Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief mei 2000

19-05-2000Voorwoord

In deze editie willen wij graag twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen aan u voorstellen. Dit zijn Mervyn Stegers, wethouder van Economische Zaken en Financiën van de Gemeente Den Helder, en Caspar Westerman, General Manager Northsea van Schreiner Airways Rotary Wing. In een interview vertellen de twee nieuwe commissarissen over hun betrokkenheid bij Den Helder Airport.
Verder maken wij melding van de jongste ontwikkelingen rond de Eaglet van Euro-Enaer en besteden we aandacht aan diverse bouwprojecten die op Den Helder Airport zijn uitgevoerd. Ook valt er nieuws te melden over het Strandspektakel en de bijbehorende Airshow, onze Open Dag en de toegankelijkheid van onze Internet site. Daarnaast is het verheugend te constateren dat de booractiviteiten op het Nederlandse continentale plat weer toenemen zodat wij, wat het aantal helikoptervluchten betreft, een magere periode kunnen afsluiten.
Graag ontmoeten wij u op onze Open Dag, die dit jaar op zondag 23 juli wordt gehouden. Tot ziens.

Roel Hijmans
Directeur


Certificering Eaglet in eindfase

Serial production of the Euro-Enaer Eaglet will commence this year at Den Helder Airport.

Op Den Helder Airport werkt vliegtuigbouwer Euro-Enaer, in nauwe samenwerking met de Rijks Luchtvaart Dienst (RLD), toe naar de definitieve certificering van de Eaglet. Aangezien deze binnenkort wordt verwacht, is inmiddels al een begin gemaakt met de seriebouw van deze unieke tweezitter. 

Woordvoerder Michel van Tooren kan nog niet zeggen wanneer de Eaglet volledig gecertificeerd zal zijn. Wel hoopt hij binnenkort deze mijlpaal te bereiken, wat een bekroning zou zijn op de vele inspanningen die zijn verricht om het van origine Chileense vliegtuigmodel te vervolmaken. “We zijn in ieder geval heel dicht bij de eindstreep”, zegt Michel van Tooren. “Euro-Enaer is inmiddels op Den Helder Airport al aan de assemblage van de eerste Eaglet begonnen. In juni hopen we met dit toestel de lucht in te kunnen. Verder is men in Chili bezig met de bouw van nog twee Eaglets. Ook deze toestellen zullen op Den Helder Airport worden geassembleerd. Over belangstelling hebben we overigens niet te klagen. Op dit moment zijn we met diverse potentiële klanten in onderhandeling, waarvan één in het laatste stadium”.

De Eaglet, dat staat voor Adelaar, is een klein tweepersoons vliegtuig dat voor meerdere taken inzetbaar is. Naast het gebruik als sport- en zakenvliegtuig is het een ideaal toestel voor lesdoeleinden en inspectievluchten. Oorspronkelijk is de tweezitter in Chili ontwikkeld. Van serieproductie is het daar niet gekomen.
Testvlieger Poppe de Lange overlegt met Marcus Basien, Hoofd Engineering, na een vlucht met de Eaglet.

Euro-Enaer heeft de ontwerprechten gekocht en het toestel verder geperfectioneerd. In haar klasse wordt de Eaglet het eerste vliegtuig dat volgens de nieuwe Europese (JAR 23) regels en voorschriften is gecertificeerd. Hierdoor kan de Eaglet niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten op de markt worden gebracht. Euro-Enaer beschikt op Den Helder Airport over een ruime hangar, waar de seriematige assemblage zal plaatsvinden. De meeste onderdelen zullen in Chili worden geproduceerd. Eén en ander houdt wel in dat er, na de sluiting van de Fokker-fabrieken, weer vliegtuigen in Nederland zullen worden gebouwd”. 

 


 

De luchthaven is toe aan een nieuw stationsgebouw
 
Wethouder van Economische Zaken en Financiën van de Gemeente Den Helder, Mervyn Stegers, maakt sinds eind vorig jaar deel uit van de Raad van Commissarissen van Den Helder Airport. Voor de CDA-wethouder is het zijn eerste commissariaat. Een functie die hij typeert als besturen op afstand, maar waarbij de gesprekslijnen richting directie van de luchthaven heel kort zijn.

“De Raad van Commissarissen”, legt Mervyn Stegers uit, “bestaat uit vier leden. Twee namens de Gemeente Den Helder en twee namens luchtvaartonderneming Schreiner Airways, onze partner in Den Helder Airport. De Raad komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen en als er tussentijds belangrijke zaken aan de orde zijn, worden we hiervan door luchthavendirecteur Roel Hijmans altijd snel op de hoogte gebracht.” 
Op de vraag welke zaken zo al de revue passeren, antwoordt de pas aangetreden commissaris: “Den Helder Airport is bijvoorbeeld dringend toe aan een nieuw stationsgebouw. De eerste tekeningen voor de nieuwbouw die ik onder ogen kreeg, waren heel mooi en het zou heel bijzonder zijn geweest als we dat ontwerp in Den Helder hadden kunnen realiseren. Helaas ging het onze financiële draagkracht te boven en moesten we uiteindelijk kiezen voor een iets eenvoudigere maar wel heel efficiënte uitvoering. Binnenkort beslissen we officieel of we met dit tweede ontwerp doorgaan. En eigenlijk zou dan dit jaar nog de eerste paal voor de nieuwbouw de grond in moeten”.

Verlenging startbaan
Uiteraard bekijken we ook of de start- annex landingsbaan verlengd moet worden. Voordat we dit gaan onderzoeken, willen we eerst van zowel de Gemeente Den Helder als de Koninklijke Marine een principebesluit hebben. Als dit positief uitvalt, zal de spoorlijn naar Den Helder voor een deel ondergronds moeten worden. Bijkomend voordeel hiervan is dat de N99 dan kan worden doorgetrokken zonder dat er een viaduct over de spoorlijn dient te worden aangelegd. Het bestemmingsverkeer voor Den Helder en Julianadorp behoeft dan ook niet meer een omweg via de N9 te maken. Verder bespreken we de uitbreidingsmogelijkheden voor hangarruimte. Daar is namelijk heel veel vraag naar. Zelf heb ik ook hoge verwachtingen van de bouw van tweepersoons vliegtuigen van het type Eaglet. Nu de certificering bijna rond is, is Euro-Enaer op Den Helder Airport al aan de assemblage van het eerste toestel begonnen”.

Bedreigingen en kansen
Commissaris Stegers volgt verder nauwgezet de ontwikkelingen rond Marinevliegkamp Valkenburg.
 Bij sluiting hiervan bestaat namelijk de kans dat er Orion patrouillevliegtuigen op Den Helder Airport zullen worden gestationeerd. “Hoewel de komst van de Orions van groot belang kan zijn voor de werkgelegenheid in Den Helder, kan dit ook een bedreiging vormen als onze bestaande geluidsruimte niet wordt vergroot. Dan komt wel het civiele medegebruik van de luchthaven in het nauw. En we willen niet graag iets verliezen dat we van wezenlijk belang achten. Verder gaan we iets doen aan de nieuwe Rijksnota waarin Den Helder Airport wordt beschouwd als een kleine luchthaven. Wordt deze nota uitgevoerd dan mogen hier voortaan geen grote offshorehelikopters meer landen. Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft inmiddels aan de Tweede Kamer toegezegd dat zij een regeling zal gaan treffen om dit laatste te voorkomen. Economisch gezien is de luchthaven voor Den Helder van groot belang. De combinatie van een open zeehaven en een goed bereikbare luchthaven versterken elkaar en dat heeft weer een grote aantrekkingskracht op de offshore-industrie. Op dit moment zien we dan ook dat deze sector zich weer helemaal op Den Helder aan het concentreren is. En komt het op termijn nog tot een verlenging van de start- annex landingsbaan dan zal dit volgens mij grote economische gevolgen voor de hele Noordkop kunnen hebben. Onze luchthaven is nu eenmaal ideaal gesitueerd voor het uitvliegen van spoedvracht. Daarnaast is Den Helder Airport altijd goed over de weg bereikbaar. We kennen hier nauwelijks files. Als er snel iets per vliegtuig of helikopter moet worden verzonden, dan is Den Helder Airport een goed alternatief voor bijvoorbeeld de drukke Randstad.

Wel valt het mij op dat veel mensen nog steeds spreken over De Kooy in plaats van over Den Helder Airport. Ook heeft men er geen flauwe notie van dat wij qua aantallen passagiers en lading tot de middelgrote luchthavens van Nederland behoren. Onlangs was staatssecretaris G. Ybema nog bij ons op bezoek. Ook hij dacht dat Den Helder Airport maar een klein luchthaventje was. Tot zijn verbazing bleken er hier jaarlijks zo'n 100.000 mensen de incheckbalie te passeren. Dit alles betekent wel dat wij het belang van Den Helder Airport voortdurend onder de aandacht moeten blijven brengen. En deze nieuwsbrief is daar een goed middel voor”.

Commissaris Mervyn Stegers: ?Veel mensen weten niet dat Den Helder Airport tot de middelgrote vliegvelden van Nederland behoort?.

 


 

Open Dag opgeluisterd door jubileumviering Modelvliegclub

De Helderse Modelvliegtuigclub bestaat dit jaar 35 jaar. Om dit te vieren, geven de leden op zondag 23 juli tijdens de Open Dag van Den Helder Airport van 11.00 tot 13.00 uur een spetterende show met modelvliegtuigen. Als klap op de vuurpijl zal ook worden gevlogen met een prachtig schaalmodel van een Boeing 747.


Den Helder Airport is net een groot familiebedrijf

Commissaris Caspar Westerman: ?Samen werken aan een gezonde toekomst van Den Helder Airport?.

General Manager Northsea van Schreiner Airways Rotary Wing, Casper Westerman, is eveneens eind vorig jaar tot de Raad van Commissarissen van Den Helder Airport toegetreden. Een luchthaven die hij vanwege zijn werk reeds door en door kende.
“De charme van het werken op deze luchthaven is dat het allemaal heel gemoedelijk en plezierig gaat. Het is eigenlijk net een grote familie waar men samen alles snel en efficiënt weet te regelen.” 

Caspar Westerman heeft het op Den Helder Airport goed naar zijn zin. In zijn dagelijks werk is hij verantwoordelijk voor de helikopteroperaties die door Schreiner Airways op en vanaf de luchthaven worden uitgevoerd. Ditzelfde geldt voor de helikopter die vanaf de Maasvlakte opereert. “Op de Maasvlakte hebben we twee Dauphin helikopters gestationeerd, waarvan er één als back-up machine fungeert. Met deze toestellen worden loodsen overgezet op schepen die Rotterdam aandoen. Er werken daar 20 mensen in ploegendienst. Vanaf Den Helder Airport vliegen we voor de offshore-industrie. Dit gebeurt met twee Sikorsky S-61N en vijf Sikorsky S-76B helikopters. Inclusief de vliegers zijn hier zo'n 100 mensen werkzaam.
Zelf kom ik oorspronkelijk uit de KLM-organisatie. In 1992 ben ik overgestapt naar de helikopterdivisie van deze luchtvaartmaatschappij, waar ik achtereenvolgens de functies van hoofd engineering, hoofd product support en hoofd technische dienst heb bekleed. In 1994 verhuisde ik met de Technische Dienst mee van Schiphol naar Den Helder en toen KLM ERA Helicopters begin 1998 werd overgenomen door Schreiner Airways, kwam ik bij deze maatschappij in dienst. Vorig jaar mei volgde mijn aanstelling tot General Manager Northsea en in oktober kwam ik in de Raad van Commissarissen van Den Helder Airport terecht”.

Strategie
Over zijn commissariaatschap zegt Caspar Westerman: “De Raad van Commissarissen zorgt dat de luchthavendirectie wordt gesteund in haar beleid en ontplooiingsmogelijkheden. We kijken of de doelstellingen worden gehaald en of er eventueel moet worden bijgestuurd. Uiteraard bemoeien we ons niet met de dagelijkse leiding. Die is bij luchthavendirecteur Roel Hijmans in goede handen. Wel dienen we hem desgevraagd van advies. Samen bepalen we de strategie en de mate van support”.
Op de vraag wat hem als commissaris zo al bezighoudt, antwoordt Caspar Westerman: “Den Helder Airport is heel afhankelijk van de offshore-industrie. Doordat er vorig jaar nauwelijks werd geboord, liep het aantal vluchtbewegingen sterk terug. Ditzelfde was ook het eerste kwartaal van dit jaar nog het geval. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de booractiviteiten weer aantrekken. Meer vluchten betekent meer landingsgelden. En dat betekent weer dat er meer kan worden geïnvesteerd. Zo willen we graag een nieuw stationsgebouw laten bouwen. Op dit moment maken we nog gebruik van een noodgebouw, dat in feite maar tien jaar meekon. Maar twintig jaar na dato zitten we er nog steeds. Dit brengt echter wel extra onderhoudskosten met zich mee. Nieuwbouw ligt dus voor de hand, maar het moet wel betaalbaar zijn. Dit kan echter alleen als het aantal vluchten niet verder inzakt. We hopen dan ook dat we door de toenemende booractiviteiten dit jaar nog een inhaalslag kunnen maken”.


Werkgelegenheid
“Om op de luchthaven extra werkgelegenheid te creëren, willen we graag één of meerdere vastevleugelvliegtuigen naar Den Helder Airport halen. Roel Hijmans heeft in dit kader al geprobeerd om een lijn tussen Norwich en Den Helder op te zetten. Overigens denken we dan niet alleen aan passagiersvervoer. Ook het transport van vracht behoort tot de mogelijkheden. Verder verwacht ik dat de activiteiten van Euro-Enaer een extra stimulans voor de werkgelegenheid en voor Den Helder Airport zullen betekenen. Er blijkt zich al een aantal potentiële kopers voor de Eaglet te hebben gemeld. Gaat dit allemaal door dan zal in Den Helder de vliegtuigbouw in een stroomversnelling raken, waardoor ook weer meer landingsgelden zullen binnenkomen.
Schreiner Airways wil eveneens nieuwe activiteiten gaan ontplooien. Zo wordt momenteel onderzocht of er ook onshore helikopteractiviteiten kunnen worden opgezet. En om op de kosten te besparen, worden de mogelijkheden bekeken om samen met de Koninklijke Marine gebruik te gaan maken van een nieuwe, gemeenschappelijke brandstoffaciliteit voor helikopters.
Het valt mij trouwens op dat het overleg met zowel de Gemeente Den Helder als de Koninklijke Marine steeds in een prettige sfeer plaatsvindt. Iedereen streeft zeer gemotiveerd hetzelfde doel na, namelijk het behoud van een bloeiende luchthaven. Als commissaris hoop ik daar ook een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren”, aldus Caspar Westerman, die er nog aan toevoegt dat alle op de luchthaven werkzame bedrijven er door hun goede en snelle service mede toe hebben bijgedragen dat Den Helder Airport een prima reputatie heeft kunnen opbouwen.


 


Den Helder Airport terug op Internet

Door het faillissement van hun provider waren enkele Helderse bedrijven, waaronder Den Helder Airport, enige tijd niet via Internet te bereiken. Inmiddels heeft er een verhuizing plaatsgevonden, zodat de site van Den Helder Airport thans weer normaal op het oude URL adres te bezoeken is. Een bezoek dat zeker de moeite waard is omdat de site een schat aan informatie bevat over de luchthaven.
Internet: www.denhelderairport.nl
E-mail: info&denhelderairport.nl
marketing&pr@denhelderairport.nl


Bij aanleg parkeerterrein en helikopterspots maximaal milieurendement van afvalstoffen 
 
Op Den Helder Airport is de afgelopen maanden een tweetal bouwprojecten uitgevoerd, waarbij tot immobilisaat verwerkte afvalstoffen als duurzaam funderingsmateriaal zijn toegepast. Het betrof de aanleg van een nieuw parkeerterrein voor personenauto's en een aantal opstelplaatsen voor helikopters. Verantwoordelijk voor de bouw was de Vries & van de Wiel Milieutechniek uit Schagen.

Bij de aanleg van de nieuwe opstelplaatsen voor helikopters zijn ge?mmobiliseerde afvalstoffen gebruikt.

Willem Reitsma, die als manager planontwikkeling bij de Vries & van de Wiel werkzaam is, legt uit op welke wijze afvalstoffen of verontreinigde mineralen weer als duurzame bouwstoffen kunnen worden toegepast. “Voor de beide bouwprojecten die op Den Helder Airport zijn uitgevoerd hebben we verontreinigd baggerslib en met metalen verontreinigd duinzand gebruikt. Deze stoffen worden eerst nauwkeurig in ons laboratorium onderzocht. Hierbij wordt onder meer gekeken of de verontreinigingen niet uitlogen. Aan de hand van dit onderzoek wordt de receptuur bepaald. Volgens dit recept worden additieven toegevoegd, die de fixatie tussen de chemische verontreiniging en de mineraal tot stand brengt. Daarna wordt cement toegevoegd om het geheel in te pakken. Op deze manier ontstaat een duurzaam verhardingsproduct dat immobilisaat wordt genoemd. Een product dat voldoet aan de regels en voorschriften van het Bouwstoffenbesluit. Het eindproduct kan worden vergeleken met zand/cement stabilisatie”, aldus Willem Reitsma, die er nog aan toevoegt dat de Vries & van de Wiel in Nederland best als trendsetter kan worden beschouwd als het gaat om het toepassen van de techniek van het immobiliseren.

Werkwijze
De aanleg van het parkeerterrein vond eind 1999 plaats, die van de opstelplaatsen voor helikopters eind april van dit jaar. Willem Reitsma zegt hierover: “Voor het laatste project hebben we 2500 kuub immobilisaat met een totaalgewicht van 5000 ton gebruikt. Voordat we daarmee aan de slag konden gaan, moest eerst het opstelterrein worden ontgraven. Vervolgens werd een laag zand ingebracht en uitgevlakt. Hierop kwam een 40 centimeter dikke laag immobilisaat te liggen. Dit werd met een shovel uitgevlakt en vervolgens met een grader afgewerkt. Na het uitharden kon een vloeistofdichte laag asfalt van 14 centimeter worden aangebracht. (Den Helder Airport voldoet hiermee aan de gestelde milieueisen, red.) Het parkeerterrein is door ons op dezelfde manier aangelegd.
De productie van het immobilisaat vindt plaats op 't Oost, waar we over twee baggerdepots beschikken. 't Oost is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Den Helder en de Vries & van de Wiel. We noemen dit een publiek-private samenwerking (PPS). Tot nu toe is daar zo'n 30 duizend ton immobilisaat geproduceerd en voor dit jaar verwachten we dat hier nog eens zo'n 40 tot 50 duizend ton zal bijkomen. Het blijkt namelijk een ideale stof te zijn voor de fundatie van wegen, fabrieksterreinen, fietspaden en parkeerterreinen. Binnenkort gaan we het zelfs toepassen onder een tweetal skatebanen.
Net als in de natuur, moeten we er in Nederland naar toe werken om geen afvalstoffen meer te produceren. Als we een bepaald materiaal willen gebruiken, zullen we eerst moeten bedenken wat we ermee kunnen doen als het op een gegeven moment zijn functie verliest. Zo kan op elk product een zogeheten levenscyclus-analyse worden losgelaten. De omzetting van afvalstoffen en verontreinigde mineralen naar immobilisaat is in dat kader een goed voorbeeld, omdat dit product weer als nuttige en relatief goedkope bouwstof kan worden toegepast”, besluit Willem Reitsma zijn enthousiaste betoog.


T for Telecom medesponsor Strandspektakel

Vanwege een tekort aan sponsors kwam de organisatie van het inmiddels alom bekende Strandspektakel dit jaar eventjes op losse schroeven te staan. Gelukkig heeft zich net op tijd een nieuwe sponsor aangemeld, zodat het evenement toch doorgang kan vinden. Samen met T for Telecom uit Rotterdam sponsort Den Helder Airport nu de Airshow, die om deze reden is omgedoopt tot de “Den Helder Airport - T for Telecom Airshow”.

 T for Telecom is een bedrijf dat telecommunicatieapparatuur verkoopt, met vestigingen in onder meer Alkmaar en Heerhugowaard. Het Strandspektakel wordt gehouden op zondag 23 en maandag 24 juli. De Airshow, waarvan Den Helder Airport al vanaf 1995 hoofdsponsor is, staat als vanouds voor de maandag op het programma.   

   

 

 

   

Open Dag - zondag 23 juli 2000
 


Den Helder Airport - T for Telecom Airshow 

maandag 24 juli 2000

Voor nadere informatie: www.denhelderairport.nl 

 

 
Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS