Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief Juni 2001

15-06-2001


Voorwoord

De plannen om de marine-activiteiten van Vliegbasis Valkenburg over te hevelen naar MVK De Kooy houden de gemoederen in de regio Den Helder aardig bezig. Zowel voor- als tegenstanders roeren zich, waarbij argumenten als extra hoogwaardige werkgelegenheid en meer belasting voor het milieu de boventoon voeren. Voor Den Helder Airport is de eventuele komst van de Orion marinepatrouillevliegtuigen ook een spannende zaak. Als de plannen doorgaan, is het namelijk nog maar de vraag of er voldoende geluidsruimte overblijft om onze civiele activiteiten verder te ontplooien. Daar staat wel tegenover dat een langere start/landingsbaan mogelijkheden biedt om de op termijn zeker teruglopende offshore-activiteiten te compenseren. En dit zal dan niet leiden tot intensief luchtverkeer van grote passagiersvliegtuigen, zoals sommige mensen beweren. Deze toestellen blijven op Luchthaven Schiphol en Rotterdam Airport geconcentreerd. Den Helder Airport zou echter wel wat uitbreiding van het kleinschalige vracht- en zakenverkeer kunnen gebruiken. Omwonenden zullen hier nauwelijks iets van merken, dus de hierover ontstane commotie is onterecht en niet relevant. Voorlopig kunnen we alleen afwachten hoe de plannen zich verder ontwikkelen.
Graag wil ik u langs deze weg uitnodigen voor onze Open Dag die dit jaar op zondag 1 juli 2001 wordt gehouden. U bent van harte welkom.

Roel Hijmans
Directeur


 Heldair Aviation wil maatwerk bieden

Afgelopen januari zijn de broers Peter en Henkjan van der Hoek op Den Helder Airport met hun eigen vliegbedrijf van start gegaan. Onder de naam Heldair Aviation wordt een scala aan activiteiten ontplooid op het gebied van vracht- en zakenvluchten.

Peter van der Hoek van Heldair Aviation gefotografeerd voor een tweemotorig vliegtuig van het type Cessna F406.

Algemeen directeur Peter van der Hoek is geen onbekende in de vliegerswereld. Zo was hij al zo'n tien jaar actief met Texel Wings, een bedrijf dat zich eveneens met vliegtransport bezighield. In 1999 werd dit bedrijf verkocht, waarna Peter een jaar als piloot voor een andere firma aan de slag ging. Toen dit werk ophield, besloot hij samen met zijn broer een eigen bedrijf op te zetten. Zelf zegt hij hierover: “Ik wilde graag blijven vliegen en gelet op de kansen die Den Helder Airport biedt, besloten we hier op 2 januari als bedrijf van start te gaan. We hebben de directe beschikking over diverse vliegtuigen, waaronder een Cessna 172, een Beech 36, een Cessna F406 en een King Air B200. Met de twee laatstgenoemde toestellen kunnen we maximaal negen en met de eerste twee respectievelijk drie en vijf personen vervoeren”.
De broers zijn momenteel druk doende om het bedrijfsleven te interesseren voor de activiteiten van hun nieuwe bedrijf. Henkjan geeft een opsomming van wat er zo al mogelijk is: “Wij verzorgen personen- en vrachtcharters, pakketdiensten en allerlei soorten vluchten zoals zaken- en rondvluchten maar ook foto- en filmvluchten. Ook treden we op als een soort makelaar of broker om personen- en vrachtvervoer te regelen met derden. Een heel bijzondere activiteit betreft het verstrooien van as voor crematoria of privé-personen. Het kan hierbij gaan om collectieve verstrooiingen, maar ook om een individuele verstrooiing in het bijzijn van familie. Verder maken we speciale vluchten om bijvoorbeeld gewasschade in de bollenteelt vast te leggen”.

Ideale locatie
De eerste direct-mail actie van het kersverse bedrijf leverde aardig wat reacties op. “Er zijn inmiddels diverse aanvragen binnen”, vervolgt Peter van der Hoek. “Toch blijven we dit jaar doorgaan met dergelijke acties om meer bekendheid te krijgen voor onze naam en activiteiten. Op Den Helder Airport zijn wij nog het enige bedrijf dat een dergelijk uitgebreid dienstenpakket heeft. In de toekomst hopen we dit nog verder te kunnen uitbouwen. Wij zien in elk geval wel potentie in de markt”, aldus Peter van der Hoek, die Den Helder om meerdere redenen de ideale locatie vindt voor een vliegbedrijf. “Je hebt hier goede faciliteiten en je staat niet in de file om er te komen. Je hoeft ook niet, zoals elders wel het geval is, twee uur van te voren aanwezig te zijn. Wil je om 8.00 uur vliegen, dan hoef je je pas om 7.45 uur te melden om in te checken. Al met al betekent dat een enorme tijdwinst.”
Henkjan voegt hier nog aan toe dat deze gunstige omstandigheden er mede aan bijdragen dat het bedrijf maatwerk kan leveren. “We zitten niet vast aan een bepaald stramien. De klant mag zeggen hoe hij of zij het wil hebben. Wij zorgen er dan voor dat alles naar wens wordt uitgevoerd”, aldus Henkjan die binnen Heldair Aviation de commerciële, financiële en administratieve taken voor zijn rekening neemt.


 Open Dag gaat gewoon door

Lange tijd zag het er naar uit dat de traditionele Open Dag op Den Helder Airport dit jaar geen doorgang kon vinden. Eén en ander had te maken met de nieuwbouwplannen voor het stationsgebouw. Gelukkig is toch anders besloten: de Open Dag op Den Helder Airport gaat gewoon door en wordt dit jaar gehouden op zondag 1 juli. Omwonenden, relaties en andere belangstellenden zijn die dag van 12 tot 17 uur van harte welkom. Net als andere jaren zullen de gebruikers van Den Helder Airport hun beste beentje voorzetten om u optimaal te kunnen informeren over de activiteiten die op de luchthaven plaatsvinden.


VIP-vervoer met supersnelle helikopter

Binnenkort start Rotorjet BV met een heel specialistische dienst voor het topsegment van de zakenmarkt. Dit betreft het ‘deur tot deur transport' waarbij de snelste helikopter van Nederland de basis vormt. De jonge onderneming is hiervoor neergestreken op Den Helder Airport.
 
Flight operations manager Caroline van Daalen en general manager Pieter Poot kunnen boeiend vertellen over de aanleiding om Rotorjet BV op te richten en de activiteiten die het bedrijf wil gaan ontplooien. Over de start van de nieuwe vliegonderneming zegt Caroline van Daalen: “Ons bedrijf is eigenlijk opgericht door de bekende diskjockey en tv-presentator Adam Curry. Net als vele anderen werd hij steeds vaker geconfronteerd met de toenemende verkeersproblematiek op de Nederlandse wegen. Problemen die je alleen nog maar kunt omzeilen door over de files heen te vliegen. Zo ontstond het idee om een helikopter te kopen. Omdat een aantal andere mensen dit ook als een reële optie zag, is een vorm van eigenaarschap opgezet die in Nederland nog tamelijk onbekend is. Het heet fractional ownership, ofwel gefragmenteerd eigenaarschap. Hierbij betaalt elke eigenaar een achtste deel van de helikopter. Met dit idee zijn we naar de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NLA) gegaan, die er uiteindelijk haar goedkeuring aan gaf. Omdat wij de helikopter ook wilden inzetten voor het vervoer van derden, moest er een Air Operators Certificate (AOC) worden aangevraagd. Dit is inmiddels gebeurd en binnenkort hopen we met de commerciële VIP-vluchten van start te kunnen gaan.”

Doelgroepen
Pieter Poot steltdat de kracht van Rotorjet zit in het aanbieden van supersnel vervoer van deur tot deur. “Topmanagers worden met een luxe limousine afgehaald en naar de helikopter gebracht. Deze vliegt zonder vertraging naar zijn bestemming. Daar staat weer een auto klaar om de klant naar zijn eindbestemming te brengen. Het grootste deel van onze vliegoperaties zal in de gouden driehoek Amsterdam, Eindhoven en Brasschaat in België worden uitgevoerd. De vliegtijd tussen Amsterdam en Rotterdam bedraagt een kwartier en die tussen Amsterdam en Brasschaat 25 minuten. Je voorkomt hiermee uren fileleed, vooral in de ochtend- en avondspits of als de treinen weer eens staken en het superdruk is op de wegen.De helikopter is uitgerust met een bar. Voor topmanagers betekent tijd geld, en wij kunnen daarop inspelen”, aldus Poot. Rotorjet beschikt over een Italiaanse Agusta 109 Power helikopter, die maximaal zeven personen kan vervoeren. De Agusta heeft een kruissnelheid van 300 kilometer per uur en is daarmee de snelste van Nederland. De actieradius bedraagt 900 kilometer, zodat ook iemand die snel naar Londen of Zürich moet bij het Helderse bedrijf aan het juiste adres is. Op de vraag of het bedrijf naast topmanagers nog andere doelgroepen heeft, antwoordt de general manager: “In eerste instantie mikken we op de top 500 managers in Nederland. Maar ook artiesten zijn welkom. In een later stadium willen we ons gaan richten op politici en topambtenaren. Eigenlijk moet men in Nederland eerst nog wennen aan deze nieuwe vorm van dienstverlening. Dat heeft even tijd nodig. In Engeland worden al zo'n 400 helikopters ingezet voor deze vorm van snel transport”.

Keuze
Over de keuze om de nieuwe activiteiten vanaf Den Helder Airport te ontplooien, zegt Pieter Poot: “Deze luchthaven heeft eigenlijk alle faciliteiten in huis die voor ons van belang zijn. We kunnen hier onze heli stallen en onderhoud geven. Het kwaliteitsniveau van Den Helder Airport is veel hoger dan van andere luchthavens. Verder zijn we hier heel prettig ontvangen en begeleid”. Bij Rotorjet zijn momenteel zes mensen werkzaam, onder wie twee piloten.

Rotorjet werkt met een Agusta 109 Power, de snelste helikopter van Nederland.


Aviation Management Services op goede koers 
 
Al zo'n tweeënhalf jaar is ex-marinevlieger Brien van Wijk met zijn eigen bedrijf Aviation Management Services (AMS) actief in de luchtvaartsector. De vraag naar zijn diensten heeft in die periode zo'n vlucht genomen dat de 59-jarige vlieger er volledig door in beslag wordt genomen.

Na zijn marinecarrière werkte Brien van Wijk een aantal jaren als hoofd vliegdienst, vlieger en operations manager voor een vliegbedrijf op Den Helder Airport. Op 1 januari 1999 besloot hij voor zichzelf te beginnen. Inmiddels beschikt Van Wijk over een eigen vliegtuig, dat op Den Helder Airport is gestationeerd. “Sinds april 2000 heb ik een Cessna 172,” aldus Van Wijk. “Dit vliegtuig wordt voornamelijk gebruikt voor lesvluchten. Ik geef op diverse vliegscholen, onder meer op de luchthavens van Rotterdam, Lelystad en Groningen, zogeheten B3 instrument rating instructie voor beroepsvliegers. En op Den Helder Airport instrueer ik ook nog privévliegers. Daarnaast wordt de Cessna ingezet voor rondvluchten, fotovluchten en verhuur.”
Brien van Wijk regelt alle werkzaamheden voor Aviation Management Services vanuit een klein kantoor op zijn huisadres in Sint Maartensvlotbrug. Daarbij wordt hij regelmatig geassisteerd door zijn echtgenote, die de afspraken regelt en de administratie voor haar rekening neemt.

Testvlieger
Naast z'n werk als instructeur heeft Brien van Wijk nog een belangrijke taak op zich genomen. “Voor Euro-Enaer ben ik als testvlieger actief op de Eaglet. Vanaf begin 1999 ben ik regelmatig bezig geweest met het testen van deze unieke tweezitter. Op dit moment heb ik tussen de 130 en 150 vlieguren gemaakt met het prototype en het eerste productietype van dit vliegtuig. In totaal gaat het om meer dan honderd vluchten. Verder ben ik bezig met het opzetten van een trainingspakket dat Euro-Enaer wil opnemen in zijn verkoopprogramma. Koopt een klant een Eaglet, dan kan hij een aantal uren worden getraind om vertrouwd te raken met zijn aankoop. Zelf beschouw ik de Eaglet als de sportauto onder de kleine vliegtuigen. Het is een heel bijzonder vliegtuig, dat volgens de modernste ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van kunststoffen is gebouwd. Het heeft een vrij hoge kruissnelheid en is dankzij bijzondere vliegeigenschappen een perfect vliegtuig voor bijvoorbeeld aerobatics en militaire lesvluchten.”

Vliegschool
Over de verdere ontwikkeling van Aviation Management Services zegt de 59-jarige vlieger: “Mijn huidige activiteiten nemen nu eigenlijk al meer dan 100% van mijn tijd in beslag, maar toch zou ik op Den Helder Airport heel graag een vliegschool willen runnen. Deze school zou dan op termijn moeten groeien naar een FTO (Flight Training Organisation) met een eigen accommodatie. Of dat er allemaal inzit, kan ik op dit moment niet overzien. Voorlopig heb ik mijn handen meer dan vol. Bovendien wil ik de dingen die ik doe ook echt goed doen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Met een kwaliteitsimago heb je op den duur meer overlevingskansen in deze sector. Vandaar dat dit alle aandacht krijgt”.
Brien van Wijk is overigens vol lof over Den Helder Airport. “Persoonlijk vind ik dat Den Helder Airport een keurige, representatieve luchthaven is geworden. De spots en hangars zijn overzichtelijk ingedeeld en goed toegankelijk. Het is heel prettig om hier te werken. Ook de samenwerking met de militaire verkeersleiding verloopt goed. Den Helder Airport is beslist een luchthaven die gezien mag worden.”


Den Helder Airport Zaal 

Op donderdag 17 mei hebben directeur Roel Hijmans en marketing & pr manager Conny van den Hoff van Den Helder Airport en directeur Jan Fokkinga (links op foto) van Schouwburg De Kampanje in Den Helder een bijzonder sponsorcontract ondertekend. “We willen hiermee”, zegt Conny van den Hoff, “onze betrokkenheid bij het culturele gebeuren in Den Helder nog eens extra benadrukken”. Als tegenprestatie zal de naam van de grote zaal van de schouwburg worden omgedoopt in ‘Den Helder Airport Zaal'.


Eaglet op weg naar seriebouw

Nog dit jaar wil vliegtuigbouwer Euro-Enaer op Den Helder Airport beginnen aan de seriebouw van de tweezitter Eaglet. Plan is om dit jaar vier toestellen te bouwen. De eerste kopers hebben zich inmiddels gemeld.

Op de vakbeurs ?AERO 2001? in Friedrichshafen had de Eaglet veel bekijks.
 
Tot zijn genoegen kan woordvoerder Maarten Korenromp van Euro-Enaer melden dat na een gedegen voorbereiding het certificeringsproces nagenoeg is afgerond. “Alle testen met het nieuwe vliegtuig zijn succesvol verlopen. De NLA (Nederlandse Luchtvaart Autoriteit) is akkoord gegaan met onze technische bewijsvoering. Dit betekent dat we nu de type-certificatie kunnen aanvragen bij de Europese autoriteiten. De NLA verwacht dat onze aanvraag binnen enkele maanden wordt gehonoreerd. De Eaglet is volgens de nieuwe Europese (JAR23) regels en voorschriften gecertificeerd en is tevens in haar klasse het eerste vliegtuig dat een gecombineerde JAR/FAR certificatie heeft doorlopen. Hierdoor kunnen we het vliegtuig niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten op de markt brengen. Overigens hebben we al in april dit jaar de Design Organisation Approval (DOA) binnengekregen. Dat is één van de certificaten die we nodig hebben om met de vliegtuigbouw van start te kunnen gaan. Deze ontwerp-erkenning zit gekoppeld aan het type-certificaat dat we binnenkort hopen te ontvangen. In Nederland hebben nog maar twee bedrijven zo'n ontwerp-erkenning. Wat dan nog rest, is de productie-erkenning. Die hopen we later dit jaar te ontvangen.”

Den Helder Airport was met een eigen stand op de vakbeurs ?AERO 2001? vertegenwoordigd.

Belangstelling
In de hangar van Euro-Enaer zijn ondertussen de voorbereidingen voor de seriebouw in volle gang. “We willen hiermee van start gaan als het type-certificaat binnen is. We mikken dit jaar op de bouw van vier kisten. Voor de eerste drie hebben zich al kopers gemeld. Daarnaast zijn er al zo'n 30 opties voor één van de nieuwe toestellen”, aldus Maarten Korenromp. Over belangstelling heeft de Eaglet niet te klagen. Dit bleek onlangs weer eens toen Euro-Enaer samen met Den Helder Airport deelnam aan de manifestatie ‘AERO 2001' in het Duitse Friedrichshafen. Op deze door 40.000 mensen bezochte internationale ‘general aviation' vakbeurs had de Eaglet veel bekijks. Korenromp: “We hebben diverse demonstratievluchten uitgevoerd en mede daardoor aardig de aandacht op ons toestel weten te vestigen. Ook van de kant van de vakpers was er veel belangstelling voor de Eaglet”.


Plannen nieuw stationsgebouw rond

De aandeelhouders van Den Helder Airport zijn het eens geworden over het ontwerp van het nieuwe stationsgebouw. De nieuwbouw, waarover al jaren wordt gesproken, dient het 21 jaar oude semi-permanente onderkomen van Den Helder Airport te vervangen. Dit gebouw voldoet niet meer aan de huidige milieu- en arbonormen en was jaren geleden al aan vervanging toe. Het nieuwe stationsgebouw wordt veel ruimer van opzet. Om de 100.000 passagiers die jaarlijks in- en uitchecken optimaal te kunnen accommoderen, krijgt het nieuwe gebouw onder meer een ruime aankomst- en vertrekhal.

 


 

  

 

    


 

 

 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS