Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief juni 2005

14-10-2005

ZONDAG 10 JULI 2005 : OPEN DAG VAN 11.00 -17.00 UUR

B25 MItchell

De Open Dag van Den Helder Airport wordt mede mogelijk gemaakt door:

 


  Open Dag in teken van jubileum Den Helder Airport

Grumman Tracker

Flight Simulator Groep

 

 

 

 

 

Airmarkt


De Open Dag, die dit jaar op zondag 10 juli wordt gehouden, staat geheel in het teken van de viering van het 15-jarig bestaan van de luchthaven. Reden om deze jaarlijks terugkerende manifestatie deze keer niet alleen op te luisteren met een static show van bijzondere vliegtuigen, maar ook met een anderhalf uur durende Airshow.

 

  Entree 


Om 11.00 uur wordt de Open Dag traditiegetrouw geopend door parachutisten. Hierna geeft de Helderse Modelvliegclub een uur lang een reeks demonstraties. Tussen 13.30 en 15.00 uur kunnen mensen die de Kop van Noord-Holland graag eens van bovenaf willen bekijken tegen betaling van 30 euro per persoon een rondvlucht met een helikopter maken.

De ticketverkoop hiervoor vindt plaats bij de incheckbalies in de centrale hal van het stationsgebouw. Verder staan op het platform enkele bijzondere vliegtuigen en helikopters opgesteld. Daarnaast stellen de bedrijven die op Den Helder Airport zijn gevestigd de bezoekers in de gelegenheid een kijkje te nemen in hun werkruimtes, waaronder de hangars.Koninklijke Marechaussee

 Flight Simulator Groep

 Bar

Airshow
Van 15.00 tot 16.30 uur worden de bezoekers getrakteerd op een Airshow, die wordt geleid door display director Freek Bouwhuis. Sprekers Jan Cocheret en Leo van der Goot zullen de show van commentaar voorzien.

 

Blikvangers zijn ongetwijfeld de Uiver van het Aviodrome uit Lelystad en de L-39 van Skyline Aviation. Andere deelnemers zijn een PC7 van de Koninklijke Luchtmacht, de Victor Romeo Formation met vier Robins, een Lynx-helikopter van de Koninklijke Marine, een Dornier 228 van de Kustwacht en enkele aerobatic vliegtuigjes.
De Open Dag eindigt om 17.00 uur en wordt mede mogelijk gemaakt door ExxonMobil, VOF 't Oost, Schreiner Northsea Helicopters en de  Nogepa en haar leden. 


Vijftien jaar Den Helder Airport

Onder de bezielende leiding van Roel Hijmans en Conny van den Hoff is DenHelder Airport uitgegroeid tot een zeer moderne regionale luchthaven.

Op 1 februari 1990 ondertekende wethouder Cees Buining de oprichtingsakte van Luchthaven Den Helder B.V. Gelijk met de start van deze burgerluchthaven werd ook de overeenkomst van kracht voor het civiel medegebruik van de faciliteiten van marinevliegkamp De Kooy. De basis voor al deze luchtvaartactiviteiten was al twee decennia eerder gelegd, zegt luchthavendirecteur Roel Hijmans. 

In 1969 vestigde Placid International Oil, Ltd. in Den Helder haar walbasis. Van hieruit werden alle offshore-operaties in de Nederlandse sector van de Noordzee, waaronder de bevoorrading per schip, gecoördineerd. Maar de oliemaatschappij wilde ook per  helikopter haar personeel vanuit Den Helder naar de platformen offshore gaan vervoeren. Hiervoor gebruikte men een eigen helikopter, een Sikorsky van het type S-58 die nog in Korea dienst had gedaan. De helikopter had als registratie de letters PH-POC, waarbij POC stond voor Placid Oil Company, de Amerikaanse moedermaatschappij.

Het toestel werd gevlogen door KLM-personeel. In eerste instantie vonden de vluchten plaats vanaf Schiphol-Oost, maar op verzoek van Placid legde de Gemeente Den Helder in 1970 langs de Industrieweg een kleine helihaven aan. Wel had Placid eerst moeten beloven dat zij minimaal veertig helikopterlandingen per jaar zou gaan uitvoeren. De activiteiten van Placid namen na de eerste gasvondst in het L10 blok echter zo'n vlucht dat het aantal landingen binnen enkele jaren al boven de vijfhonderd zat. KLM nam op een gegeven moment de helikopter van Placid over en begon met eigen Sikorsky's van het type S61-N te vliegen. Later gingen ook Elf Petroland en de NAM gebruik maken van de gemeentelijke helihaven, die hierdoor al snel uit haar jasje groeide. “Eind zeventiger jaren bedroeg het aantal landingen per jaar ruim tweeduizend”, zegt Roel Hijmans, die in die tijd door KLM als stationmanager was aangesteld. Een andere reden om de helihaven te verplaatsen, was de geluidsoverlast die de naastgelegen woonwijk Boatex hiervan ondervond.

De PH-POC van Placid vlak voor vertrek van de gemeentelijke helihaven
Steun oliemaatschappijen

De keuze voor de nieuwe locatie viel op een terrein naast marinevliegkamp De Kooy, waar de gemeentelijke helihaven werd aangelegd met een semi-permanent stationsgebouw. “Op 22 mei 1981 werd dit gebouw officieel in gebruik genomen en Placid, Elf Petroland en de NAM stonden voor een periode van tien jaar garant voor de exploitatiekosten”, zegt Roel Hijmans. De ontwikkeling van het Nederlandse continentale plat, waar ondertussen talloze gasvelden en een enkel olieveld waren ontdekt, was in volle gang. Hierdoor werd het helikopterverkeer van en naar Den Helder steeds intensiever. Eind jaren tachtig deelden de oliemaatschappijen mee dat zij hun overeenkomst niet zouden verlengen. De luchthaven zou hierdoor op eigen benen komen te staan en moest zich als een echte burgerluchthaven verder zien te ontwikkelen. Roel Hijmans: “Dit was de eerste aanzet voor de oprichting van Luchthaven Den Helder B.V. Op 9 november 1989 ondertekenden de toenmalige staatssecretaris van Defensie mr. B.J.M. baron Van Voorst tot Voorst en burgemeester drs. J.C. Gmelich Meijling van Den Helder de overeenkomst voor civiel medegebruik van de faciliteiten van marinevliegkamp De Kooy. De overeenkomst ging op 1 februari 1990 in. Op dezelfde datum ondertekende wethouder Buining de officiële oprichtingsakte van Luchthaven Den Helder B.V. De aandeelhouders op dat moment waren de Gemeente Den Helder en KLM Helikopters, die beide een belang van 50 procent hadden.”

Het stationsgebouw van de oude gemeentelijke luchthaven was eigenlijk


Bouwgolf
Naast stationmanager in dienst van de KLM werd Roel Hijmans op voornoemde datum ook benoemd tot directeur van de nieuwe civiele luchthaven. “Twee jaar later kreeg hij gezelschap van Conny van den Hoff, die naast haar functie van directiesecretaresse de public relations en marketing voor haar rekening nam. Onder hun bezielende leiding maakte de Helderse luchthaven een stormachtige ontwikkeling door. “Met name in de eerste helft van de jaren negentig”, vertelt Conny, “is hier ontzettend veel gebouwd. Als eerste liet KLM Helikopters een grote hangar bouwen om daarin haar helikopters te kunnen stallen en onderhouden. Hierna volgden ook hangars voor Schreiner Northsea Helicopters en Skyline Aviation. Verder liet oliemaatschappij Elf Petroland naast het stationsgebouw een groot kantoorpand neerzetten, dat de vorm van haar logo kreeg, en verrees schuin daartegenover nog een kantoorgebouw voor de andere gebruikers van de luchthaven. In dit pand hebben we zelf ook jaren kantoor gehouden.”
Daarnaast werden een nieuwe taxibaan aangelegd en het aantal spots voor helikopters en parkeerplaatsen voor personenauto's uitgebreid. Het aantal landingen was inmiddels tot ver boven de 10.000 gestegen. Roel Hijmans: “Door de jaren heen hebben we keer op keer lange procedures moeten volgen om het maximale aantal toegestane vliegbewegingen naar boven bij te stellen. Onlangs zijn we er echter in geslaagd om dit aantal permanent te verhogen naar 20.000.” De toename van het aantal vluchten werd mede bepaald door het feit dat steeds meer op het Nederlandse continentale plat werkzame oliemaatschappijen voor het vervoer van hun personeel voor Den Helder Airport kozen.

Stationmanager Roel Hijmans achter de incheckbalie van de oude
Modernere faciliteiten

Met name door het steeds intensiever wordende helikopterverkeer kon al snel worden gemeld dat jaarlijks meer dan 100.000 passagiers de incheckbalie passeerden. Hierdoor werd ook de noodzaak steeds groter om het uit 1981 stammende semi-permanente stationsgebouw te vervangen door modernere faciliteiten. “Eind jaren negentig”, vervolgt Conny van den Hoff, “zijn we al begonnen met plannen maken. Toch zou het nog tot oktober 2003 duren voordat we ons nieuwe stationsgebouw officieel in gebruik mochten nemen. Met dit nieuwe onderkomen kunnen we wel weer een groot aantal jaren vooruit.”

Toen de minister van Defensie in 2004 bekend maakte dat hij overwoog om marinevliegkamp De Kooy te sluiten, zag de toekomst er voor Den Helder Airport even niet zo rooskleurig uit, omdat door een dergelijk besluit ook het voortbestaan van de civiele luchthaven gevaar liep. Roel Hijmans: “Dankzij een intensieve lobby en structureel overleg zijn deze plannen bijgesteld en is ons voortbestaan nu verzekerd. We hebben zelfs nog wat meer armslag gekregen door de verruiming van de openingstijden en het aantal vliegbewegingen.”

Het nieuwe stationsgebouw is in 2003


Airshow maakt Open Dag compleet

Als het weer een beetje meewerkt, krijgen de bezoekers van de Open Dag van Den Helder Airport op zondag 10 juli een Airshow voorgeschoteld. In totaal hebben zich hiervoor al twaalf deelnemers aangemeld, zegt display director LTZ2 Freek Bouwhuis. Hieronder bevinden zich de Uiver van het Aviodrome en een Lynx-helikopter van de Marine Luchtvaart Dienst.

Naast supervisor luchtverkeersbeveiliging, in dienst van de Koninklijke Marine, is Freek Bouwhuis ook display director, of op z'n Hollands gezegd vertoningsdirecteur. Uit hoofde van laatstgenoemde functie is hij al zes maanden geleden gestart met de voorbereidingen voor de Airshow die tijdens de Open Dag op Den Helder Airport zal worden gehouden. “Als display director ben je verantwoordelijk voor de complete vliegshow. Veiligheid speelt hierbij de belangrijkste rol. Zo dient er voldoende afstand te zijn tussen de plaats waar de toestellen over(display)vliegen en het publiek. Ik kijk daarbij naar de afzettingen, de locaties van de nooduitgangen en de plaatsen waar de brandweerwagens en EHBO-posten staan opgesteld. Het indelen van de show is één van mijn hoofdtaken. Dit begint met het controleren van de display autorisatie van de deelnemers, het vaststellen van de volgorde van vliegen, de briefing voor de show tot het afwerken van het complete programma. Van te voren krijgen alle deelnemers van mij een display order. Hierin staan alle relevante gegevens over het vliegveld, de te gebruiken frequenties, de geldende restricties en de indeling van de show. Kortom, als display director is het mijn taak om een mooi, maar in de eerste plaats veilig programma samen te stellen.”
Freek wordt in de uitvoering van zijn taak bijgestaan door een zogeheten safety committee, dat bestaat uit ervaren vliegers die de deelnemende vliegtuigen en helikopters nauwlettend in de gaten houden, bijvoorbeeld of zij ook daadwerkelijk de afgesproken figuren vliegen en zich aan de geldende restricties houden.

Draaiboek
“Een vliegshow mag in Nederland alleen onder supervisie van een display director worden gehouden”, vervolgt Freek Bouwhuis, die hiervoor een speciale opleiding in Engeland heeft gevolgd. “Naast deze opleiding moet ook stage worden gelopen bij ervaren display directors. Zelf ben ik hiervoor onder andere op Texel in de leer geweest bij Ed de Bruijn, die display director is voor de Koninklijke Luchtmacht, en bij Rinus Hoebeke die hier op marinevliegkamp De Kooy hoofd luchtbeveiliging is geweest. Daarnaast heb ik hier als luchtverkeersleider ook de nodige vliegshows meegemaakt en ben ik display director geweest bij diverse edities van het Strandspektakel.”
Voor Freek Bouwhuis liep de organisatie van de Airshow voor Den Helder Airport parallel met die voor de afdeling Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Deze is op zaterdag 28 mei op De Kooy gehouden. “Voor elke show wordt van te voren een draaiboek gemaakt. Dit wordt niet alleen door onszelf gebruikt, maar de Gemeente Den Helder heeft het ook nodig voor het verlenen van een vergunning. In dit draaiboek staat ook het programma van de show, maar dit wil op het allerlaatste moment nog wel eens worden gewijzigd. Voor de Airshow van Den Helder Airport hebben zich tot nu toe al twaalf deelnemers aangemeld. De Koninklijke Marine zal in ieder geval met een Lynx-helikopter van de partij zijn. Verder komen er stuntteams en andere bijzondere vliegtuigen, waaronder de Uiver van het Aviodrome uit Lelystad. Al met al wordt het een Airshow waar iedereen volop van zal kunnen genieten”, aldus de 42-jarige display director die de vliegoperaties vanuit de toren op marinevliegkamp De Kooy zal gaan leiden.

Display director LTZ2 Freek Bouwhuis is verantwoordelijk voor de  vliegshow.

 

Deelnemers Airshow Den Helder Airport

Ali Ozturk                        Biplane Purple Violet
Fokker Four                     4 maal S-11
R. van Zwieten                Saab Safir
Kon. Luchtmacht              PC7
Victor Romeo Formation   4 maal Robin
Koninklijke Marine            Lynx
F. van Houten                  Pitts Special
Skyline Aviation               L-39
Aviodrome                      Uiver
Kustwacht                       Dornier
Bristow Helicopters          Super Puma SAR-helikopter
Ton de Moel                    Zweefvliegtuig 
 Mensen deelgenoot maken van wonder

Jan Cocheret als piloot op ??n van de Boeings 757 van DHL.

Bij een airshow moet het publiek niet overvoerd worden met technische details, zegt Jan Cocheret. Het accent moet liggen op verhalen en anekdotes over de deelnemende vliegtuigen. Zo maak je de toeschouwers pas echt deelgenoot van het wonder dat luchtvaart heet. Jan zal op de Open Dag van Den Helder Airport tijdens de airshow samen met Leo van der Goot het commentaar verzorgen.

Jan Cocheret (47) weet waarover hij praat, want hij verzorgt al vanaf 1992 door heel Nederland het commentaar bij vliegshows. “Ik ben hier destijds op Texel mee begonnen, maar voor die tijd had ik al talloze airshows bezocht en hierover het nodige geschreven in bladen als Panorama en Piloot en Vliegtuig. Ik heb er zelfs een film over gemaakt. Keer op keer viel het mij echter op dat het bij airshows verzorgde commentaar altijd zo technisch was. Ik vond dat niet zo bevorderlijk voor de sfeer. Dat moest beter kunnen, dacht ik, en besloot daar samen met Leo van der Goot, oud-diskjockey bij Radio Noordzee en nu programmadirecteur bij RTL, een eigen filosofie voor te ontwikkelen, gebaseerd op het scheppen van sfeer. Dat doen we door in het commentaar allerlei verhalen en anekdotes over de deelnemende vliegtuigen en de luchtvaart in het algemeen te verweven. Het publiek moet als het ware een vliegtuig kunnen horen en voelen. Vliegt er bijvoorbeeld een Spitfire over, dan kleden wij dat zo aan dat er een heel prettige sfeer ontstaat met als doel de toeschouwers echt iets mee te geven van wat het wonder der luchtvaart heet. Op airshows loop ik meestal met een microfoon in de hand tussen het publiek, terwijl Leo vanuit een vaste post opereert.”

Toch piloot
Jan Cocheret had eigenlijk het liefst direct na zijn schoolopleiding als piloot de lucht in gewild, maar omdat hij brildragend was, bleek dit niet mogelijk. Om deze reden koos hij voor een theateropleiding en ging hierna als acteur, regisseur en schrijver aan de slag. Daarnaast stond hij aan de wieg van het Platform Nederlandse Luchtvaart, een organisatie die aan het publiek, de overheid en de politiek informatie en voorlichting geeft over de luchtvaart. In zijn vrije tijd zag hij wel kans zijn vliegbrevet te halen. Toen bleek dat het voor hem toch wel mogelijk was om beroepsvlieger te worden, besloot hij alsnog aan zijn oude passie toe te geven. “Ik ben inderdaad beroepspiloot geworden en heb bijna twintig jaar lang met passagiersvliegtuigen gevlogen. Nu vlieg ik voor DHL met vrachtvliegtuigen. Dit zijn Boeings 757, waarmee volgens een vast rooster wordt gevlogen. Hierdoor ben ik ook veel vrij en kan dan bijvoorbeeld bij airshows het commentaar verzorgen.”
Voor zijn plezier vliegt Jan ook regelmatig met de Uiver. “Als het een beetje meezit, dan wil ik op de airshow van Den Helder Airport het commentaar vanuit deze beroemde DC2 verzorgen, als het toestel display gaat vliegen. Dat wordt echt een spektakel, ook voor het publiek. Dat geeft zeker extra sfeer aan het geheel.”

Het liefst begeeft Jan Cocheret zich met de
JetSupport neergestreken op Den Helder Airport

De Dornier 228 van de Kustwacht op

Door de stationering van de Dornier 228 PH-MNZ van de Kustwacht op Den Helder Airport heeft het onderhoudsbedrijf JetSupport in Den Helder een vestiging geopend. Hiervoor is de hangar gehuurd waarin voorheen Euro-Enaer was gevestigd. Het kustwachtvliegtuig is sinds december 2004 op voornoemde luchthaven gestationeerd.

JetSupport is een PART 145 gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen en in dit kader is het heel actief in de zakelijke vliegtuigsector. “Ons bedrijf”, zegt managing director Ton van Deursen, “bestaat al vanaf 2001. Oorspronkelijk is het op Schiphol-Oost opgezet als onderhoudsbedrijf voor twaalf zakenjets van dezelfde opdrachtgever. Via een management buy-out zijn we een jaar later als zelfstandig bedrijf onder de naam JetSupport verder gegaan.” Maintenance manager Pieter Boeter vervolgt: “Naast onze activiteiten op Schiphol-Oost werken we ook voor klanten die hun vliegtuigen elders hebben gestationeerd, waaronder op de luchthavens van Rotterdam, Eindhoven en nu ook Den Helder. Je vindt ons waar de zakenluchtvaart dat vraagt.”
Het werk van JetSupport gaat verder dan alleen het technisch onderhoud aan vliegtuigen. Ton van Deursen: “Eigenlijk voorzien we in alles wat een vliegtuig nodig heeft. We regelen zowel de interne als externe verzorging, waaronder stalling, engineering, assistentie bij het beheer, en soms helpen wij klanten bij het voortraject tot en met de aankoop van het vliegtuig. Dit laatste kan onder andere gaan om het geven van adviezen of het inspecteren van het beoogde toestel.”
Bij het bedrijf werken 17 mensen die samen zo'n 30 vliegtuigen in onderhoud hebben. Van deze toestellen vallen er tien volledig onder het technisch beheer van JetSupport.

JetSupport is een PART 145 gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen en in dit kader is het heel actief in de zakelijke vliegtuigsector. “Ons bedrijf”, zegt managing director Ton van Deursen, “bestaat al vanaf 2001. Oorspronkelijk is het op Schiphol-Oost opgezet als onderhoudsbedrijf voor twaalf zakenjets van dezelfde opdrachtgever. Via een management buy-out zijn we een jaar later als zelfstandig bedrijf onder de naam JetSupport verder gegaan.” Maintenance manager Pieter Boeter vervolgt: “Naast onze activiteiten op Schiphol-Oost werken we ook voor klanten die hun vliegtuigen elders hebben gestationeerd, waaronder op de luchthavens van Rotterdam, Eindhoven en nu ook Den Helder. Je vindt ons waar de zakenluchtvaart dat vraagt.”Het werk van JetSupport gaat verder dan alleen het technisch onderhoud aan vliegtuigen. Ton van Deursen: “Eigenlijk voorzien we in alles wat een vliegtuig nodig heeft. We regelen zowel de interne als externe verzorging, waaronder stalling, engineering, assistentie bij het beheer, en soms helpen wij klanten bij het voortraject tot en met de aankoop van het vliegtuig. Dit laatste kan onder andere gaan om het geven van adviezen of het inspecteren van het beoogde toestel.”Bij het bedrijf werken 17 mensen die samen zo'n 30 vliegtuigen in onderhoud hebben. Van deze toestellen vallen er tien volledig onder het technisch beheer van JetSupport.

Relatie Kustwacht
“De Dornier van de Kustwacht is eerst vanaf 1992 onder beheer geweest bij Martinair”, zegt Pieter Boeter: “In datzelfde jaar ben ik door deze vliegmaatschappij aangenomen om die kist te gaan onderhouden. Nadat ik ongeveer tien jaar lang met dat patrouillevliegtuig te maken had gehad, besloot ik de overstap te maken naar het onderhoudsbedrijf dat nu JetSupport heet. Kort daarop bleek echter dat Martinair van het technisch beheer van dit vliegtuig afwilde en zo kwam het bij JetSupport terecht en kreeg ik er weer mee te maken.”
Directie Noordzee van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Dornier 228 en exploiteert het patrouillevliegtuig voor een zestal ministeries. De cockpitbemanning wordt geleverd door de Marine Luchtvaart Dienst (MLD). Vorig jaar viel het besluit om het vliegtuig in Den Helder te stationeren, met als gevolg dat JetSupport ook daar aan de slag moest. Ton van Deursen: “Op 15 december 2004 zijn we neergestreken op Den Helder Airport. Hiervoor hadden we reeds twee MTS-grondwerktuigkundigen uit Den Helder opgeleid tot onderhoudstechnici. Alle gereedschappen, apparatuur en reservedelen die nodig zijn om het toestel luchtwaardig te houden zijn naar Den Helder Airport overgebracht, plus een trekker om het vliegtuig de hangar in en uit te rijden. Ook hebben we een kantoor- en magazijnruimte ingericht.”

Continuïteit
Of de Dornier 228 nog lang op Den Helder Airport zal blijven is
nog niet geheel duidelijk. De rijksoverheid wil een tweetal nieuwe patrouillevliegtuigen aanschaffen die vervolgens ook op de luchthaven worden gestationeerd. Op dit moment loopt er een tenderprocedure voor de aanschaf van beide toestellen.
“Ik verwacht”, vervolgt Ton van Deursen, “dat het nog minimaal vijftien maanden zal duren voordat de nieuwe toestellen er zijn. Tot die tijd is JetSupport in ieder geval nog actief op Den Helder Airport en mogelijk nog langer als ons onderhoudsbedrijf zich ook met het technisch beheer van deze nieuwe vliegtuigen mag gaan bezighouden.” 

 


 

Cor Smit: ?Mijn onderzoek heeft aangetoond dat de verstorende effecten op de vogelpopulatie heel gering zijn.?

Vogels reageren nauwelijks op helikopters

Het overvliegen van civiele helikopters heeft nauwelijks effect op de vogelpopulatie van de Waddenzee. De reden hiervoor is dat er gewenning optreedt als gevolg van het regelmatig passeren
van wentelwieken die van en naar offshoreplatformen vliegen, meent onderzoeker Cor Smit van de Alterra-vestiging op Texel. En zeehonden lijken al helemaal geen last te hebben van het helikopterverkeer.


In opdracht van Den Helder Airport heeft Cor Smit (56) een vooronderzoek gedaan naar de verstorende effecten van het civiele helikopterverkeer op de zeehonden- en vogelpopulatie van de Waddenzee. De gewenste uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van 16.000 naar 20.000 lag hieraan ten grondslag. Cor Smit: “Den Helder Airport wilde die uitbreiding structureel geregeld hebben, zodat hier niet elk jaar opnieuw toestemming voor moest worden aangevraagd. Omdat met de helikopters over het Kuitje en de Kooyhoekschor wordt gevlogen, waar broedkolonies van vogels zitten, moest worden onderzocht of die extra vliegbewegingen verstorende effecten opleveren voor vogels en zeehonden. Zo'n vooronderzoek is nodig omdat het waddengebied tegenwoordig behoorlijk is dichtgetimmerd met wet- en regelgeving, waaronder de vogel- en habitatrichtlijnen en de natuurbeschermingswet. Voordat een nieuwe activiteit wordt opgestart of het aantal vliegbewegingen wordt verhoogd, moet er volgens die regelgeving eerst een vooronderzoek of voortoets worden uitgevoerd. Als er effecten worden geconstateerd, dient een diepgaand onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek wordt ook wel passende beoordeling genoemd.”

Conclusies
Het vooronderzoek heeft inmiddels drie rapporten opgeleverd. Over de voornaamste conclusies hieruit zegt Cor Smit: “Mijn onderzoek heeft aangetoond dat de verstorende effecten op de vogelpopulatie heel gering zijn. Af en toe vliegen er wel wat vogels op, maar het verschilt weinig van het aantal dat opvliegt als er geen helikopter overkomt. Je kunt dus niet spreken van een zogenaamd significant effect. Zeehonden op het wad reageren absoluut niet op overvliegende helikopters. Bovendien heb ik geen aanwijzigingen dat de vogeldichtheden in gebieden met veel vliegverkeer verschillen van plekken waar geen sprake is van helikopterverkeer. Overigens is dat laatste moeilijk vast te stellen, omdat elk gebied weer anders is en je hierdoor moeilijk het ene met het andere gebied kunt vergelijken. Dat heeft onder meer te maken met welk voedsel er te vinden is en de de hoogteligging van het betrokken gebied. Wat het foerageren betreft, heb ik ook geen aanwijzigen dat het helikopterverkeer verstorend werkt.”
Op basis hiervan concludeert Cor Smit dat, nu het vooronderzoek volgens de richtlijnen is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, geen diepgaand vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Kritiek
Deze conclusie wordt niet gedeeld door de Waddenvereniging en Stichting Landschap Noord-Holland, die beide wel pleiten voor een diepgaand onderzoek. “Ik heb op een aantal punten kritiek gekregen, maar ik blijf van mening dat het civiele helikopterverkeer geen significant verstorende effecten oplevert en dat we geen passende beoordeling hoeven uit te voeren. Onlangs zijn we hiervoor nog bij een hoorzitting geweest van het Bureau Regelingen van het Ministerie van LNV, dat de vergunningaanvraag evenals het commentaar van de Waddenvereniging en de Stichting Landschap Noord-Holland moet beoordelen. Ik verwacht dat wij uiteindelijk toch wel bij de Raad van State zullen terechtkomen. Deze zal dan als laatste een uitspraak doen.”
Cor Smit is al vanaf 1976 als onderzoeker mariene biologie, zee- en kustvogels werkzaam op Texel. De eerste vier jaar heeft hij samen met drie collega's de kennis over het waddengebied in Denemarken, Duitsland en Nederland gebundeld. Onder de vlag van Alterra is en wordt op Texel onder andere onderzoek gedaan naar zeezoogdieren, wadvogels en zeevogels, de effecten van de schelpdiervisserij, opslibbingsprocessen en plantengroei op kwelders, de verspreiding van mossel- en oesterbanken, de natuurwaarden van de Noordzee en de effecten van zeespiegelrijzing en bodemdaling. Bij de vestiging van Alterra op Texel werken tussen de 20 en 30 mensen. Het hoofdkantoor van dit kennisinstituut is in Wageningen gevestigd. 
Balgzand vraagt om rust

Het natuurgebied Balgzand is een paradijs voor trek- en broedvogels.

Het Balgzand kan als het meest bijzondere natuurgebied van de Kop van Noord-Holland worden beschouwd, menen beheerder Do van Dijck en ecoloog Ron van 't Veer, beiden werkzaam bij de Stichting Landschap Noord-Holland. Een uniek gebied dat van alle kanten wordt bedreigd. Zelfs vanuit de lucht. Onlangs is de Stichting samen met de Waddenvereniging een kampanje gestart om de bevolking te informeren over de bijzonderheden van dit gebied.

Stichting Landschap Noord-Holland is al 65 jaar actief in de Noordkop. De doelstelling van de organisatie is het beheren en aankopen van natuur en het publiek voor te lichten en kennis te laten maken met de natuur van Noord-Holland. “De Stichting telt op dit moment ruim 41.000 leden”, zegt Do van Dijck. “De eerste aankoop in de provincie betrof destijds het Wildrijk, een bosgebied in de Gemeente Zijpe. Maar ook het Balgzand, een uniek natuurgebied van 70 hectare valt onder ons beheer.”
Op de vraag waarom het Balgzand zo belangrijk is, antwoordt Ron van 't Veer. “Voor trekvogels uit Scandinavië, Rusland en Siberië is het Balgzand een ideale plaats om te rusten en te foerageren. Daarnaast is het voor watervogels een geliefde broedplaats. Het hele jaar door zijn er dan ook grote aantallen vogels te vinden. Soms wel meer dan honderdduizend tegelijk. Vaak gaat het om internationaal beschermde soorten. Eén van de meest interessante hieronder is de Kanoetstrandloper. Soms zit meer dan de helft van de West-Europese Kanoetpopulatie hier te rusten en te eten.”
Do van Dijck: “Er zitten ook al zo'n vijftig lepelaars op het Balgzand te broeden en hun aantal neemt nog steeds toe. Daar moeten we heel zuinig op zijn.”
Verstoringen tijdens het broeden en foerageren kunnen ernstige gevolgen hebben voor de vogels en dienen derhalve zoveel mogelijk voorkomen te worden. “De wetgeving geeft ook aan dat wij als beheerder verstoring moeten voorkomen”, stelt Ron van 't Veer.

Bedreigingen
Het natuurgebied, dat uit prachtige schorren en slikken bestaat, wordt van alle kanten bedreigd”, zegt Do van Dijck. ”Er bestaan bijvoorbeeld plannen om een veerhaven richting Balgzand te verplaatsen. Ditzelfde geldt voor een botenhelling. Andere bedreigingen vormen de aanleg van een openbaar fietspad langs de Balgzanddijk, de bouw van een nieuw gemaal, nieuwe activiteiten op industrieterrein Oostoever, etc. Maar ook het uitbreiden van het aantal toegestane vluchten met helikopters vanaf Den Helder Airport baart ons zorgen.”
“We zitten eigenlijk constant in de verdediging”, vult Ron van ‘t Veer aan, “en moeten steeds tegengas geven. Om dit laatste aan het publiek uit te leggen, willen we graag laten zien waarom we zo ageren. Vandaar dat we dit jaar extra aandacht vragen voor het Balgzand. We hebben het natuurinformatiecentrum op het Kuitje opnieuw ingericht en gaan extra excursies organiseren, waarbij we uitleggen waarom dit zo'n uniek gebied is en welke effecten verstoringen kunnen sorteren. Vooral als dit op kritieke momenten tijdens het trek- of broedseizoen gebeurt. Men weet dan waarover het gaat.”

No-fly zone
Stichting Landschap Noord-Holland voert regelmatig overleg met Den Helder Airport over de aan- en uitvliegroute voor civiele helikopters boven het Balgzand. Ron van 't Veer: “Vaak zijn het marinehelikopters die te laag vliegen, maar ook met zakenvliegtuigen is dit af en toe het geval. Vorig jaar werd er een vliegshow gehouden boven het strand. Diverse deelnemers aan deze show vonden het toen nodig om een rondje over het Balgzand te vliegen.” “Het was toen net broedtijd en de effecten hiervan waren desastreus”, voegt Do van Dijck toe.
Het liefst zouden beide natuurliefhebbers een no-fly zone boven het natuurgebied willen hebben. Aangezien dit niet mogelijk is, hebben ze naar Den Helder Airport een uitnodiging gestuurd voor deelname aan een speciale excursie voor (helikopter)piloten naar het Balgzand. “Op die manier hopen we meer begrip voor onze zaak te krijgen. Verder pleit ik voor beter onderzoek naar de effecten van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen en voor het maken van goede afspraken met de verkeerstoren om het Balgzand zoveel mogelijk te ontzien als zich daar bijzondere situaties voordoen.”
Internetcorner in hal stationsgebouw

De laatste nog vrije winkelunit in de ontvangsthal van het stationsgebouw van Den Helder Airport is sinds kort verhuurd aan DHS Crew Online. Dit jonge bedrijf uit Den Helder heeft in deze ruimte een moderne internetcorner ingericht, die dient als extra service aan passagiers om de wachttijden te veraangenamen.

De internetcorner van DHS Crew Online in de ontvangsthal van het
 

DHS Crew Online is een initiatief van vier medewerkers van Den Helder Stores. Dit zijn Frank Lap, Arno Sweep, Rob Sterk en Richard Scholtmeijer. Eerstgenoemde vertelt over hoe het idee voor het opzetten van een internetcorner is ontstaan. “Voor ons werk komen wij regelmatig op de luchthaven omdat we van daaruit met helikopters booreilanden en productieplatformen provianderen. Het was ons opgevallen dat er voor de wachtende passagiers, behalve het restaurant, weinig of geen vertier werd geboden in het stationsgebouw. Toen bleek dat er in de hal nog een winkelunit kon worden gehuurd, ontstond het idee om voor hen iets met die ruimte te gaan doen.” Arno Sweep vult aan: “Wij dachten gelijk aan een selfsupporting internetcorner. Na met Den Helder Airport een huurcontract voor die winkelunit te hebben gesloten, is door ons vieren DHS Crew Online opgericht. In samenwerking met SMT Systems van Johan Smit uit Den Helder zijn hierna in die ruimte vijf computers aangesloten, met de mogelijkheid om dit aantal uit te breiden naar acht of tien.”

Sponsors
In de corner kunnen passagiers internetten, e-mailen, chatten en digitaal foto's en video's versturen. Ook zijn webcams geplaatst. Afgerekend wordt via een muntautomaat. “In de toekomst willen wij op de computers ook nog spelletjes en andere programma's die mogelijk interessant zijn installeren”, zegt Frank Lap. “Op dit moment loopt een student vrijetijdskunde van de hogeschool INHOLLAND uit Amsterdam stage bij ons. Hij onderzoekt wat de gebruikers van onze internetcorner vinden en welke aanvullende wensen er nog onder hen leven. Dit gebeurt door middel van een enquête. Aan de hand van de resultaten hiervan kunnen we de zaak straks verder optimaliseren.”
Naast de eigen inbreng van de vier jonge ondernemers wordt hun initiatief ook gesponsord door een aantal bedrijven uit de regio. Arno Sweep: “Dit zijn Koopman & Co., Den Helder Support Service, Taxi Zwart, Mooij Management en SMT Systems. Ook de reactie van luchthavendirecteur Roel Hijmans is heel positief.”
Door dit initiatief van de vier jonge Helderse ondernemers zijn nu alle beschikbare winkelunits in het nieuwe stationsgebouw ingevuld.


KORT NIEUWS

Shell E&P, het samenwerkingsverband waarin sinds oktober 2003 ook de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) participeert, heeft een nieuw contract gesloten met Bristow Helicopters Ltd. Laatstgenoemd bedrijf gaat voor een periode van zeven jaar helikopterdiensten leveren voor het centrale en zuidelijke deel van de Noordzee. Dit betreft onder meer het vervoer van NAM-medewerkers van en naar de productieplatformen. Het nieuwe contract, dat op 1 juli 2005 ingaat, vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 280 miljoen euro. De helikopterdiensten worden uitgevoerd vanaf Den Helder Airport en de luchthavens van Aberdeen en Norwich.

Schreiner Northsea Helicopters blijft vanaf Den Helder Airport haar helikopterdiensten uitvoeren ten behoeve van de offshore-industrie op de Noordzee. Met de oliemaatschappijen Total, Wintershall en PetroCanada is hiervoor een nieuw contract gesloten met een looptijd van vijf jaar en opties om het nog twee keer met een jaar te verlengen. Voor dit werk gaat Schreiner Northsea Helicopters vier nieuwe helikopters inzetten, waaronder twee van het type EC 155 B1 en twee van het type AB 139. Al deze toestellen worden in 2006 officieel in gebruik genomen.

Door het sluiten van het luchtdoelartillerieschietkamp Botgat is een corridor ontstaan voor helikopters en vliegtuigen van en naar marinevliegkamp De Kooy. Door hier gebruik van te maken, hebben de inwoners van Den Helder en Texel en de fauna op het wad sinds begin 2005 minder hinder van helikopters en vliegtuigen. Ditzelfde geldt voor de inwoners van Julianadorp. Jaarlijks zullen dan in noordelijke richting enkele honderden vluchten minder worden gemaakt.

Het Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome op Luchthaven Lelystad heeft twee bijzondere evenementen georganiseerd. Op 2 en 3 juli zal de Boeing 747 Jumbojet officieel voor het publiek worden opengesteld. Het hele weekend staat dan namelijk in het teken van deze bijzondere Jumbojet. In het weekend van 2 en 3 september organiseert het Aviodrome een zogeheten Airfair. Dit is een luchtvaartbeurs waar zowel particulieren als bedrijven verschillende producten te koop of te ruilen aanbieden. Tijdens deze evenementen kunt u natuurlijk ook genieten van alle historische vliegtuigen die permanent in het themapark staan opgesteld.


Programma Open Dag 2005

11.00 uur             Opening door parachutisten
11.15 – 12.15 uur Demonstraties verzorgd door Helderse Modelvliegclub
13.30 – 15.00 uur Rondvluchten met helikopters. Kosten € 30,00 per  
                           persoon, ticketverkoop bij de incheckbalies in    
                           de centrale hal).
15.00 – 16.30 uur Airshow


 


 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS