Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief november 1996

09-11-1996

Voorwoord

Gezien de vele positieve reacties die wij mochten ontvangen op de eerste editie van de Nieuwsbrief Den Helder Airport, gaan wij in deze tweede editie op dezelfde voet verder.
Dit keer schenken wij voornamelijk aandacht aan onze relatie met de internationale olie- en gasindustrie. Dit ter gelegenheid van de vakbeurs "Holland Oil & Gas", waar wij met een gezamenlijke stand met Topmen en KLM ERA Helicopters vertegenwoordigd zijn.
Aan het woord komen vertegenwoordigers van de twee grootste helikopteroperators die gebruik maken van onze luchthavenfaciliteiten en van de oliemaatschappij die als eerste met helikopteroperaties vanuit Den Helder startte. Daarnaast belichten wij de activiteiten van Jan Sprengers, die twee eigen vliegtuigen op de luchthaven heeft gestationeerd, waarmee hij heel Europa afreist. Hij vertelt onder meer waarom Den Helder Airport zo belangrijk is voor zijn werk in de olie- en gasindustrie. Verder kijken wij terug op de open dagen die wij voor de omwonenden en voor onze relaties hebben gehouden. Het waren twee zeer geslaagde manifestaties met prachtig weer. Onze dank gaat uit naar allen die onze luchthaven op één van deze open dagen met een bezoek hebben vereerd.
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen over onze luchthaven, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of langskomen op onze stand (E 403) tijdens de vakbeurs "Holland Oil & Gas", die van 12 tot en met 14 november in het RAI-complex te Amsterdam wordt gehouden.

Roel Hijmans
Directeur


Steun oliemaatschappijen voor opzet luchthaven

De oliemaatschappijen NAM, Placid en Elf Petroland hebben zo'n vijftien jaar geleden flink in de buidel getast om Den Helder Airport van de grond te krijgen. We zijn er toentertijd heel bewust ingestapt omdat we graag vanuit Den Helder naar onze platformen wilden vliegen, zegt operations manager Jan Treffers van Occidental Petroleum (voorheen Placid).

Met de eigen PH-POC is ongeveer vijf jaar gevlogen boven het Nederlandse continentale plat.

Eind jaren zestig zijn we vanaf Schiphol gestart met het overvliegen van ons personeel. We konden destijds beschikken over een eigen helikopter, een Sikorsky S-58.Omdat de Nederlandse wetgeving dat vereiste, moesten we deze helikopter aanpassen voor vluchten boven de Noordzee. KLM heeft toen de benodigde aanpassingen verricht en zorgde vervolgens ook voor de bemanning en het onderhoud. De heli was in de kleuren van Placid geschilderd en had als registratie de letters PH-POC. De laatste drie letters stonden voor Placid Oil Company. Vanaf 1974 zijn we met deze heli vanaf de oude gemeentelijke helihaven gaan vliegen. Het aantal vluchten nam echter steeds meer toe, mede doordat we in 1975 ons eerste gas gingen produceren.
Wij hebben zeker vijf jaar met onze PH-POC gevlogen. Maar op een gegeven moment hebben we deze heli verkocht en zijn we voor onze helikoptervluchten met KLM in zee gegaan. KLM beschikte inmiddels over Sikorsky's van de typen S-61N en S-76. Het was in die tijd de enige helikopteroperator in Nederland. Een echte monopolist dus, wat door ons niet als prettig werd ervaren. Gelukkig kwam daar door de komst van Schreiner verandering in.
Dit werkte positief naar zowel de prijzen als de klantvriendelijkheid. We vliegen nu naar tevredenheid met beide maatschappijen. Voor de crewchanges doen we zaken met KLM ERA Helicopters en voor het shuttlewerk met Schreiner Airways. Net als bij onze bevoorradingsvaartuigen het geval is, willen we samen met Elf Petroland ook het luchttransport gaan integreren. De eerste stappen in die richting zijn reeds gezet.

Participatie
Toen de oude gemeentelijke helihaven moest sluiten, wilden we toch graag vanuit Den Helder naar onze platformen blijven vliegen. Samen met NAM en Elf Petroland heeft Placid destijds flinke investeringen gedaan om een nieuwe civiele luchthaven van de grond te kunnen krijgen. Onze participatie heeft tot 1990 geduurd. In dat jaar werd Den Helder Airport een B.V. met de Gemeente Den Helder en KLM als aandeelhouders. Het beheren van de luchthaven is in wezen voor ons een branchevreemde activiteit. En bij oliemaatschappijen is het steeds meer de tendens om dergelijke activiteiten af te stoten. Wij zijn dus eigenlijk alleen maar in dit project gestapt om Den Helder Airport van de grond te krijgen. Zonder onze steun was het niet gelukt om in Den Helder een civiele luchthaven te realiseren. De nieuwe B.V. heeft haar verantwoordelijkheid genomen en gezorgd voor een aantal goede voorzieningen.
Wij zien dat als een positieve ontwikkeling. Toch moeten we opletten dat met het toenemen van de voorzieningen de kosten in de hand worden gehouden. Nieuwe voorzieningen worden meestal vertaald naar hogere tarieven. Dat moet voorkomen worden, aangezien het landingstarief in Den Helder toch al aan de hoge kant is. En een aantal jaren geleden waren de openingstijden heel erg beperkt. Het is een moeizaam proces geweest om dat open te breken in verband met het aantal instanties dat bij deze onderhandelingen betrokken was. Echter met de recente wijzigingen in de openingstijden kunnen we voorlopig uit de voeten.

Conflict
Wat ons op dit moment grote zorgen baart, is ons conflict met de Lucht Verkeers Beveiliging (LVB) van Schiphol. Deze onlangs geprivatiseerde instantie verzorgt onder meer de luchtruimbewaking boven de Noordzee. De LVB wil echter dat de helikopteroperators flink voor deze dienstverlening gaan betalen. Indirect zal dit weer worden doorgerekend naar de oliemaatschappijen. Van de één op de andere dag wordt ons nu een zware financiéle last op de schouders gelegd. En wij vinden dat die last niet in verhouding staat tot het geleverde product. Deze gang van zaken bevreemdt ons aangezien dit niet strookt met het overheidsbeleid om juist de olie- en gasindustrie offshore te stimuleren. Kortom, we hebben wat dat betreft dus een conflict.Als ik naar de toekomst kijk, moet de olie- en gasindustrie volgens mij niet meer rekenen op grote personeelsgroei. Het zal eerder gaan stabiliseren en uiteindelijk afnemen. Verder is het een trend in deze om steeds meer op de kosten te besparen. De tijd dat de krant met de helikopter werd gebracht, is al lang definitief voorbij. We zullen steeds effici‘nter gaan werken. Het combineren van vluchten is daar een voorbeeld van. Daarom is het goed dat de directie van de luchthaven zich ook op andere klanten gaat concentreren. Hoe meer gebruikers van de luchthaven, des te lager worden de gebruikerskosten. Voor de oliemaatschappijen zou dat een goede ontwikkeling zijn, besluit Jan Treffers zijn betoog.

Operations manager Jan Treffers: We vliegen nu met heli's van zowel KLM ERA Helicopters als Schreiner Airways.


Den Helder Airport ontstaan door partnership

Wethouder E.E. Kip spreekt de gasten toe in de hangar van Skyline Aviation.Een goede samenwerking tussen het Ministerie van Defensie, de Gemeente Den Helder, KLM, en de oliemaatschappijen heeft er toe geleid dat Den Helder Airport een "succes story" is geworden. In dergelijke bewoordingen liet de Helderse wethouder E.E. Kip, tevens presidentcommissaris van Den Helder Airport, zich uit tijdens de op 14 september gehouden open dag voor relaties. Dankzij de positieve instelling van alle betrokken partijen is hier iets bijzonders tot stand gekomen, waar wij best trots op zijn. De wethouder roemde in zijn voordracht ook de inzet van zijn voorganger, de enkele jaren geleden overleden wethouder C.Buining, die erg veel tijd en energie in de ontwikkeling van de burgerluchthaven heeft gestoken.
De open dag begon met een gezellige lunch en aansluitend een vlieg- en staticshow. Hieraan namen zowel militaire- als burgerluchtvaartuigen deel. Verder was in de hangar van Skyline Aviation een mini-expositie ingericht over het door de Technische Universtiteit Delft ontwikkelde zakenvliegtuig Extra 400 en over de Eaglet Enaer, een tweepersoons vliegtuig dat op termijn op Den Helder Airport in licentie zal worden gebouwd. Mede dankzij het goede weer kan worden teruggekeken op een geslaagde manifestatie.


Duurzame relatie met olie- en gasindustrie
 
Hoewel Schreiner Airways pas vier jaar helikopteroperaties vanuit Den Helder uitvoert ten behoeve van de buitengaatse olie- en gasindustrie, is men al veel langer in deze sector actief. Een duurzame relatie die volgens directeur Egbert van der Grijp is ontstaan in 1954, toen het bedrijf in Iran aan de slag ging.

Drie van de zes helikopters waarmee Schreiner Airways op dit moment actief is in de Nederlandse offshore-industrie.

"Onze eerste ervaringen met de olie- en gasindustrie deden we ongeveer veertig jaar geleden op in Iran, waar we destijds met veertig helikopters actief waren. Dat liep goed totdat er in 1980 in dit land een omwenteling plaatsvond en alle buitenlandse bezittingen werden genationaliseerd.
Drie jaar na onze start in Iran, zijn we ook in Nigeria voor de olie- en gasindustrie aan het werk gegaan. Daar zitten we op dit moment nog steeds. We exploiteren er een luchtvloot die uit zowel helikopters als fixed-wing vliegtuigen bestaat. Daarnaast hebben we sinds 1968 jarenlang in Indonesi' voor de aldaar opererende oliemaatschappijen gevlogen. Kortom, we hadden al heel veel specifieke werkervaring opgedaan voordat we in 1992 in Nederland voor de olie- en gasindustrie aan de slag gingen. In 1982 hadden we met KLM afgesproken dat we ons tien jaar lang niet met de olie- en gasindustrie in Nederland zouden bemoeien. Pas nadat deze periode voorbij was, zijn we in Nederland van start gegaan. Eerst vanaf het vliegveld op Texel, later vanaf Den Helder Airport. Voor die tijd hadden we al wel een aantal jaren samen met KLM Helikopters op de Noordzee zeeloodsen overgezet. Dat deden we onder de vlag van Airspeed met helikopters waarmee af en toe ook vluchten voor oliemaatschappijen werden uitgevoerd".

Marktaandeel
Op dit moment zijn we met zes helikopters actief in de offshore-industrie en voor het Loodswezen en Rijkswaterstaat. Hiervan zijn er vier in Den Helder en twee in Rotterdam gestationeerd. We vliegen onder meer voor Amoco, Unocal, Conoco, Lasmo, NAM, Clyde en Occidental. Onze vloot is opgebouwd uit Franse Aerospatiale helikopters van het type Dauphin SA 365 N en Dauphin SA 365 C2. Deze heli's zijn zeer geschikt voor het uitvoeren van crewchanges, ook bij slechte weersomstandigheden. Verder hebben we een paar jaar geleden op Den Helder Airport een eigen hangar laten bouwen. We zijn daar overigens inmiddels goed gesetteld. Den Helder Airport is een gedegen ontwikkelde en goed geleide luchthaven. Probleem is wel dat de kosten van de air-traffic-control in vergelijking met andere luchthavens nogal hoog zijn. Ook zouden wat ons betreft de openingstijden nog wat ruimer mogen. Met name onze klanten vragen hierom.
Hoewel ik geen verdere groei van de helikoptermarkt in Nederland verwacht, zullen onze vluchten vanaf Den Helder Airport wel iets toenemen. Dit laatste is onder meer het gevolg van het besluit van een op het Nederlandse continentale plat opererende oliemaatschappij om vanaf 1 januari '97 al het vliegverkeer ten behoeve van crewchanges in Den Helder te concentreren. Dit betekent dat er iets meer vluchten vanaf Den Helder Airport zullen gaan plaatsvinden en iets minder vanaf de luchthaven in Rotterdam.
Al met al heeft Schreiner Airways als "underdog" de afgelopen jaren kans gezien om zich waar te maken op de Nederlandse markt. In het begin viel dat beslist niet mee, maar nu zijn we volledig geaccepteerd. Ons marktaandeel bedraagt 45 procent. Een percentage waar we best trots op zijn, besluit Egbert van der Grijp, die bij Schreiner Airways niet alleen direct verantwoordelijk is voor de helikopteroperaties, maar ook mede-verantwoordelijk is voor onder andere de Europese operaties met fixed-wing vliegtuigen.

De heli's van Schreiner zijn zeer geschikt voor het uitvoeren van crewchanges.


Profiel Schreiner Aviation Group 

De basis van wat nu Schreiner Aviation Group heet is in 1945 gelegd door de toen 30-jarige Bob Schreiner. De jonge onderneming legde zich in eerste instantie toe op de handel in vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. In 1951 kreeg de firma haar eerste eigen vliegtuig, waarmee luchtfoto's werden gemaakt en reclameboodschappen werden gesleept. Kort daarop ging het bedrijf ook van start met het slepen van luchtdoelen voor Defensie. Vervolgens namen de activiteiten steeds verder toe. Door tijdig in te springen op de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie groeide de firma uit tot een onderneming die thans een compleet pakket aan vliegdiensten kan bieden. De activiteiten zijn op dit moment verdeeld over drie divisies. Dit zijn Operations & Maintenance, waaronder ook de helikopteractiviteiten op de Noordzee vallen, Trade & Industry, en Training met een vliegschool en simulatoren, waarmee opleidingen worden verzorgd voor de luchtvaartindustrie (Fokker, Boeing, etc.). Bij de Schreiner Aviation Group, waarvan het hoofdkwartier in Leiden is gevestigd, zijn 450 mensen werkzaam. De omzet bedraagt ongeveer 200 miljoen gulden per jaar.
 


KLM ERA Helicopters - ook op Brits plat actief
 
Al bijna 30 jaar houdt KLM zich bezig met helikopterdiensten voor de olie- en gasindustrie op het Nederlandse continentale plat. Het initiatief hiervoor, zegt directeur Tjapko van Wijk, is afkomstig van de oliemaatschappijen die in de jaren zestig offshore al druk op zoek waren naar olie en gas. En sinds kort worden er door ons vanuit Norwich in Engeland ook helikopterdiensten op het Britse continentale plat uitgevoerd.

Het verzoek uit de olie- en gasindustrie om op het Nederlandse continentale plat helikopterdiensten te gaan uitvoeren, leidde op 30 oktober 1965 tot de oprichting van KLM Noordzee Helikopters. Na een intensieve voorbereiding konden twee jaar later de eerste vluchten worden uitgevoerd. Hiervoor werden in eerste instantie Sikorsky's ingezet van het type S-61N. Efficiënte en degelijke werkpaarden voor het vervoer van passagiers en vracht, die nog steeds deel uitmaken van onze luchtvloot. In een later stadium kwamen hier ook Sikorsky's van het type S-76B bij.

De ANWB-traumahelikopter geflankeerd door een Sikorsky S-76B (links) en een Sikorsky S-61N helikopter.

Zo'n 25 jaar lang waren we de enige maatschappij die helikopterdiensten vanuit Nederland verrichtte voor de olie- en gasindustrie offshore. Begin jaren negentig kregen we echter te maken met concurrentie. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten vonden er grote veranderingen in de markt plaats, hetgeen voor ons reden was om aansluiting te zoeken bij een andere maatschappij, zodat we onze positie zouden kunnen verstevigen. De keuze viel hierbij op de Amerikaanse boorcontractor Rowan Companies. Een maatschappij met 23 booreilanden en een dochter in de vliegtuigindustrie. Deze dochter heet ERA Aviation en beschikt over een vloot van 100 helikopters en een 15-tal fixed-wing vliegtuigen. Kortom, een partner die wereldwijd opereert en met dezelfde klanten praat als wij. Gezamenlijk hebben we vervolgens in 1991 KLM ERA Helicopters opgericht, een joint venture waarin KLM een belang van 51 procent heeft en Rowan Companies van 49 procent.

Groei
Als helikopteroperator nieuwe stijl is het onze filosofie om de klant te volgen naar die regio's waar hij activiteiten gaat ontplooien. Dat betekent voor ons dat we eigenlijk rondom de Noordzee over een aantal bases moeten kunnen beschikken om de klant vanuit elke positie te kunnen aanvliegen. Dat is ook de reden dat we in 1993 in Engeland KLM ERA Helicopters (UK) hebben opgericht. Als basis is voor Norwich gekozen, waar we over soortgelijke faciliteiten beschikken als op Den Helder Airport. We vliegen van hieruit met vijf Sikorsky S-76B helikopters voor Shell Expro, Lasmo en Wintershall.
Shell Expro is hiervan verreweg onze grootste klant. De volgende stap is om ook een basis in Aberdeen op te zetten. Verder ori'nteren we ons op vestigingen in Noorwegen en Denemarken.

De Sikorsky's S-61N zijn effici?nte en degelijke werkpaarden voor het vervoer van passagiers en vracht.

Sindskort hebben we al onze Nederlandse activiteiten geconcentreerd op Den Helder Airport. We beschikken hier over een eigen hangar en moderne kantoorfaciliteiten. Naast medegebruiker van de luchthaven zijn we ook samen met de Gemeente Den Helder voor de helft eigenaar van Den Helder Airport. Onze luchtvloot bestaat momenteel uit 15 helikopters. Vijf Sikorsky's S-61N, acht Sikorsky's S-76B, waarvan er vijf in Norwich zijn gestationeerd, en twee Bolkow BO-105 CBS helikopters. De laatste twee worden door ANWB Medical Air Assistance ingezet als traumahelikopters. Ons personeelsbestand telt 160 medewerkers, waarvan er 110 in Nederland en 50 in Engeland werkzaam zijn. Van ons werk in Nederland is 95 procent voor de olie- en gasindustrie offshore. We hebben bijna alle operators die op het Nederlandse continentale plat actief zijn als klant. De rest van ons werk verrichten wij onshore, waar we met name voor het bedrijfsleven rondvluchten verzorgen.

Knelpunt
Kijk ik naar Den Helder Airport, dan denk ik dat deze luchthaven zich de afgelopen jaren bijzonder goed heeft ontwikkeld. Het is een volwaardige helikopterhaven die zich ook steeds meer op fixed-wing verkeer concentreert. Door de kleinschaligheid bestaan er goede en directe contacten met alle gebruikers. Dat werkt heel positief. Dat we gezamenlijk gebruik maken van de start- en landingsfaciliteiten die aangestuurd worden door een onderdeel van de Koninklijke Marine levert een aantal beperkingen op voor onze klanten. Dit betreft met name de openingstijden. Het is dan onze wens en die van de operators om te komen tot openingstijden die ook op andere luchthavens gebruikelijk zijn. Ondanks dit knelpunt lopen de communicatie en contacten met de marine prima. Als ik naar de toekomst kijk, verwacht ik de komende 10 tot 15 jaar nog een behoorlijk werkvolume ten aanzien van de activiteiten van de offshore-industrie. Maar de groei is er wel uit. Den Helder Airport zal dus ook moeten uitkijken naar aanvullende activiteiten. Die zijn volgens mij voornamelijk in de fixed-wing sector te vinden en in activiteiten als het bouwen van vliegtuigen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan vliegend materieel. Voor de Kop van Noord-Holland is het in ieder geval heel belangrijk als hierdoor een stuk vervangende werkgelegenheid zou kunnen worden gecreëerd. De ruimte en de kennis hiervoor zijn in ieder geval aanwezig, aldus Tjapko van Wijk. 

Directeur Tjapko van Wijk: Op Den Helder Airport beschikken we over een eigen hangar.Open dag voor omwonenden druk bezocht

 

Een flink aantal omwonenden van onze luchthaven heeft op 28 juli gebruik gemaakt van de uitnodiging om Den Helder Airport te bezoeken. De dag was niet alleen georganiseerd om onze buren te laten zien wat er allemaal op een moderne luchthaven gebeurt, maar ook om samen met hen ons 15-jarig jubileum te vieren. Na de ontvangst in de kantine van de luchthaven konden de bezoekers genieten van een reeks van demonstraties door bijzondere vliegtuigen, waaronder een prachtig gerestaureerde Catalina en het stuntvliegtuig Extra 300 (zie foto). Diverse omwonenden ondergingen tevens hun luchtdoop door een kleine rondvlucht te maken in één van de helikopters van Schreiner Airways c.q. KLM ERA Helicopters. Mede dankzij het prachtige weer werd het een zeer geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.


Jan Sprengers laat auto staan voor vliegtuig

Voor al zijn dienstreizen, zowel binnen als buiten Nederland, maakt Jan Sprengers, oprichter van Sprengers Oilfield Services, intensief gebruik van het vliegtuig. Of ik nu naar Rotterdam, Berlijn of Warschau moet, ik pak altijd het vliegtuig. Vliegen vanaf Den Helder Airport is namelijk veel voordeliger en veiliger dan autorijden, zegt Jan Sprengers, die hiervoor over twee eigen vliegtuigen kan beschikken.

Voor mijn werk moet ik erg veel reizen. Ik zit soms wel drie keer per week in Duitsland. Maar ook landen als Denemarken, België, Frankrijk en Polen bezoek ik vaak. Vroeger ging ik altijd met de auto, maar het wordt door de toenemende drukte steeds gevaarlijker op de weg. Met name op de Duitse autobanen. Daarnaast sta je steeds vaker in de file, wat veel extra tijd kost. Wanneer je met lijnvluchten vanaf Schiphol zou vliegen, geldt overigens hetzelfde. Tijdens het over de weg van en naar Schiphol rijden, kom je ook vaak in files terecht. Daarnaast gaat door de lange wachttijden op de grote luchthavens ook nog eens veel tijd verloren. Om deze redenen heb ik bewust gekozen voor Den Helder Airport, waar ik twee eigen vliegtuigen heb gestationeerd. Een éénmotorige Piper Arrow en een kortgeleden door mij in de Verenigde Staten aangekochte, tweemotorige Piper Navajo.
Ten opzichte van de ons omringende landen ligt Den Helder Airport heel centraal. De luchthaven is over de weg goed bereikbaar. Je hebt niet te maken met files en er zijn goede parkeerruimtes aanwezig. Verder is de afhandeling heel professioneel, waardoor je in no-time in de lucht zit. Als ik 's morgens om 8 uur instap, ben ik een uur later al ver in Duitsland. Je wint daardoor zo veel tijd dat je 's avonds voor het avondeten alweer terug bent van je afspraak in het buitenland.
Maar ook als ik een afspraak in Rotterdam heb, pak ik het vliegtuig. Het is maar een half uur vliegen en in Rotterdam maak ik vervolgens gebruik van het openbaar vervoer. Je bent zo op je afspraak en het bespaart je veel fileleed. Ook uit kostenoogpunt is het voordeliger, aangezien je vele uren aan reistijd bespaart. Ik durf dan ook te stellen dat het reizen met een eigen vliegtuig veel voordeliger is dan met de auto.

Activiteiten
Sprengers Oilfield Services is een modern bedrijf dat actief is in de olie- en gasindustrie. Met speciale en geavanceerde technieken wordt decontaminatiewerk uitgevoerd aan oilfield equipment.
Ons bedrijf is gevestigd op het terrein van het Energieonderzoek Centrum (ECN) in Petten. Daarnaast hebben we ook nog een vestiging in Engeland. ECN beschikt over speciale faciliteiten waar het decontaminatiewerk wordt uitgevoerd. Dit werk omvat het verwijderen van radioactieve aanslag (scale) uit afsluiters, boorpijpen, separators, tanks en andere componenten die met de opsporing en winning van olie en gas te maken hebben. We maken onder meer gebruik van een uiterst moderne pijpenreiniger, die volledig automatisch werkt. Deze geheel in eigen beheer ontwikkelde en gebouwde installatie werkt met extra hogedruk waterstraalapparatuur en speciale meetapparatuur. We hebben er inmiddels al heel wat verontreinigde pijpen mee schoongemaakt. Na behandeling kunnen de componenten opnieuw gebruikt of, indien nodig, gesloopt worden. Binnen ons bedrijf houd ik me voornamelijk bezig met de technische aspecten. Daarnaast neem ik de marketing en de verkoop voor mijn rekening. Dankzij het gebruik van eigen vliegtuigen en de gunstige ligging van Den Helder Airport ben ik in staat om snel en efficiënt te werken. Mijn enige punt van kritiek is dat de openingstijden van het vliegveld, en dan met name in het weekend, verruimd zouden mogen worden. Voor de rest is het een heel professionele luchthaven die uiterst geschikt is voor zakenvluchten, zegt Jan Sprengers, kort voordat hij in zijn vliegtuig stapt, op weg naar zijn volgende afspraak.

Jan Sprengers voor zijn eigen Piper Arrow, waarmee hij heel Europa afreist. 

 

 

 

 


 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS