Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief januari 2006

25-01-2006

Voorwoord
Onlangs was Den Helder Airport weer volop in het nieuws toen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een streep haalde door de vergunning voor de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van 16.000 naar 20.000. Eerder hadden de ministeries van Defensie, VROM en Verkeer & Waterstaat wel toestemming gegeven voor de uitbreiding. Het ministerie van LNV gaf met haar actie gehoor aan de bezwaren van de natuur- en milieubewegingen die verstoring vrezen van het vogelleven op het Wad. De schrik was groot, want het complete helikopterverkeer van en naar de vele platformen in de Nederlandse sector van de Noordzee dreigde hierdoor tot stilstand te komen. Maar zo ver kwam het gelukkig niet. Ondertussen heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen, waaronder de natuur- en milieubewegingen. Dit heeft geleid tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Evenals in het laatste kwartaal van 2005, is er heel 2006 sprake van een gedoogsituatie, wat inhoudt dat het aantal van 20.000 bewegingen mag worden uitgevoerd. De voorwaarde is wel dat er gedurende het kalenderjaar 2006 door bureau Alterra een langdurig en diepgaand onderzoek wordt uitgevoerd naar eventuele verstoring op het Wad door vliegbewegingen. Verder hebben wij besloten om onze nieuwsbrief na tien jaar in een ander jasje te steken. Een eigentijds stukje vormgeving waarvan we weer jaren plezier hopen te hebben. Ik wens u veel leesplezier.
 

Roel Hijmans
Directeur
 

 

Skyline en Quick samen in zakencharters

 
Sinds kort werken Skyline Aviation, gevestigd op Den Helder Airport, en Quick Airways, gevestigd op Groningen Airport Eelde, nauw samen als het gaat om het uitvoeren van zakencharters. Gevlogen wordt met een achtpersoons Piper Chieftain propellervliegtuig dat op Den Helder Airport is gestationeerd.


Sander van Hoevell en de Piper Chieftain waarmee zakencharters worden uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 


Na een lange voorbereiding heeft Skyline Aviation in december 2003 een zogeheten Air Operators Certificate (AOC) verkregen. Een officiële erkenning die wordt afgegeven door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. “Met dit certificaat”, zegt Sander van Hoevell, oprichter en directeur van Skyline Aviation, “mogen we tegen betaling passagiers en vracht vervoeren door heel Europa. Dit werk voeren we uit naast onze hoofdtaak voor de Koninklijke Marine.” Het luchtvaartbedrijf, opgericht in 1992, hield zich in eerste instantie alleen bezig met het slepen van luchtdoelen. Later werd deze defensieactiviteiten met de komst van een aantal L39 Albatros straaljagers verder uitgebreid. “Met deze uit Tsjechië afkomstige toestellen voeren we aanvallen uit op de marineschepen, waarbij de Koninklijke Marine zelf bepaalt op welk moment en op welke locatie de oefeningen plaats moeten vinden.”
Voor de defensieactiviteiten heeft Skyline Aviation op dit moment de beschikking over twee operationele L39 Albatros straaljagers en een Learjet die op Groningen Airport Eelde zijn gestationeerd. Het onderhoud aan deze toestellen wordt door Skyline Aviation zelf in Den Helder uitgevoerd.
 

Verwachtingen

“We hadden na het verkrijgen van het AOC-certificaat verwacht dat er in de provincie Noord-Holland wel interesse zou bestaan voor zakencharters. Om die reden besloten we toen een uitgebreide pr- en marketingcampagne op te zetten, die met name was gericht op de offshore-industrie. Maar daar kwam weinig uit. Wel maakten we in die tijd vanaf Rotterdam Airport een aantal zakenvluchten naar Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje.”
Vervolgens was het in de offshoresector een en al kommer en kwel. Niet alleen het economisch tij zat tegen, maar ook de prijsvechters kaapten veel potentiële klanten weg. Tevens bleek op een gegeven moment het vliegtuig, dat Skyline Aviation voor het maken van zakencharters inhuurde, niet meer beschikbaar te zijn. “Om toch weer over zo'n vliegtuig te kunnen beschikken, hebben we nu een samenwerkingsverband opgericht met Quick Airways uit Groningen. Dit luchtvaartbedrijf heeft veel ervaring met personenvervoer. Zij leveren het vliegtuig, een achtpersoons Piper Chieftain, en wij de vergunning en de organisatie. Daarnaast willen we ook gaan vliegen met een tweede toestel. Een tweemotorige Beech King Air turboprop die wij onlangs van Tulip Air hebben overgenomen. Inmiddels hebben we vanaf Eelde al enkele zakencharters uitgevoerd voor twee grote energiebedrijven.”
 

Nieuwe kansen

Nu de economie langzaam uit het dal begint te klimmen en de offshore-industrie op volle toeren draait, ziet Van Hoevell weer nieuwe kansen. “Persoonlijk heb ik het gevoel dat in de offshoresector potentieel zit. Het is toch ideaal om vanaf Den Helder Airport snel naar offshorecentra als Aberdeen, Norwich, Stavanger of Esbjerg te vliegen. Maar we kunnen ook verder, door heel Europa als het nodig is.”
Skyline Aviation heeft als één van de weinige bedrijven in Nederland en de enige boven het Noordzeekanaal een vergunning om zakencharters uit te voeren. Het luchtvaartbedrijf kan deze dienst, mits tijdig aangevraagd, zeven dagen per week verlenen. Naast de offshore-industrie kunnen ook de scheepvaart en andere sectoren hiervan gebruik maken. Eén telefoontje naar het bedrijf (0223-660304) op Den Helder Airport is voldoende om hierover uitgebreid te worden geïnformeerd.
 

 

(advertentie)

 

  

Open Dag opnieuw daverend succes

Open Dag 2005

Mede dankzij het prachtige weer werd de Open Dag op zondag 10 juli wederom een groot succes. Naar schatting konden tussen 11 en 17 uur 30.000 bezoekers worden verwelkomd. De manifestatie stond ditmaal in het teken van het 15-jarig bestaan van Den Helder Airport.

Het waren met name de spectaculaire demonstraties waar het grote publiek op afkwam.

's Ochtends konden de bezoekers eerst genieten van de demonstraties van de Helderse Modelvliegclub, maar men ging er pas echt goed voor zitten toen halverwege de middag de Airshow van start ging. Ademloos werden de vaak zeer spectaculaire vliegbewegingen gevolgd. Helaas kon de Uiver van het Aviodrome in Lelystad niet in actie komen. Bij aankomst op Den Helder Airport was de DC-2 namelijk aan één kant door haar landingsgestel gezakt, waardoor één van haar propellers was beschadigd. Er zat dan ook niets anders op dan de Uiver in te delen bij de static show op het platform. Net als voorgaande jaren mochten de bezoekers een kijkje nemen in de hangars en andere faciliteiten van de gebruikers van de luchthaven. Dit werd zeer gewaardeerd en ook de tickets voor een rondvlucht per helikopter vonden dit jaar weer gretig aftrek. Kortom, aan het einde van de middag keerde iedereen tevreden huiswaarts en kon wederom een zeer succesvolle open dag in de annalen worden bijgeschreven. 

 DanCopter vestigt op Den Helder Airport

 
Op Den Helder Airport is sinds kort een helikopter en zes man vliegend en onderhoudspersoneel van de Deense maatschappij DanCopter gestationeerd. Met deze helikopter van het type Dauphin 155 worden op werkdagen twee vluchten van en naar platformen van de NAM op het Nederlandse continentale plat gemaakt. Verwacht wordt dat DanCopter gedurende een jaar lang onze gast zal zijn.
 
Dauphin 155
  
(Advertentie)
 

  

Kort Nieuws

 
  • Deze maand is het aantal garderobekasten op Den Helder Airport uitgebreid. In totaal zijn er achttien nieuwe lockers bijgekomen. Deze zijn dusdanig uitgevoerd dat personen die op de motor naar de luchthaven komen hier hun motorpak, helm en laarzen in kunnen opbergen voordat zij offshore gaan. Bovendien zijn er vijf bagagelockers geplaatst. De betaling vindt plaats door inworp van een speciale munt die kan worden gekocht bij de wisselautomaat die nabij de lockers is geplaatst.
  • In februari 2004 is Schreiner overgenomen door de Canadese helikopteroperator CHC. De vestiging in Den Helder zal hierdoor verdergaan onder de naam CHC Netherlands. De hangar is inmiddels van een nieuw logo voorzien en in de CHC-kleuren geschilderd. Langzaam maar zeker zullen ook de oranjewitte helikopters in deze nieuwe kleuren worden gespoten.

S-76
 

  • De DC-2 Uiver van het Aviodrome staat nog steeds op het platform van Den Helder Airport. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van de schade die het toestel opliep toen op 10 juli na de landing het linker landingsgestel inklapte. Besloten is om de historische DC-2 per schip naar Lelystad of naar Schiphol te vervoeren. De Uiver zal eind 2006 weer inzetbaar zijn voor luchtvaartevenementen.  

 
 De nieuwe tweemotorige push-pull Cessna 337 Skymaster van Flying Focus die op Den Helder Airport is gestationeerd.
Nieuw vliegtuig voor Flying Focus

Den Helder Airport is sinds kort de uitvalsbasis van een tweemotorige push-pull Cessna 337 Skymaster. Een voor Nederland bijzonder type vliegtuig omdat het wordt voortgestuwd door twee motoren, waarvan er één een trekpropeller en de ander een duwpropeller aandrijft. Beide motoren staan in lijn. Ook opvallend aan dit toestel van Flying Focus uit Castricum is de dubbele staart.
 
Flying Focus heeft zich gespecialiseerd in luchtfotografie. Al jarenlang worden door dit bedrijf in heel West-Europa schepen gefotografeerd. Opdrachtgevers hiervoor zijn rederijen, scheepswerven en bedrijven die actief zijn in de offshore-industrie. Oprichter en eigenaar van het bedrijf is Herman IJsseling. ”Wij fotograferen al meer dan twintig jaar proefvaarten van schepen, speciale transporten, havens en offshore-installaties. Tot voor kort deden we dit werk met twee eenmotorige Cessna's, met de registratie PH-BSV en PH-PBL, die respectievelijk op Den Helder Airport en Rotterdam Airport waren gestationeerd.” Het fotowerk met deze toestellen vond meestal vlak onder de kust plaats. Om ook verder uit de kust boor- en productieplatformen te kunnen fotograferen, heeft Herman IJsseling nu een tweemotorig vliegtuig aangeschaft. “Met onze nieuwe Cessna 337 Skymaster hebben we een groter vliegbereik gekregen. Verder kunnen we met dit toestel veel sneller vliegen en langer in de lucht blijven. Zelfs bij windkracht 10 is het nog goed inzetbaar voor het maken van luchtfoto's.”
De Cessna 337 Skymaster, met de registratie PH-FLF, heeft een vliegbereik van 1000 mijl, een kruissnelheid van 145 knopen en een topsnelheid van 175 knopen per uur. Het toestel kan onafgebroken zeven uur lang in de lucht blijven.
 

Nieuw fotomateriaal

Met het nieuwe vliegtuig is ondertussen alweer een flink aantal foto-opdrachten uitgevoerd. Zo zijn voor GDF Production Nederland alle gasproductieplatformen en satellietplatformen die voor deze maatschappij op het Nederlandse continentale plat actief zijn gefotografeerd. In totaal ging het om bijna dertig platformen. “Daarnaast hebben we ook van diverse booreilanden en speciale offshoreschepen opnames gemaakt. En we hebben inderdaad al een keer op de Noordzee bij windkracht 10 enkele vrachtschepen kunnen fotograferen.”
Naast in een nieuw vliegtuig heeft Herman IJsseling ook flink geïnvesteerd in een nieuwe panoramacamera en een speciale videocamera. Met eerstgenoemde camera worden schitterende opnames gemaakt van havengebieden en landschappen. Met de videocamera worden bijvoorbeeld proefvaarten vastgelegd, die later in een bedrijfsvideo kunnen worden verwerkt. Voor het stallen van zijn vliegtuigen op Den Helder Airport huurt Flying Focus hangarruimte van Skyline Aviation.
 

 

 (Advertentie)

 

 

Met elkaar naar oplossingen zoeken

Het waddengebied heeft officieel de status van beschermd natuurgebied.

Samen met enkele milieuorganisaties is de Waddenvereniging er onlangs in geslaagd de vergunning voor de uitbreiding van het aantal civiele helikopterbewegingen van en naar Den Helder Airport van tafel te krijgen. Structureel overleg, gevoerd op initiatief van deze belangenvereniging,heeft hierna tot een tijdelijke oplossing van dit probleem geleid.

Volgens algemeen directeur Hidde van Kersen is het niet de bedoeling van zijn vereniging om het helikopterverkeer te dwarsbomen, maar om met elkaar naar oplossingen te zoeken, waarbij de kwetsbare Waddenzee zoveel mogelijk wordt ontzien.
Dit jaar viert de Waddenvereniging haar 40-jarig bestaan. Maar daarnaast is volgens Hidde van Kersen (37) nog een aantal andere bijzondere zaken de revue gepasseerd. “Voor ons waren bijvoorbeeld twee zaken ten aanzien van de vliegbewegingen boven de Waddenzee heel belangrijk. De eerste betrof de gerechtelijke uitspraak in een kort geding dat we hadden aangespannen ten aanzien van het houden van een NATO-oefening boven het Wad. Hierover oordeelde de rechter dat de oefenvluchten mochten doorgaan, maar dat deze voortaan, in het kader van de Natuurbeschermingswet, eerst getoetst moeten worden. Als uit deze toetsing blijkt dat de vluchten schadelijk zijn, is men vergunningsplichtig. Tot dan bestond daar nog twijfel over. Dat het nu wel duidelijk is, beschouwen we als een winstpunt. De andere zaak was een gevolg van deze gerechtelijke uitspraak: het intrekken van de vergunning voor de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van Den Helder Airport door LNV-minister Veerman. Het is niet onze bedoeling om daar het vliegverkeer volledig lam te leggen, want wij zien ook het nut van zo'n luchthaven in voor de lokale economie, het bevoorraden van de platformen offshore en het geoefend houden van het defensieapparaat. Maar we moeten met z'n allen wel een manier weten te vinden om die activiteiten dusdanig uit te voeren dat het niet tot schade leidt. Want het waddengebied heeft niet voor niets de status van beschermd natuurgebied.”
 

Nieuwe strijdmethode

Hidde van Kersen maakt zich vooral zorgen over de trekvogels die in grote aantallen rusten en foerageren op het Balgzand. Een uniek natuurgebied met een oppervlakte van ongeveer 70 hectare. “Op het Balgzand vind je zowel broed- als trekvogels. Van broedvogels weten we dat zij na verloop van tijd wennen aan de vluchtschema's van helikopters. Reguliere vluchten verstoren daarom niet veel, maar onverwachte vluchten des te meer. Om deze reden willen wij dat, voordat een vergunning wordt afgegeven, eerst goed wordt gekeken naar de effecten die het vliegverkeer op de vogels heeft. Een eerder door het onderzoeksinstituut Alterra gehouden onderzoek was hiervoor in onze ogen onvoldoende.”
Van Kersen lijkt hierin zijn zin te krijgen. “Na de uitspraak van minister Veerman is met alle betrokken partijen structureel overleg opgestart. Dat is namelijk één van onze nieuwe strijdmethodes geworden. Niet altijd direct op de barricaden, maar ook proberen om samen met elkaar in gesprekken naar oplossingen te zoeken. Dat werkt effectiever, duurzamer en het leidt met name voor alle partijen tot langdurige tevredenheid, in plaats van dat men elkaar alleen maar in de rechtszaal treft.”
 
Hidde van Kersen: "De Waddenvereniging wil een goede oplossing voor de lange termijn".

Diepgaand onderzoek

 
Het structureel overleg met alle betrokken partijen heeft ondertussen al het nodige opgeleverd. “Afgesproken is dat er volgend jaar een langdurig en diepgaand onderzoek wordt uitgevoerd naar de effecten van het vliegverkeer op de vogelpopulatie op het Balgzand. Daarbij houden wij voortdurend vinger aan de pols. Zolang het proces de goede kant uitgaat, zullen wij niet dwars gaan liggen. In de hoop dat wij het met elkaar voor de langere termijn eens kunnen worden.”
Deze nieuwe manier van actievoeren past in het veranderingsproces dat de Waddenvereniging momenteel doormaakt. “Onze maatschappij verandert en onze middelen veranderen mee. Dit laatste is nodig wanneer je als belangenvereniging effectief wilt zijn en blijven. En hierbij zijn de strijdmethodes van weleer lang niet altijd meer de methodes van nu. Zonder jezelf en je principes te verloochenen, houden wij op dit moment een heel interessante zoektocht naar nieuwe, effectievere strijdmethodes.”
 

Doelstelling

De doelstelling van de Waddenvereniging is het herstel, behoud en goed beheer van de Waddenzee in de breedste zin. Dit betreft ook de kuststrook en de Waddeneilanden. “Omdat we met externe werking te maken hebben, kijken we ook wat er op de Noordzee gebeurt. Dat is nodig omdat de Waddenzee als het bezinkputje van Europa kan worden beschouwd.” Verder richt de 45.000 leden tellende vereniging zich op het verbreden van de belangstelling voor het waddengebied. “In de regio Den Helder hebben we een heel actieve werkgroep van vrijwilligers, die onder meer actief zijn in ons mooie bezoekerscentrum 't Kuitje bij het Balgzand. Dat is een schitterende uitvalsbasis voor allerlei excursies, waddenlooptochten en lezingen. Je kunt er van alles te weten komen over het Wad en voor kinderen is het bijvoorbeeld heel leuk en leerzaam om daar samen met hun klas heen te gaan. Maar ook bij personeelsuitjes is een bezoek aan ons centrum zeker de moeite waard. Ik kan het een ieder aanbevelen”, aldus Hidde van Kersen, die kantoor houdt in een monumentaal pand in Harlingen.
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
           
Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS