project is om wereldwijd volgens vaste standaards te gaan werken op het gebied van kwaliteit, veiligheid en dienstverlening. Dit worden dan gelijk de allerhoogste standaards in de helikopterindustrie. Gelijktijdig willen wij met dit project ook de efficiëntie verhogen”, aldus Horstmeier. “Het mag straks niet uitmaken of een oliemaatschappij in Nederland of in Australië met ons zaken doet. Overal moet dat volgens dezelfde standaards gebeuren.”

Verruiming openingstijden
Schreiner Northsea Helicopters is, net als de Gemeente Den Helder, voor 50 procent eigenaar van Den Helder Airport. Dit betekent dat Friso Horstmeier ook commissaris van de civiele luchthaven is en zodoende alle commotie rond het al dan niet open blijven van marinevliegkamp De Kooy en de mogelijke gevolgen van sluiting voor Den Helder Airport van heel nabij heeft meegemaakt. “In die periode is een heel goede dialoog ontstaan tussen de Gemeente Den Helder en Den Helder Airport. De manier waarop de zaken in dit kader zijn aangepakt, vind ik bijzonder positief.”
Op de vraag of hij ondanks al zijn positieve opmerkingen over de civiele luchthaven nog wensen heeft, antwoordt Horstmeier: “Wij zouden heel graag wat ruimere openingstijden willen hebben. Niet alleen wij, maar ook onze klanten zijn hiermee gebaat. Nu is het hier 's ochtends en 's avonds spitsuur. Wij kennen enorme pieken in ons werk. Een beetje spreiding hierin zou perfect zijn.”


Nieuw contract voor CSU Security

Vlak voor het verschijnen van deze nieuwsbrief heeft Den Helder Airport met CSU Security een nieuw contract gesloten voor het uitvoeren van beveiligingstaken op de luchthaven. Taken die het bedrijf al ruim twintig jaar uitvoert, zegt CSU-rayonleider Jacques de Waal, die heel blij is dat Den Helder Airport wederom met hen in zee is gegaan.


CSU-rayonleider Jacques de Waal:
Het werken voor de offshore-industrie, die
intensief gebruik maakt van Den Helder Airport,
is heel specialistisch”.

Het werken voor de offshore-industrie, die intensief gebruik maakt van Den Helder Airport, is heel specialistisch, meent Jacques de Waal. Wat dat betreft neemt de Helderse luchthaven een bijzondere positie in ten opzichte van de andere luchthavens in Nederland. “Wij controleren of de mensen die met helikopters offshore gaan geen zaken als wapens, drank en drugs meenemen. Hun bagage gaat hiervoor door een x-ray scanner en komt vervolgens in een afgeschermde en beveiligde ruimte terecht. Hier kan niemand er meer bij komen. Verder controleren wij de passagierslijsten nadat de offshorewerkers de paspoortcontrole zijn gepasseerd en zorgen ervoor dat zij in de videoruimte komen. Deze ruimte wordt door ons beheerd. Wij starten de de flight safety dvd-presentatie en controleren of die ook daadwerkelijk wordt bekeken. Daarna mogen de passagiers in de vertrekhal hun dompelpakken aantrekken. Hierbij verlenen wij eveneens assistentie. Tot zo ver gaat ons werk bij het vertrek van de offshorewerkers naar de platformen op de Noordzee. Bij terugkomst controleren wij of men geen zaken meeneemt die op de platformen hadden moeten blijven.”
Andere taken van CSU Security zijn het maken van brandsluitrondes en het parkeerbeheer. Ook is het bedrijf de spil in de bedrijfshulpverlening (BHV) en bedrijfsontruiming en adviseert zij, waar nodig, de directie van de luchthaven. Al met al een omvangrijke, maar ook heel plezierige taak, aldus de 57-jarige rayonleider. Deze mening wordt gedeeld door de andere beveiligingsmedewerkers. “Het verloop onder onze mensen is nul komma nul en het ziekteverzuim bedraagt nog geen half procent. Dat geeft aan dat men het hier erg naar het zin heeft.”

Gevolgen aanslagen
De aanslagen op de Twin Towers in de Verenigde Staten hebben ook gevolgen gehad voor de werkwijze van CSU Security. Jacques de Waal: “De regels zijn behoorlijk aangescherpt en ik verwacht dat men hiermee nog veel verder zal gaan. De invoering van al deze regels was in het oude stationsgebouw vrijwel onmogelijk geweest, maar door de nieuwbouw kon dit gelukkig wel. In dat kader ben ik dan ook heel blij dat we vanaf het eerste ontwerp hebben mogen meedenken om het gebouw op beveiligingsgebied optimaal te kunnen inrichten. Er zijn heel wat tekeningen de revue gepasseerd, maar uiteindelijk is er een schitterend stationsgebouw uitgekomen, waar we optimaal ons werk kunnen doen en waar het heel prettig werken is. Zelf heb ik bijvoorbeeld een prachtig kantoor aan de voorzijde van het gebouw gekregen.”
CSU Security was overigens niet de enige dienst die had ingeschreven op het nieuwe beveiligingscontract voor Den Helder Airport. “Er hadden nog drie sterke partijen belangstelling, maar gelukkig besloot men toch weer met ons in zee te gaan. Het nieuwe contract heeft een looptijd van vijf jaar. “Het liefst zou ik hier tot mijn pensioen willen blijven”, zegt de rayonleider, die vanuit zijn kantoor zijn gehele rayon, verspreid over de provincies Groningen en Friesland en de Kop van Noord-Holland, aanstuurt.

   

Optimale dienstverlening
Met het binnenhalen van het nieuwe contract, zit het werk er voor CSU Security niet op. “Wij willen onze dienstverlening nog verder optimaliseren. Hiervoor hebben onze mensen al diverse opleidingen gevolgd. Van onze kant zijn wij er klaar voor om door te groeien naar een volwaardige regionale luchthaven. Overigens zal dit laatste wel een verdere aanscherping van de regels inhouden. Daarnaast heeft Jacques de Waal hoge verwachtingen van een nieuwe dienstverlening die CSU Security op de markt heeft gebracht. “Deze dienst heet Video Guarding Solutions. Een innovatieve oplossing om gebouwen, bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen met behulp van camera's optimaal te beveiligen. “Vanuit een centrale meldkamer kan dan direct op signalen van inbraak, brand of technische storingen worden gereageerd. Hiermee kan tevens worden voorkomen dat politiemensen en personeel van hulp- en bewakingsdiensten nodeloos uitrukken.”
Ook heeft CSU Security een zogeheten Quick Scan ingevoerd. Een test waarmee snel de beveiliging van een bedrijfspand of terrein kan worden gecontroleerd. Naast het werk op de luchthaven verricht CSU Security ook nog receptie- en beveiligingstaken, waaronder de receptiedienst, het parkeerbeheer en de openings- en sluitrondes in het naastgelegen kantoorgebouw van Total E&P Nederland. Verder worden diensten verleend in winkelcentrum Makado in Schagen, het gasbehandelingsstation van Total E&P Nederland in Harlingen, en bij geld- en waardetransporten voor de firma Brinks in Noord-Holland, Groningen en Friesland. In de regio Den Helder zijn in totaal dertig mensen werkzaam. De gehele CSU-organisatie, inclusief het hoofdkantoor in Uden, telt 700 medewerkers.


Edith Bosch wint zilver op Spelen

Edith Bosch heeft op 18 augustus in Athene een fantastische prestatie geleverd door op de Olympische Spelen in haar gewichtsklasse een zilveren medaille te veroveren. De 24-jarige judoka, die tot en met de Spelen werd gesponsord door Den Helder Airport, moest alleen een Japanse voor zich dulden. De in Den Helder geboren en getogen en thans in Vlaardingen wonende sportvrouw gaat de geschiedenis in als de meeste succesvolle Nederlandse vrouwelijke olympische judoka. Eerder dit jaar was zij in haar klasse tot 70 kg in Boedapest al Europees kampioen geworden. Beide fantastische prestaties voor de ambassadrice van Den Helder Airport.


Weergaloze Open Dag en Airshow

Breitling Team

 

Crunchies

 

 

 

 

 

Zowel de traditionele Open Dag op de luchthaven zelf als de Den Helder Airport Airshow tijdens het Strandspektakel hebben veel publiek op de been gebracht. De Open Dag op zondag 18 juli telde ongeveer 15.000 toeschouwers, terwijl de Airshow een dag later zeker het dubbele aantal bezoekers trok.

Dat het houden van een Open Dag nog altijd zeer gewaardeerd wordt, bleek weer eens uit de vele positieve reacties die de organisatie van het enthousiaste publiek mocht ontvangen. Veel aandacht ging die dag uit naar het nieuwe stationsgebouw, dat uitvoerig werd bekeken. Maar ook de hangars van Schreiner en Skyline en de Static Show op het platform mochten zich in een warme belangstelling verheugen. Dit gold ook voor de helikopterrondvluchten die tegen betaling konden worden gemaakt. Bijkomend voordeel was dat de weergoden zich die dag van hun beste kant lieten zien.
De Den Helder Airport Airshow, onderdeel van het Strandspektakel, is door zeker 30.000 mensen bezocht. Vooral de spectaculaire demonstratie van de F16 van de Koninklijke Luchtmacht, afkomstig van vliegbasis Leeuwarden, werd ademloos gevolgd. De Helderse Courant noemde het met een grote kop “Een weergaloze luchtshow bij Duinoord” en beschouwde het als een topdag voor Den Helder. Naast Den Helder Airport werd de Airshow ook mogelijk gemaakt door VOF 't Oost en ExxonMobil.


De Open Dag van Den Helder Airport heeft ook dit jaar weer veel
bezoekers getrokken. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS