Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief Juli 2003

12-07-2003


Voorwoord 

 

Na bijna 22 jaar vanuit het oude stationsgebouw te hebben geopereerd, hebben we op Den Helder Airport een zeer eigentijds, nieuw onderkomen betrokken, dat later dit jaar nog officieel geopend zal worden. Nu ligt de verhuizing net achter ons en is het gewenningsproces in volle gang. Onze tijdelijke huisvesting en het restant van het oude stationsgebouw zullen worden gesloopt en het terrein krijgt nog een opknapbeurt. Als dit alles is gebeurd, zijn wij weer helemaal klaar voor de toekomst.
Feit is dat wij ons tijdig zullen moeten beraden over vervangende activiteiten als een deel van onze hoogwaardige werkgelegenheid zou wegvallen door eventueel afnemende offshore-activiteiten. Dit alles natuurlijk binnen de geldende geluidsnormen.

Roel Hijmans
Directeur 


Nieuw stationsgebouw in gebruik genomen

Na maanden van afzien en inschikken in een tijdelijk onderkomen hebben wij op 15 juni het nieuwe stationsgebouw op Den Helder Airport in gebruik genomen. De architect, de aannemer, het bouwkundig adviesbureau en alle andere betrokkenen hebben een fantastische prestatie geleverd door een zeer modern en multifunctioneel stationsgebouw neer te zetten, waarin het prettig werken en vertoeven is.

“Begin mei was het nieuwe stationsgebouw al bouwkundig opgeleverd”, zegt luchthavendirecteur Roel Hijmans. “Hierna werd direct begonnen aan het leggen van de vloerbedekking en de leidingen voor de computersystemen. Toen dit was gebeurd, konden de consoles en het andere meubilair worden geïnstalleerd. Gelijktijdig werd buiten het gebouw, waar nodig, bestrating aangebracht en het circuit voor de hoofdingang geasfalteerd. De officiële verhuizing vond op zaterdag 14 juni plaats. Wij hadden bewust voor een zaterdag gekozen omdat dit voor ons de rustigste dag van de week is. Het nieuwe stationsgebouw is nu volledig operationeel en wij zijn er heel trots op dat we de passagiers en ons personeel nu die faciliteiten kunnen bieden die van een moderne luchthaven mogen worden verwacht”.
 


Passagiers kunnen desgewenst iets nuttigen in restaurant Vice Versa. 

 Gebruikers
Bijna alle bedrijven in het nieuwe stationsgebouw zijn op de begane grond gevestigd. Het totale hiervoor beschikbare vloeroppervlak bedraagt 2500 vierkante meter. De meeste ruimte wordt ingenomen door Schreiner Northsea Helicopters en Peterson-Supplylink. De overige bedrijven zijn, Den Helder Support Service, CSU Security, Workwair, Douane, Koninklijke Marechaussee en het restaurant Vice Versa. Alleen de luchthavendirectie heeft een kantoor op de eerste verdieping betrokken.

De vertrekhal biedt prachtig uitzicht op het platform.
“Begin mei was het nieuwe stationsgebouw al bouwkundig opgeleverd”, zegt luchthavendirecteur Roel Hijmans. “Hierna werd direct begonnen aan het leggen van de vloerbedekking en de leidingen voor de computersystemen. Toen dit was gebeurd, konden de consoles en het andere meubilair worden geïnstalleerd. Gelijktijdig werd buiten het gebouw, waar nodig, bestrating aangebracht en het circuit voor de hoofdingang geasfalteerd.

De officiële verhuizing vond op zaterdag 14 juni plaats. Wij hadden bewust voor een zaterdag gekozen omdat dit voor ons de rustigste dag van de week is. Het nieuwe stationsgebouw is nu volledig operationeel en wij zijn er heel trots op dat we de passagiers en ons personeel nu die faciliteiten kunnen bieden die van een moderne luchthaven mogen worden verwacht”.
 Veranderingen bij Koninklijke Marechaussee

 
V.l.n.r.: Het nieuwe aanspreekpunt op Den Helder Airport adjudant Ronald van Dam, scheidend commandant afdeling Grensbewaking luitenant Jan Oskam en brigadecommandant kapitein Anton Gakes. 

 

 

 

De afdeling Grensbewaking en de afdeling Politiedienst van de Koninklijke Marechaussee Brigade in Den Helder worden samengevoegd. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat na een herverdeling van taken één van de twee afdelingscommandanten is overgeplaatst. Brigadecommandant kapitein Anton Gakes en scheidend commandant afdeling Grensbewaking luitenant Jan Oskam vertellen hoe één en ander in elkaar steekt.

“De taken van de Koninklijke Marechaussee staan omschreven in de Politiewet”, zegt Anton Gakes. “Twee hiervan worden door onze brigade in Den Helder uitgevoerd. Zo nemen wij ten behoeve van de strijdkrachten, hier voornamelijk de Koninklijke Marine, de politiedienst voor onze rekening en voeren wij op twee doorlaatposten de grensbewakingstaak uit. Den Helder is een zogeheten Schengen buitengrens en heeft een doorlaatpost zeehavens en een doorlaatpost op Den Helder Airport. In de zeehaven bemannen we hiervoor een kantoor in het Blauwe Paleis op de Paleiskade en op Den Helder Airport hebben we een werkplek in het nieuwe stationsgebouw. Hier is tijdens de openingsuren altijd iemand van onze brigade aanwezig. Verder hebben we nog ons eigen rijksvaartuig, de RV 168, dat Den Helder als thuishaven heeft. Onze hoofdvestiging bevindt zich aan de Nieuweweg 4. In totaal werken bij onze brigade zeventig mensen, waarvan dertig bij de afdeling Grensbewaking. Ook de vaarploeg van de RV 168 valt hieronder”.

Samenvoeging
Gewijzigd beleid binnen de Koninklijke Marechaussee is er verantwoordelijk voor dat er bij diverse brigades in Nederland afdelingen worden samengevoegd. Jan Oskam zegt hierover: “Hiervoor wordt het beleidsmatige uitgangspunt gehanteerd dat samenvoeging zal leiden tot efficiënter werken. Brigades met een heel kleine afdeling Grensbewaking kunnen waarschijnlijk vrij eenvoudig worden samengevoegd met de afdeling Politiedienst. Echter hier in Den Helder, waar we een complexe afdeling Grensbewaking hebben naast een drukke afdeling Politiedienst, is dit niet zo gemakkelijk. Maar omdat het nieuwe beleid al is geïmplementeerd, gaan we die samenvoeging wel uitvoeren, hoewel er ook al een evaluatietraject is ingezet om dit weer terug te kunnen draaien”.
De samenvoeging houdt onder andere in dat de functie van Jan Oskam is opgeheven. Hij is inmiddels naar Havelte overgeplaatst. Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van zijn taken. Luitenant Klaas Tichelaar, die al commandant Politiedienst is, vervult nu ook de taak van commandant Grensbewaking. In deze hoedanigheid houdt hij zich meer beleidsmatig met grensbewaking bezig. Adjudant Ronald van Dam zal als coördinator grensbewaking het gezicht en aanspreekpunt van de Koninklijke Marechaussee op Den Helder Airport worden.

Buitengrens
Ondanks de samenvoeging blijft de dienstverlening op Den Helder Airport ongewijzigd. Dankzij de nieuwe behuizing kan dit eigenlijk alleen nog maar beter worden. Over de grensbewakingstaken zegt Jan Oskam: “De hoofdtaak van de afdeling Grensbewaking is heel ruim genomen het tegengaan van illegale immigratie, alsmede het onderkennen van mensensmokkel en valse reisdocumenten. Iedereen die een Schengen buitengrens passeert, wordt onderworpen aan een paspoortcontrole. Uitzondering hierop zijn eigen onderdanen, maar die moeten zich wel kunnen legitimeren. Veel werknemers op booreilanden en platformen zijn NEU (Niet Europese Unie) mensen en een aantal van hen komen zelfs uit landen die visumplichtig zijn”.
Anton Gakes voegt hieraan toe: “Alle mensen die de doorlaatpost passeren worden nagetrokken in het nationaal Schengen informatiesysteem. Hierin kunnen wij zien of iemand gesignaleerd staat in één van de Schengen landen en dus niet mag worden toegelaten. Ook kunnen wij zien of iemand nog uitstaande boetes moet voldoen. Op diverse burgerluchthavens wordt ook de taak van politiedienst uitgevoerd. Op Den Helder Airport is dit niet het geval, omdat het een regionale in plaats van een internationale luchthaven is. De politietaak wordt hier door de regiopolitie uitgevoerd, terwijl CSU Security verantwoordelijk is voor de beveiliging”.
Jan Oskam prijst de werksfeer en werkverhoudingen op Den Helder Airport. “Toen bijvoorbeeld tijdens een storm een deel van het dak van ons noodonderkomen was weggewaaid, werd ons door Peterson- Supplylink meteen vervangende ruimte aangeboden. Dat toont eens te meer aan dat de onderlinge verhoudingen goed zijn”.
Tot besluit zegt Anton Gakes: “Wij willen iedereen, en met name luchthavendirecteur Roel Hijmans, feliciteren met het nieuwe stationsgebouw. Een professionele en luchthavenwaardige accommodatie, waarvan wij ook een deel mogen gebruiken”. 


Uitdaging om meer bedrijvigheid te creëren

Met het behalen van zijn vliegbrevet is voor de 40-jarige Mark van Til een droom uitgekomen. Ook heeft hij hierdoor meer armslag gekregen om zijn dagelijkse werkzaamheden nog efficiënter dan voorheen te kunnen uitvoeren. Samen met zijn broer Frank is hij eigenaar van Van Til Interieur in Alkmaar, een bekend meubelbedrijf dat dit jaar door de lezers van het vakblad Eigen Huis & Interieur is uitverkozen tot beste woonwinkel van Nederland.

Mark van Til wilde al vanaf zijn achttiende piloot worden. “In die tijd geen gemakkelijke opgaaf”, zegt hij zelf, “want heel veel jongeren wilden toen piloot worden en er waren maar heel weinig banen voorhanden. Uiteindelijk liep dat ook voor mij op niets uit. Na het afronden van mijn HEAO-opleiding besloot ik in het bedrijf van mijn vader aan de slag te gaan, maar in mijn achterhoofd bleef ik altijd met de gedachte spelen om ooit nog eens het luchtruim te kiezen. Toen de financiën het toelieten, besloot ik zo'n twee en een half jaar geleden mijn vliegbrevet te gaan halen”.
Mark kwam hiervoor terecht bij Aeroclub Maritiem op Marinevliegkamp De Kooy in Den Helder. Na het behalen van zijn theoriebrevet moest hij vanwege zijn drukke agenda de praktijklessen gaan volgen bij het bedrijf Aviation Management Services van Brien van Wijk. “Daar heb ik eerst mijn recreational pilot license (RPL) gehaald. Dit brevet geldt echter alleen voor Nederland. Vervolgens ben ik doorgegaan voor het private pilot license (PPL), waarmee ook buiten de landsgrenzen mag worden gevlogen. Dit brevet heb ik vorig jaar november behaald”. Sindsdien vliegt Mark gemiddeld één keer in de twee weken in een Cessna 172 van Aviation Management Services vanaf Den Helder Airport”.

Vliegreizen
Op de vraag waar hij zo al heen vliegt, antwoordt Mark: “Onlangs ben ik nog bij een meubelfabrikant in de Duitse plaats Coburg op bezoek geweest. Vliegend lukt dat makkelijk in een dag, terwijl dit mij met de auto zeker twee dagen kost. Ook ben ik nog voor een dagje naar een meubelbeurs in Kopenhagen gevlogen. Hiervoor zou ik anders ook twee dagen kwijt zijn geweest. Verder ben ik al met het vliegtuig naar leveranciers in Bielefeld, Hannover en Stadtlohn geweest. Met name qua tijd werkt dat vliegen heel kostenbesparend. Maar ook heb je een leuke dag zonder de stress van lange autoritten en files. Een ander voordeel is dat ik nu meer tijd heb om producten tegen te komen die ik anders niet zou hebben gezien. En die producten zijn op hun beurt weer een verrijking van ons winkelassortiment”.
Mark is niet alleen te spreken over de mogelijkheden die het vliegen hem bieden, maar ook over de afhandeling en faciliteiten op Den Helder Airport. “Bij Den Helder Airport is alles prima voor elkaar. Alleen de openingstijden mogen met name 's avonds en op de zaterdag voor mij wel wat verruimd worden”.

Historie
Naast zijn enthousiasme voor vliegen kan Mark boeiend vertellen over het meubelbedrijf dat hij samen met zijn broer runt. “Met ons bedrijf mikken we op het topsegment van de particuliere markt. Mensen die iets bijzonders willen, kunnen hiervoor bij ons terecht. Onze winkel aan de Noorderstraat in Alkmaar heeft een vloeroppervlak van 14.000 vierkante meter en iets verderop hebben we nog een winkel met een oppervlak van 4000 vierkante meter. Ook hebben we nog voldoende grond om eventueel verder te
kunnen uitbreiden. We hebben een brede klantenkring, niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland. Daarnaast exporteren we zelfs meubels naar klanten in Indonesië, de Verenigde Staten en Canada”.
Volgend jaar bestaat Van Til Interieur 100 jaar. Een gebeurtenis om even stil bij te staan. “Mijn overgrootvader is in 1904 in het centrum van Alkmaar onder erbarmelijke omstandigheden een eigen zaak begonnen. Hij had destijds nauwelijks kapitaal om een eetkamerstoel te kopen. Later werd het bedrijf overgenomen door mijn opa en nog weer later door mijn vader en oom. Ongeveer vijftien jaar geleden hebben mijn broer Frank en ik hen opgevolgd en zijn vervolgens met het bedrijf vanuit de binnenstad naar de huidige locatie verhuisd. Inmiddels bieden we werk aan ongeveer 100 mensen en blijven we groeien. Met name buiten de landsgrenzen liggen voor ons nog kansen. Zelf beschouw ik het dan ook als een uitdaging om steeds meer bedrijvigheid te creëren, waarbij zeker mijn vliegersactiviteiten een belangrijke rol zullen blijven spelen”, besluit Mark van Til.  


Mark van Til (geheel links op foto) poseert samen
met een aantal medecursisten voor de Cessna 172
waarmee hij regelmatig vanaf Den Helder Airport
vluchten maakt.


Rapport over strategie en toekomst 

Rond de afgelopen jaarwisseling hebben Louis Vorstenbosch en Michael Sannes de resultaten van hun onafhankelijk onderzoek naar de te volgen strategie en toekomstmogelijkheden van de Regionale Luchthaven van Noord-Holland-Noord gepresenteerd. De resultaten zijn verwerkt in een lijvig rapport, getiteld ‘Strategische onderwerpen voor Den Helder Airport'.

De twee onderzoekers deden hun onderzoek ter afronding van hun driejarige studie bedrijfskunde en general management aan de Universiteit van Nijenrode. Bij hun onderzoek zijn zij niet over één nacht ijs gegaan. Eerst zijn alle belanghebbenden geïdentificeerd en vervolgens zijn zij aan een diepte-interview onderworpen. Naast de aandeelhouders ging het hierbij ook om overheden, gebruikers, waaronder oliemaatschappijen, de Koninklijke Marine, milieubewegingen en belangenverenigingen voor omwonenden. Volgens beide onderzoekers heeft dit een compleet beeld opgeleverd van de verschillende doelstellingen van alle belanghebbenden. Met deze doelstellingen als uitgangspunt zijn de strategische onderwerpen voor Den Helder Airport bepaald en concrete aanbevelingen gedaan voor alle belanghebbenden. Met de conclusies en aanbevelingen kan volgens Vorstenbosch en Sannes de toekomststrategie voor Den Helder Airport worden bepaald voor bijvoorbeeld de komende vijf jaar.
Een opmerkelijke conclusie uit het rapport is dat de Ke-norm voor het meten van geluid een verouderde meetmethode is en dat deze vervangen zal worden door de Lden-norm. Laatstgenoemde norm geeft namelijk een betrouwbaarder beeld. Ook staan in het rapport enkele aanbevelingen vermeld om de geluidshinder te beperken. Het volledige rapport ligt ter inzage bij de directie van Den Helder Airport.


 Edith Bosch goed in vorm

De uit Den Helder afkomstige judoka Edith Bosch, die al jaren wordt gesponsord door Den Helder Airport, heeft de afgelopen tijd weer een aantal indrukwekkende prestaties geleverd. Na toernooiwinsten in Japan en Frankrijk won zij in maart in Rotterdam de Dutch Open.

De 22-jarige judoka blijft met haar prestaties de sportwereld verbazen. Vorig jaar december veroverde zij de prestigieuze Kano Cup in het Japanse Fukuoka en in februari dit jaar werd zij in de Franse hoofdstad eerste tijdens het Tournoi de Paris, dat gezien de zwaarte van het deelnemersveld ook wel het officieuze wereldkampioenschap wordt genoemd. Kort daarop zette zij haar zegereeks voort door het Dutch Open Judo Toernooi te winnen, dat op 23 maart in Rotterdam werd gehouden. Zij prolongeerde hiermee haar titel van 2002. Ook behaalde zij een derde plaats tijdens een judotoernooi in Hamburg. Dit alles tot grote vreugde van haar coach Chris de Korte, die er stellig van overtuigd is dat zijn pupil nog meer in zich heeft dan zij tot nu toe heeft laten zien. 

Minder goed ging op het Europees Kampioenschap, waar zij in de halve finale door een voor haar ongunstige beslissing van de scheidsrechter de hoop op het behalen van een titel zag vervliegen.
Edith Bosch, die uitkomt in de gewichtsklasse tot 70 kilogram, heeft overigens nog uitdagingen genoeg. In september staat het Wereldkampioenschap in Japan op de agenda en volgend jaar neemt zij deel aan de Olympische Spelen in Athene. Het sponsorcontract van de judoka die wereldwijd reclame maakt voor Den Helder Airport, loopt nog tot eind volgend jaar. 


Kort nieuws

In verband met de nieuwbouw op Den Helder Airport en de grote drukte die dit met zich mee heeft gebracht, kan dit jaar geen Open Dag worden gehouden. Volgend jaar zal echter de draad weer worden opgepakt en kunnen geïnteresseerden met eigen ogen alle vernieuwingen komen aanschouwen. Wel zullen voor de officiële opening van het nieuwe stationsgebouw vertegenwoordigers van buurtverenigingen worden uitgenodigd.
 
Als nieuwe gebruiker van Den Helder Airport opent Workwair b.v. in augustus dit jaar in het nieuwe stationsgebouw haar deuren. Het bedrijf houdt zich bezig met de verkoop van bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, schoenen en vrijetijdskleding. Workwair is gelieerd met het bekende Helderse bedrijf Unishore.
 
Gedeputeerde drs. Bob Verburg van de Provincie Noord-Holland is door leden van het Europese Comité van de Regio's verkozen tot rapporteur om in die hoedanigheid een advies op te stellen over de capaciteit van regionale luchthavens in Europa. Dit advies is bestemd voor de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Het is de eerste keer dat de Europese Commissie een dergelijk verkennend advies aan het Comité van de Regio's vraagt. Het Comité vertegenwoordigt in Brussel 222 Europese regio's, waaronder Noord-Holland.


Speciale aanbieding!
 
De tijdelijke huisvestigingsruimte, die gedurende de bouw van het nieuwe stationsgebouw tien maanden lang door Den Helder Airport is gebruikt, is te koop.

Het tijdelijke onderkomen bestaat uit verschillende houten units met een totaal vloeroppervlak van 1200 vierkante meter en is voorzien van nieuwe verlichtingsarmaturen en radiatoren, nieuw sanitair (toiletten en douches),
een beveiligingsinstallatie, vloerbedekking en enkele ramen dubbel glas.
Voor nadere informatie: 0223-635666.

 


 

 

 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS