Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief mei 1997

09-05-1997

Voorwoord

Als deze editie van onze nieuwsbrief bij u in de bus valt, wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de plannen om vanaf volgend jaar vliegtuigen te gaan bouwen op onze luchthaven.
Deze nieuwe activiteit zal een enorme economische opsteker voor de regio Den Helder zijn. Vooral omdat professionele vliegtuigbouw altijd een flink aantal hoogwaardige arbeidsplaatsen oplevert. Tevens maakt het ons wat minder afhankelijk van de activiteiten die vanaf de luchthaven worden ontplooid ten behoeve van de offshore-industrie. We worden hierdoor minder kwetsbaar.
Overigens hebben we het juist aan de offshore-industrie te danken dat de luchthaven een goed jaar achter de rug heeft. En, zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen, zorgt deze sector er ook dit jaar weer voor dat het als vanouds bruist van de activiteiten op Den Helder Airport.
In deze editie vragen wij verder uw aandacht voor horeca-exploitant Hans van Leeuwen, die er samen met zijn echtgenote veel tijd en energie in heeft gestoken om het restaurant op de luchthaven aan te passen aan de wensen van de gebruikers. Verder vertelt J. Schaaf van de bewoners- belangenvereniging 'Samen Sterker' over de relatie die de bewoners van de woonwijk De Schooten hebben met Den Helder Airport.
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief meer willen weten over de hierin behandelde onderwerpen of over andere activiteiten van de luchthaven, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt voor meer informatie ook onze eigen site op Internet bezoeken.

Roel Hijmans
Directeur


1996 goed jaar voor Den Helder Airport

Doordat er weer flink geboord wordt op het Nederlandse Continentale Plat, is het aantal vliegbewegingen van en naar Den Helder Airport het afgelopen jaar met ongeveer 12% gestegen. Wij zijn weer terug op het niveau van 1993, zegt luchthavendirecteur R. Hijmans, die verwacht dat ook dit jaar de offshore-industrie weer volop voor werk zal zorgen.

We hebben goed kunnen merken dat er weer flink geboord wordt door de oliemaatschappijen. Het aantal actieve booreilanden op het Nederlandse Continentale Plat is vorig jaar gestegen van acht naar twaalf. Dit heeft effect gehad op zowel het aantal helikopterlandingen, dat met 6% is gestegen tot 6100, als het aantal bewegingen met vaste-vleugelvliegtuigen, dat met maar liefst 65% is gestegen tot 4000. Voor dit laatste is niet alleen de offshore-industrie verantwoordelijk. Ook het aantal zakelijke vluchten is in 1996 flink toegenomen, aldus Hijmans. 
Het aantal passagiers dat de incheckbalie van de luchthaven passeerde, lag rond de 100.000. Ook voor dit jaar verwacht de luchthavendirecteur goede cijfers. Zeker nu de oliemaatschappijen onverdroten doorgaan met het zoeken naar olie en gas op de Noordzee. Vanaf 1 januari van dit jaar vliegt ook oliemaatschappij Clyde Petroleum haar offshorepersoneel met helikopters van en naar Den Helder. Het is de achtste oliemaatschappij op rij die voor Den Helder Airport heeft gekozen. Eerder deden dit al de NAM, Occidental, Elf Petroland, Conoco, Unocal, Wintershall en Lasmo.
Het aantal passagiers dat de incheckbalie van de luchthaven passeerde, lag rond de 100.000. Ook voor dit jaar verwacht de luchthavendirecteur goede cijfers. Zeker nu de oliemaatschappijen onverdroten doorgaan met het zoeken naar olie en gas op de Noordzee. Vanaf 1 januari van dit jaar vliegt ook oliemaatschappij Clyde Petroleum haar offshorepersoneel met helikopters van en naar Den Helder. Het is de achtste oliemaatschappij op rij die voor Den Helder Airport heeft gekozen. Eerder deden dit al de NAM, Occidental, Elf Petroland, Conoco, Unocal, Wintershall en Lasmo.

Het aantal passagiers dat de incheckbalie van de luchthaven passeerde, lag rond de 100.000. Ook voor dit jaar verwacht de luchthavendirecteur goede cijfers. Zeker nu de oliemaatschappijen onverdroten doorgaan met het zoeken naar olie en gas op de Noordzee. Vanaf 1 januari van dit jaar vliegt ook oliemaatschappij Clyde Petroleum haar offshorepersoneel met helikopters van en naar Den Helder. Het is de achtste oliemaatschappij op rij die voor Den Helder Airport heeft gekozen. Eerder deden dit al de NAM, Occidental, Elf Petroland, Conoco, Unocal, Wintershall en Lasmo.

Nieuwbouw
Ook zal er dit jaar op de luchthaven zelf het nodige gaan veranderen. Binnenkort start Skyline Aviation met de bouw van een nieuwe hangar. Deze krijgt een vloeroppervlak van 2000 vierkante meter en zal worden gebruikt voor de stalling van en het onderhoud geven aan vliegtuigen. De nieuwbouw komt tussen de bestaande hangars van Skyline Aviation en KLM ERA Helicopters te staan. Ook verwachten we dat Jan van Toorn dit jaar zal starten met de bouw van een bedrijfsruimte voor de bouw van vliegtuigen van het type Eaglet. Dit zal onder de naam Euro-Enaer gaan gebeuren. Verder heeft het restaurant in ons stationsgebouw een complete metamorfose ondergaan.
Achter de schermen wordt overigens ook hard gewerkt aan de plannen om lijndiensten naar diverse Europese bestemmingen op te zetten. Deze plannen beginnen langzaam vorm te krijgen, hoewel dit niet eenvoudig blijkt te zijn. In eerste instantie wordt de haalbaarheid van een charterdienst tussen Den Helder Airport en Norwich in Engeland bekeken, alsmede de mogelijkheden voor dagretours naar Londen ten behoeve van kerstshopping.


Vliegtuigbouw op Den Helder Airport

Als alles volgens plan verloopt, zal er in 1998 op Den Helder Airport gestart worden met de bouw van Chileens-Nederlandse vliegtuigen. Hiervoor zal een nieuwe hangar worden gebouwd, waar op jaarbasis ongeveer 45 kleine tweezitters zullen worden gefabriceerd, zegt ir. Michel van Tooren van het Centrum voor Lichtgewicht Constructies, een samenwerkingsverband tussen het Constructies en Materialen Laboratorium van de Faculteit van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft en TNO-Industrie.

Het idee om in Nederland kleine glasvezelversterkte vliegtuigen te gaan bouwen, vertelt Michel van Tooren, is afkomstig van Jan van Toorn, die een vliegtuigonderhoudsbedrijf heeft en tot voor kort dealer was van de bekende Pipers. Omdat deze vliegtuigen nu niet meer worden gemaakt, zocht Jan een vervangend product. Op de luchtvaartshow in Parijs kwam hij in contact met de Chileense staatsvliegtuigfabriek ENAER waar men zojuist een klein tweepersoons vliegtuigje van kunststof had ontwikkeld. Probleem was echter dat men niet over de benodigde certificaten beschikte om dit vliegtuigje in Europa te laten vliegen. Jan van Toorn stelde voor om de certificering in Nederland te verzorgen. De Helderse wethouder van Economische Zaken E.E. Kip haalde hem later over om op Den Helder Airport een assemblagefabriek voor het toestel op te zetten. Via het Innovatie Centrum Flevoland kwam van Toorn met zijn plannen bij ons terecht. In eerste instantie vonden we het een nogal wild idee om dit allemaal in Nederland te realiseren. Vooral omdat het op dat moment een markt was die we nog niet goed kenden. Onze faculteit had zich tot die tijd voornamelijk beziggehouden met de grote luchtvaart, hoewel we wel net een concept hadden ontwikkeld voor een Duits zakenvliegtuig voor maximaal 6 personen (Extra-400). We werden echter steeds enthousiaster en besloten om samen met Jan van Toorn een goed businessplan op te stellen. Vervolgens zochten we contact met de Rijks Luchtvaart Dienst, die voor de certificering van het vliegtuig zou moeten gaan zorgdragen. Tevens brachten we een bezoek aan de fabriek in Chili om daar met de prototypes te gaan vliegen. Toen bleek dat de Chilenen een heel professioneel toestel hadden ontwikkeld, gaf dat technisch voldoende vertrouwen om ermee door te gaan.

Eisen
Net op het moment dat Jan van Toorn met zijn plannen bij ons kwam, besloot de Europese certificerende autoriteit nieuwe eisen te gaan stellen aan zowel het vliegtuig zelf als aan de kleine luchtvaart. Deze hielden onder meer in dat niet alleen de productie-organisatie gecertificeerd moest worden, maar ook de ontwerporganisatie. Op dat laatste hadden we niet gerekend. Dit betekende extra werk om het project toch van de grond te tillen.
Aan de hand van onze specificaties zullen zoveel mogelijk delen van het glasvezelversterkte toestel bij ENAER in Chili worden gebouwd en vervolgens naar Nederland worden verscheept. Hier zal dan de assemblage plaatsvinden. Samen met ENAER, Jan van Toorn en de Technische Universiteit zal hiervoor, onder de naam Euro-Enaer, een bedrijf worden opgericht dat zich op Den Helder Airport gaat vestigen. Voor het echter zover is, gaan we eerst aan de slag om het toestel gecertificeerd te krijgen. Om aan de strenge Europese eisen te kunnen voldoen, dienen we eerst de liftverhogende elementen, zoals de flaps, te herontwerpen. Ook moet nog een andere motor-propeller combinatie worden ontwikkeld met een zo'n laag mogelijk geluidsniveau. Als dit alles is gebeurd, gaan we in Den Helder een prototype bouwen dat vervolgens, onder toezicht van de Rijks Luchtvaart Dienst, uitvoerig zal worden getest. Verloopt dit proces goed, dan beginnen we ook aan de bouw van een eigen hangar op Den Helder Airport, waar de assemblage zal plaatsvinden. ENAER wordt onze grootste toeleverancier van onderdelen. Het interieur wordt waarschijnlijk in Nederland gebouwd. En ook het spuitwerk zal hier worden uitbesteed. Op de Helderse luchthaven zal de assemblage circa 35 mensen direct werk gaan bieden.

Markt
De nieuwe tweezitter is een ideaal lesvliegtuig. We hopen de eerst exemplaren dan ook in dit marktsegment te kunnen afzetten. Overigens hebben zowel de Chileense als de Britse luchtmacht al belangstelling getoond. Ook is het vliegtuig goed inzetbaar als zakenvliegtuig. Vooral voor mensen die zelf willen vliegen. Verder denken we heel wat toestellen op de vervangingsmarkt te kunnen slijten. Zeker nu fabrikanten als Piper en Cessna zich uit deze markt hebben teruggetrokken. We denken op jaarbasis ongeveer 45 toestellen te kunnen verkopen. En met de revenuen willen we een vierpersoons versie gaan ontwikkelen, aldus Michel van Toorn die zich als een soort interim manager bezighoudt met de certificering, het verkrijgen van het benodigde overheidskrediet, het vinden van investeerders en het opzetten van het samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit, ENAER en Jan van Toorn.


Den Helder Airport op Internet
 
Naast het uitgeven van een reguliere nieuwsbrief is het voor Den Helder Airport ook belangrijk om zich via Internet te profileren. Het is niet alleen goed voor de naamsbekendheid, maar ook een manier om de mogelijkheden van de luchthaven wereldwijd uit te dragen. U kunt onze homepage bezoeken na het aanklikken van het volgende URL adres: http://www.tref.nl/kvnh/airport. Ook kunt u elektronisch met ons communiceren via ons E-mail adres: airport@tref.nl.

(noot: dit zijn de oude internet gegevens)


Snelle service en uitgebreide keuze bij 'Vice Versa'
 
Het restaurant Vice Versa in het stationsgebouw op Den Helder Airport heeft sinds begin dit jaar een complete metamorfose ondergaan. Door het plaatsen van een nieuwe keuken en uitgiftecounter is nu veel sneller dan voorheen een heel breed assortiment van maaltijden en dranken beschikbaar, zegt eigenaar Hans van Leeuwen die samen met zijn echtgenote het restaurant exploiteert.

Horeca-exploitant Hans van Leeuwen: Men kan nu veel sneller dan voorheen langs de uitgiftecounter lopen en daarbij een keuze maken uit een veel breder assortiment.
Wij hebben het restaurant op 1 juli 1996 overgenomen van mevrouw Janny Doeleman, zegt Hans van Leeuwen. Zij heeft het zo'n acht jaar lang gerund en het in die periode van een klein tot een middelgroot restaurant weten op te bouwen. Direct na aankoop hebben we de naam veranderd in Vice Versa. Hiervoor is bewust gekozen aangezien de meeste reizigers van hieruit naar offshoreplatformen vertrekken, maar ook weer hier terugkomen. Door dat heen en weer gereis vonden wij de naam Vice Versa heel toepasselijk.
Eind februari hebben wij de verbouwing van het restaurant afgerond. We beschikken nu over een moderne keuken, een magazijn en een nieuwe uitgiftecounter. Ook is ons assortiment van maaltijden, soepen en dranken aanzienlijk uitgebreid. Dit alles is tot stand gekomen naar aanleiding van een enqu?te die is gehouden onder de reizigers en de werknemers op en rond de luchthaven. De hierin vermelde wensen en opmerkingen zijn zoveel mogelijk in de nieuwbouwplannen meegenomen. Ondertussen hebben we gemerkt dat dit zeer wordt gewaardeerd. Men kan nu veel sneller dan voorheen langs de uitgiftecounter lopen en daarbij een keuze maken uit een veel breder assortiment.

Activiteiten
Voortaan leveren wij ook ‘s avonds warme maaltijden. Deze extra dienstverlening is speciaal opgezet omdat op en rond de luchthaven in de avonduren vaak wordt doorgewerkt en soms vinden er nog vluchten plaats. De mensen die hierbij betrokken zijn, zoals het personeel van de incheckbalie, de marechaussee en de bewaking, kunnen hier dan een warme maaltijd komen nuttigen. Verder zijn wij in tegenstelling tot vroeger, nu de hele week geopend. Van maandag tot vrijdag kan men van 6 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds bij ons terecht. Op zaterdagen en zondagen is ons restaurant van ‘s morgens half 7 tot 10 uur en ‘s middags van 2 tot 6 uur geopend. En als de weersomstandigheden het vliegen op de reguliere tijden niet toestaan, passen wij onze openingstijden desgewenst aan het vliegschema aan. Zo kan het wel eens gebeuren dat we hiervoor 's avonds langer open moeten blijven.
Onze service gaat overigens verder dan het verstrekken van maaltijden en dranken in het restaurant alleen. Tegenwoordig leveren we ook lunchpakketten aan satellieteilanden offshore en zijn we bezig een bezorgdienst op te zetten voor het hele industrieterrein Kooypunt. Het aantal nieuwe bedrijven op dit aan de luchthaven grenzende terrein neemt steeds verder toe en wij verwachten dat ook hier een stukje markt voor ons ligt.

Publiek
Naast de prettige werksfeer op de luchthaven zijn we ook zeer te spreken over onze bezoekers. Van de ongeveer 100.000 mensen die jaarlijks de incheckbalie passeren brengt de helft een bezoek aan ons restaurant. Het merendeel hiervan zijn mensen die offshore gaan. Voor ons is het een prettig en goed publiek.
Wat veel mensen in en rond Den Helder echter niet weten, is dat ons restaurant voor iedereen vrij toegankelijk is. Nog altijd wordt gedacht dat men hiervoor eerst door de douane moet. Dat berust op een misverstand. Iedereen is hier van harte welkom, aldus de enthousiaste horeca-exploitant, die er samen met zijn zeven medewerkers voor zorgt dat alle bezoekers van het vernieuwde Vice Versa restaurant op hun wenken worden bediend.


 Vervlogen tijden

Onlangs kreeg de redactie een zwart/wit foto onder ogen van de oude gemeentelijke helihaven die aan de rand van de Gemeente Den Helder was gesitueerd. De foto toont de Sikorsky S-58 van oliemaatschappij Placid waarmee offshorepersoneel van en naar platformen op de Noordzee werd overgevlogen. Op de achtergrond is nog net het oude stationsgebouw zichtbaar. Vanaf 1974 zijn er vijf jaar lang talloze vluchten boven het Nederlandse Continentale Plat uitgevoerd met deze helikopter.
Luchthaven moet gekoesterd worden

Voorzitter J. Schaaf van de bewonersbelangenvereniging 'Samen Sterker' gefotografeerd op de bouwplaats van het nieuwe 'hart' van De Schooten.

De luchthaven is één van de dingen in Den Helder waar we zuinig op moeten zijn, zegt voorzitter J. Schaaf van de bewoners- belangenvereniging ‘Samen Sterker'. De luchthavenactiviteiten zorgen voor hoogwaardige arbeidsplaatsen in onze regio, waar het met de werkgelegenheid toch al slecht gesteld is.

Een opmerkelijke uitspraak van de 56-jarige voorzitter van de belangenvereniging van de bewoners van De Schooten, een grote woonwijk die grenst aan Den Helder Airport.
Het is beslist niet zo dat alle bewoners tegen de aanwezigheid van de luchthaven zijn. Ieder weldenkend mens ziet het economische belang ervan wel in. En wij zien ook graag dat onze kinderen straks dicht bij huis een goede baan kunnen vinden. Wij zijn dus niet tegen de luchthaven, hoewel wij wel graag bij eventuele uitbreidingsplannen betrokken willen worden. Vooral zaken als geluidsoverlast en veiligheid hebben hierbij onze interesse.
Op dit moment hebben we van de activiteiten op het civiele gedeelte van de luchthaven eigenlijk geen last. Wat wel veel lawaai maakt, zijn de oefeningen met marinehelikopters. Vooral als er ‘s avonds wordt gevlogen. De klachten hierover zijn echter op de vingers van één hand te tellen. De mensen zijn er ondertussen aan gewend geraakt. Alleen nieuwe bewoners horen we nog wel eens mopperen. Eigenlijk hebben we op dit moment meer last van de clubs die in onze wijk hun honden trainen. Die beesten maken echt een hels kabaal.

Samen sterker
Onze belangenvereniging is 21 jaar geleden opgericht en telt op dit moment 550 leden. Het zijn allen bewoners van de wijk De Schooten. We waren destijds in Den Helder de eerste huurdersvereniging. In eerste instantie was de vereniging bedoeld als overlegorgaan met de Woningstichting. Het ging hierbij met name over het onderhoud van de huurwoningen in onze wijk. In die beginperiode zijn echter binnen de vereniging ook allerlei andere initiatieven ontstaan, zoals het pati‘ntenplatform, de belbus en ‘Tafeltje dek je'. Velen zullen zich dit niet meer herinneren, maar al deze voorzieningen zijn allemaal uit onze vereniging voortgekomen. Ondertussen heeft ‘Samen Sterker' haar activiteiten aanzienlijk verbreed. Daarnaast hebben we ook een belangrijke signaalfunctie. Als er ergens in de wijk iets dreigt mis te gaan, waarschuwen we direct de betrokken instanties. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om zaken als criminaliteit, vandalisme, en dergelijke. Zien we dat professionals de zaken goed aanpakken, dan laten wij ze weer los. Verder praten we regelmatig met ambtenaren en wethouders van de Gemeente Den Helder over problemen in de wijk. Gespreksonderwerpen zijn onder meer speelvoorzieningen voor kinderen en een ontmoetingsplek voor de oudere jeugd. Maar ondanks al deze nevenactiviteiten behartigen we ook nog steeds de belangen van de huurders en zijn we hierbij zelfs bereid een conflict tot voor de rechter uit te vechten.

Relatie
Ook als er problemen zijn met de luchthaven, wordt er met ons overlegd. Met name bij directeur Hijmans vinden we altijd een gewillig oor. Er wordt goed naar ons geluisterd en onze opmerkingen worden serieus opgevat. Je kunt zien dat de luchthaven een goede relatie met de omwonenden wil opbouwen. Een goed voorbeeld hiervan was het organiseren van een Open Dag voor omwonenden. Veel mensen uit De Schooten bezochten vorig jaar deze manifestatie en toonden zich er heel positief over. Het is dan ook echt voor herhaling vatbaar. Met name die openheid wordt erg gewaardeerd. Maar dit geldt ook voor de manier waarop de luchthaven elk jaar haar cijfers publiceert. We hebben derhalve het idee goed geïnformeerd te zijn.
Tevens heb ik de indruk dat door het gebruik van de nieuwe vluchtsimulator bij de marine het aantal oefenvluchten afneemt. En ik hoop dat de nieuwe helikopter die de marine gaat aanschaffen minder geluid zal maken dan haar voorgangster. Maar dat zullen we moeten afwachten. Al met al hebben we een goede relatie met de luchthaven die we naar mijn mening gezien het belang voor de economie en de werkgelegenheid moeten blijven koesteren.


Open dag voor omwonenden

Net als in 1996 wordt er ook dit jaar weer een Open Dag voor de omwonenden van Den Helder Airport georganiseerd. Dit gebeurt vooral naar aanleiding van de vele positieve reacties die zijn ontvangen van mensen die vorig jaar van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om tijdens deze manifestatie een bezoek aan de luchthaven te brengen. Dit jaar wordt de Open Dag op 27 juli gehouden. U bent van harte welkom.

Twee bijzondere vliegtuigen die vorig jaar tijdens de Open Dag veel bekijks hadden.


Den Helder Airport hoofdsponsor van Strandspektakel

 

Ook dit jaar fungeert Den Helder Airport als hoofdsponsor van het groots opgezette Strandspektakel, dat op 28 juli op het strand van Den Helder zal plaatsvinden. Hiemee wil de luchthaven haar betrokkenheid bij dit succesvolle evenemnt nog eens duidelijk onderstrepen.


 

 

 


 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS