Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief november 1999

22-11-1999

   


Voorwoord

Voor u ligt de tweede editie van onze nieuwsbrief van dit jaar. Een editie waarin wij aandacht besteden aan het bezoek van de DC-2 Uiver aan Den Helder Airport, de activiteiten van CSU Security en de stand van zaken rond het Eaglet project van Euro-Enaer. Ook laten we de commandant van Marinevliegkamp De Kooy en van de Groep Maritieme Helikopters, KTZ W.F. Visée, uitvoerig aan het woord. Verder kunnen we terugkijken op een geslaagde Open Dag en een prachtig Strandspektakel, waarvan Den Helder Airport hoofdsponsor is. U leest er in deze editie meer over.
Door de recessie in de offshoresector is het aantal helikoptervluchten flink achtergebleven bij het aantal van vorig jaar. Op de Noordzee is dit jaar veel minder geboord dan in 1998. Vorig jaar waren er op het Nederlandse continentale plat ongeveer tien booreilanden actief. Op dit moment zijn dat er nog maar drie. De recessie heeft alles te maken met de lage olieprijzen van eind vorig en begin dit jaar. Ondertussen zijn de olieprijzen weer van 10 naar boven de 20 dollar per vat gestegen. Om deze reden wordt verwacht dat de oliemaatschappijen binnenkort hun booractiviteiten weer zullen hervatten. Inherent hieraan zal het aantal helikoptervluchten weer iets toenemen, maar daar zullen we waarschijnlijk volgend jaar pas iets van merken. Een maatschappij die zich weinig heeft aangetrokken van de recessie in de offshoresector, is Elf Petroland. Vandaar dat wij in deze editie eens extra aandacht schenken aan deze op één na grootste gasproducent van Nederland. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer weten over bepaalde activiteiten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Roel Hijmans
Directeur


Uiver op bezoek bij Den Helder Airport

De enige luchtwaardige DC-2 ter wereld arriveert op Den Helder Aiport.Aan het gegeven dat er regelmatig vreemde vogels op Den Helder Airport neerstrijken, wordt iedere editie weer in het kort op de voorpagina van deze nieuwsbrief aandacht besteed. Een vreemde vogel die echter iets meer aandacht verdient, is de historische Douglas DC-2 Uiver die op zondag 19 september een bezoek aan de Helderse luchthaven heeft gebracht. 

In een tijdsbestek van ruim zeven weken toerde de Uiver langs vijftien Nederlandse vliegvelden, waaronder Den Helder Airport. Dit gebeurde in het kader van de actie "Uiver back home" die was opgezet door het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome. Doel van deze actie was een bedrag van 1,5 miljoen gulden bijeen te brengen voor de aankoop van de enige nog vliegwaardige DC-2 ter wereld om zo een heel bijzonder type vliegtuig voor Nederland te kunnen behouden. Geïnteresseerden konden hier door de aanschaf van certificaten een bijdrage aan leveren. De Amerikaanse eigenaar, professor Golgate Darden, had de Uiver voor deze ludieke actie voor vier maanden aan het museum in bruikleen gegeven. Tot de laatste dag bleef het spannend of het museum haar doel zou bereiken. Een laatste zetje van de KLM zorgde ervoor dat dit op de valreep lukte.Na de historische overwinning met de Uiver, in 1934, van de luchtrace tussen Londen en Melbourne behield Nederland altijd een speciale band met de DC-2.
In totaal werden er door Donald Douglas 130 vliegtuigen van dit type gebouwd. Overigens was het ook een DC-2 die als eerste op eigen kracht de Atlantische oversteek maakte. De nu aangekochte DC-2 zal aan de KLM worden geschonken ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan. Het bezoek aan Den Helder Airport op 19 september trok veel bekijks. Een dag eerder was de Uiver al van Texel Airport naar Den Helder Airport overgevlogen en daar in een hangar geparkeerd. Op zondagmiddag kon het toestel van nabij worden bewonderd en werden er low-passes boven het vliegveld gemaakt. Hierna werd de Uiver op het platform opgesteld, zodat de certificaathouders hun "aankoop" uitvoerig konden bezichtigen. Na eerst nog een spectaculaire low-pass langs de verkeerstoren te hebben gemaakt, vertrok de DC-2 in de namiddag weer richting Schiphol.

Velen maakten van de gelegenheid gebruik om het vliegtuig van dichtbij te bekijken.


Hele wereld passeert onze balie

CSU Security voert op Den Helder Airport checks uit op de in-en uitgaande offshorewerkers.
 

 

Per jaar passeren ongeveer 100.000 passagiers de balie van CSU Security op Den Helder Airport. "Hierbij horen we steeds meer vreemde talen", zegt CSU's rayonmanager Jacques de Waal, die het is opgevallen dat er de laatste tijd meer mensen uit Oost-Europese landen in de offshore-industrie zijn gaan werken.

"Je kunt eigenlijk wel stellen", zegt de 52-jarige rayonmanager, "dat de hele wereld onze balie passeert. Na West-Europeanen, Amerikanen en Aziaten zien we nu ook steeds meer Oost-Europeanen. Deze mensen zijn op de platformen vooral in de catering werkzaam. We hebben daardoor wel eens een taalprobleem, maar samen met de Marechaussee hebben we ons tot nu toe nog steeds kunnen redden. Het duurt even voordat deze mensen gewend zijn aan de regels die hier op Den Helder Airport gelden. Maar na verloop van tijd gaat het steeds beter. 
CSU Security is al heel lang op de luchthaven actief. Dat dateert al uit de tijd dat de luchthaven nog aan de Ravelijnweg in Den Helder was gevestigd. Op dit moment bestaat onze ploeg op Den Helder Airport uit zes mensen die in een beperkte ploegendienst werken. In opdracht van de directeur van de luchthaven voeren we de checks uit op de in- en uitgaande offshorewerkers. Dat houdt onder meer visitatie van hun bagage in, waarbij we controleren of er geen wapens, explosieven, drank, drugs of zware medicijnen worden meegenomen. Dit conform de regels van de Mijnwet. Ook zien we erop toe dat geen drukhouders, zoals spuitbussen, mee de helikopters in worden genomen. Tevens houden wij toezicht op het naleven van het luchthavenreglement. Verder verzorgen we de videopresentaties voor de mensen die offshore gaan. Dit is verplicht in verband met de veiligheid. Tot slot controleren we of mensen bij hun terugkomst niets van de offshoreplatformen hebben meegenomen."

Opleiding
"Om dit werk efficiënt te kunnen uitvoeren", vervolgt Jacques de Waal, "hebben al onze mensen speciale opleidingen gevolgd. Naast hun standaard vakdiploma zijn ze getraind in EHBO, bomherkenning, conflicthantering, herkenning van verdovende middelen, omgaan met gevaarlijke stoffen, etc. Verder hebben we ook een spilfunctie in het bedrijfshulpverlening (BHV) plan. 
Ook hiervoor hebben onze mensen een speciale opleiding gevolgd. Zou het stationsgebouw onverwacht ontruimd moeten worden, dan hebben wij daarbij de leiding. Maar daarnaast valt ook het hele parkeergebeuren rondom de gebouwen onder onze verantwoordelijkheid. Door de week zijn onze medewerkers van 6 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds aanwezig. Van 7 tot 4 loopt er een dubbele bezetting. In het weekeinde is er maar één man aanwezig. De drukste uren vallen in de ochtend als er veel helikopters offshore gaan. Dan merk je pas dat we eigenlijk een ruimteprobleem hebben. We zien dan ook echt uit naar een ruimere behuizing. Ondanks dat we hier met diverse bedrijven heel erg dicht op elkaar zitten, is de sfeer prima. Je kunt hier altijd bij elkaar binnenlopen en men is ook altijd bereid om je te helpen. Onze mensen hebben het hier dan ook erg naar hun zin en verloop is er nauwelijks."


Activiteiten
"CSU is zelf overigens ook volop in beweging. Sinds 1 augustus van dit jaar is CSU Security verzelfstandigd. Bewust is gekozen om een Engelse naam te gebruiken omdat we denken dat deze internationaal beter zal aanslaan. We willen namelijk, nu de grenzen steeds verder opengaan, ook graag internationaal groeien. Tot nu toe opereren we uitsluitend in Nederland. Ons bedrijf telt momenteel 550 medewerkers. Naast Den Helder Airport zijn we ook actief op Schiphol en in de Arena te Amsterdam. Verder beveiligen we winkelcentra, campings, musea en bedrijven, waaronder Heineken en AKZO Nobel, en voeren we geld- en waardetransporten uit. Ook werken we voor de Nederlandse Spoorwegen. Nieuw is de oprichting van de CSU Parkeerdienst Nederland B.V., die zich bezig gaat houden met de overname van het parkeerbeheer van gemeentes en bedrijven. Overigens verlenen we nabij Den Helder Airport in het kantoor van Elf Petroland ook nog receptiediensten. Dit gebeurt volgens ons "receptie plus" concept, waarbij onze mensen ook een aantal andere taken verrichten, zoals het openen en afsluiten van kantoren en het bewaken van het parkeerterrein. Al met al heeft CSU Security heel wat te bieden en op termijn hopen we ook in Noord-Nederland verder te kunnen groeien", besluit de rayonmanager.


Kort Nieuws

Nadat eerder dit jaar uit Julianadorp enkele klachten waren binnengekomen over lawaai tijdens nachtelijke vluchten, werden de in- en uitvliegroutes enigszins verlegd. Dat dit laatste een schot in de roos was, bleek duidelijk toen er een week lang een groot Hercules vliegtuig vanaf Den Helder Airport opereerde. Dit toestel moest bij oefeningen Nederlandse en Engelse parachutisten droppen. Gedurende die oefenweek werd geen enkele klacht over geluidsoverlast meer ontvangen.

Samen met luchtvaartonderneming Skydrift is Den Helder Airport bezig met het opzetten van speciale weekendtrips naar Norwich in Engeland. Binnenkort zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Den Helder Airport heeft in mei van dit jaar de voormalige Schreiner-hangar aangekocht. Deze hangar, die wordt gebruikt voor onderhoud, reparatie en stalling van helikopters en vleugelvliegtuigen, heeft inclusief kantoren, magazijn en productieruimte een vloeroppervlak van 1100 vierkante meter. De hangar is ondertussen door Den Helder Airport weer verhuurd aan Euro-Enaer.

Op dit moment wordt er door aannemer De Vries & van de Wiel hard gewerkt aan de uitbreiding van het parkeerterrein bij de luchthaven. Als deze uitbreiding begin december zal zijn afgerond, heeft Den Helder er weer 160 nieuwe parkeerplaatsen bij. Het totale aantal beschikbare parkeerplaatsen komt hiermee op 430.


Perspectief voor helikopters bij  de Koninklijke Marine 

 KTZ Vis?e: "Omdat we steeds meer amfibisch en expeditionair zijn gaan opereren, zal er alleen nog meer vraag naar helikoptercapaciteit ontstaan".
Vanaf 17 januari 1997 is kapitein ter zee (KTZ) drs. W.F. Visée als commandant van Marinevliegkamp De Kooy en van de Groep Maritieme Helikopters in Den Helder gestationeerd. Hij is hiermee de opvolger van KTZ drs. R.T.B. Visser, die wij in 1996 in onze eerste nieuwsbrief uitvoerig aan het woord hebben gelaten. In deze editie vertelt KTZ Visée het één en ander over zaken die zich de afgelopen tijd hebben afgespeeld of die nog staan te gebeuren op het drukste militaire vliegterrein van Nederland. 

"Ongeveer een jaar na mijn komst hier", vertelt KTZ Visée, "hebben we de naam Groep Helikopters, waaronder de squadrons 860 en 7 vallen, gewijzigd in Groep Maritieme Helikopters. Dit is heel bewust gedaan omdat met die nieuwe benaming heel duidelijk wordt weergegeven waar de Groep voor staat: het uitvoeren van helikopteroperaties in het maritieme gebied. We opereren zowel boven zee als op het grensgebied van zee en land. Dat gebeurt niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten, zoals onlangs in de Adriatische Zee. Voor de schepen van de Koninklijke Marine zijn we een belangrijk systeem. Maar ook bij Search and Rescue (SAR) operaties spelen wij een grote rol. Kijkend naar de toekomst durf ik te stellen dat er bij de Koninklijke Marine een perspectief is voor helikopters. Er zullen namelijk altijd onderzeeboten blijven om op te jagen, waarvoor fregatten met helikopters nodig zijn. En omdat we steeds meer amfibisch en expeditionair zijn gaan opereren, zal er alleen nog maar meer vraag naar helikoptercapaciteit ontstaan. We kijken daarom al reikhalzend uit naar de komst van de nieuwe NH 90 helikopter, die zo'n vier uur achtereen in de lucht kan blijven. Dit is bijna twee keer zo lang als de Lynx-helikopters die we nu gebruiken. Verder heeft de NH 90 een veel grotere payload dan de Lynx. Dit betekent dat achterin, in plaats van vijf, veertien tot twintig personen kunnen worden meegenomen. Kortom, een heel veelzijdige helikopter die niet alleen als systeem voor de vloot maar ook als SAR-unit uitstekend inzetbaar zal zijn."

Veranderingen
Over de komst van de nieuwe helikopter naar De Kooy en andere veranderingen die op het vliegkamp zullen plaatsvinden, vertelt KTZ Visée: "We verwachten de NH 90 rond 2007. In totaal krijgen we twintig van deze toestellen. Van het type Lynx hadden we er 24, waarvan er tot nu toe drie verloren zijn gegaan. Gelet op de betere eigenschappen van de NH 90 kunnen wij hiermee, ook al is het totale aantal kleiner, het werk van de Lynx goed overnemen. De Lynx-helikopters zullen gefaseerd uit dienst worden gesteld. Dit betekent niet alleen dat er vanaf 2006 nog een aantal jaren met dit type zal worden gevlogen, maar ook dat onze Lynx Full Mission Flight Trainer nog tot 2013 in bedrijf zal blijven. Deze simulator zal binnenkort zelfs nog ingrijpend worden gemoderniseerd. Hieraan betalen ook de Duitsers, Denen en Noren die van deze simulator gebruik maken mee. Overigens zijn we al begonnen aan de voorbereidingen voor de komst van de nieuwe helikopters. Omdat voor die tijd de hele organisatie er klaar voor moet zijn, zal onder meer het platform worden aangepast en komt er een andere brandstofvoorziening. Verder starten we volgend jaar al met de bouw van een nieuwe onderhoudswerkplaats, die in beginsel geschikt is om het onderhoud aan de NH 90 te accommoderen. Ook hebben we nog een nieuw kantoorgebouw annex ziekenboeg nodig."

Geluidshinder
Om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn onlangs de vliegroutes van en naar De Kooy aangepast. "De routes zijn nu ook voor civiele helikopters zodanig verlegd dat niet altijd meer in het verlengde van de baan aangevlogen behoeft te worden. Dat heeft de geluidshinder in de woonwijk De Schooten aanzienlijk beperkt. Toch bestaat er een kans dat we weer naar de oude situatie terug moeten. Dit heeft te maken met de plannen om een windmolen bij het gasstation op Oostoever neer te zetten. Als dat gebeurt, worden we gedwongen om terug te gaan naar onze oude routes. Dit betekent weer meer geluidshinder voor met name de mensen die in De Schooten wonen. Er is ons dus alles aan gelegen om de terreinen rond De Kooy zo vrij mogelijk van obstakels te houden. Een grote molen past beslist niet in dit plaatje." De kritiek dat het klachtennummer voor het melden van geluidshinder zo moeilijk verkrijgbaar is, weerlegt KTZ Visée als volgt: "Er is een folder uitgegeven waarin precies staat vermeld welk nummer men kan bellen. Die folder is op elk gemeentehuis in de Noordkop verkrijgbaar. Overigens zijn we van plan om komend jaar een nieuwe folder uit te brengen, die dezelfde verspreiding zal krijgen. Verder is onlangs het nieuwe rampenbestrijdingsplan ondertekend door burgemeester W.K. Hoekzema van Den Helder, commandant G. van Dijk van de Regionale Brandweer en mijzelf. In dat plan is nauwgezet de transitie van verantwoordelijkheden geregeld met betrekking tot de rampenbestrijding op en nabij Marinevliegkamp De Kooy. De burgemeester heeft namelijk het opperbevel bij de rampenbestrijding, maar moet nauw met de militaire autoriteiten samenwerken. De laatsten hebben de taak om preparatieve en repressieve maatregelen te treffen in het kader van ongevals- en rampenbestrijding op Defensie-terreinen. De militaire hulpverleningsdiensten en -organisaties zijn de eerstaangewezenen om bij ongevallen en rampen op militaire objecten de repressieve maatregelen uit te voeren. En als er ongevallen en rampen als gevolg van Defensie-activiteiten buiten Defensie-objecten plaatsvinden, zullen de civiele hulpdiensten en -organisaties de uitvoering van de repressieve maatregelen ter hand nemen. Tot besluit wil ik graag nog even kwijt, maar dat heeft niets met rampenbestrijding te maken, dat we zitten te springen om technisch personeel. Om de nood voorlopig te lenigen, willen we via een uitzendbureau civiel technisch personeel gaan inhuren. Hierdoor kunnen we de huidige hoge werkdruk terugbrengen en onze helikopters maximaal inzetten." Op het drukste militaire vliegterrein van Nederland werken op dit moment ongeveer 550 marinemensen, militairen en burgers.


Marinehelikopters spelen ook bij Search and Rescue (SAR) operaties een grote rol.


Spin-testen met Eaglet 

 

De testvluchten met het prototype van de Eaglet zijn nog steeds in volle gang. Als alles volgens plan verloopt, kunnen deze vluchten met het nieuwe tweepersoonsvliegtuig van Euro-Enaer voor het einde van dit jaar worden afgerond.

De Eaglet tijdens een testvlucht boven de Duitse stad Friedrichshafen.

"Binnenkort gaan we zogeheten spin-testen uitvoeren", zegt Euro-Enaer directeur Michel van Tooren. "Dit zijn testen die niet geheel van gevaar zijn ontbloot. Als beveiliging wordt de Eaglet bij deze testen uitgerust met een speciaal parachute-systeem. Kan de Eaglet om de één of andere reden niet meer uit zo'n spinbeweging komen, dan wordt er een klein raketje afgevuurd die een parachute naar buiten trekt. Hierdoor wordt het vliegtuig afgeremd, gaat de neus naar beneden en krijgt de piloot het toestel weer onder controle. We hebben dit parachute-systeem in oktober op de startbaan van de Den Helder Airport op volle snelheid uitgeprobeerd. Het systeem blijkt goed te werken, waarmee we weer een stap dichter bij ons uiteindelijke doel zijn: het volledig gecertificeerd krijgen van de Eaglet." Naast de afronding van de testvluchten wordt er in Chili al hard gewerkt aan de bouw van de onderdelen voor de eerste seriematig te bouwen Eaglets.De assemblage hiervan zal plaatsvinden in de van Den Helder Airport gehuurde hangar, waarop duidelijk de naam van de onderneming zichtbaar is. "Iedereen die langskomt", besluit Michel van Tooren, "kan nu goed zien waar we zijn gevestigd." In deze hangar heeft Euro-Enaer nu volop de ruimte voor de uitvoering van het Eaglet-project, dat steeds vastere vorm begint aan te nemen. 

In Chili is de productie van onderdelen voor de Eaglet al in volle gang.


Elf Petroland blijft actief op Nederlandse plat 

 

Het Field Operations Department van Elf Petroland op Den Helder Airport is

Al zo'n 35 jaar houdt Elf Petroland zich in Nederland met exploratie- en productie-activiteiten bezig. Vanaf begin jaren zeventig vinden deze ook op het Nederlandse continentale plat plaats. Tot nu toe is de maatschappij heel succesvol in haar werk en neemt zij binnen de Nederlandse gasindustrie een heel belangrijke positie in. Een positie overigens die de Nederlandse dochter van het Franse Elf Aquitaine concern ook de komende jaren wil consolideren. 

Een terugblik in de historie van Elf Petroland leert dat de maatschappij in 1964 is opgericht met als doel het opsporen en produceren van olie en gas in Nederland. De maatschappij richtte zich daarbij in eerste instantie op het land en deed gasvondsten in Harlingen in Friesland en Slootdorp in Noord-Holland. Vanaf het moment dat het Nederlandse continentale plat open ging voor de opsporing van olie en gas, was de maatschappij offshore actief. En begin jaren zeventig werd de eerste grote commerciële gasvondst gedaan. Dit had tot gevolg dat in 1977 kon worden gestart met de productie van gas uit blok K6/L7. De maatschappij werd daarmee één van de eerste gasproducenten op het Nederlandse plat. Ook de daaropvolgende jaren bleef de maatschappij een heel actieve rol spelen. Aan de lopende band werden nieuwe gasreservoirs aangeboord en in productie gebracht.
Dit gebeurde onder andere in de blokken L4 ('83), K6 ('90), F15 ('93), K4b/K5a ('94), K5b ('94), J3a ('96) en L7 ('96). In de jaren daarop werden met name in de blokken K4, K5 en F15 nog diverse nieuwe gasreservoirs aangeboord. Een topjaar was 1998 toen de maatschappij maar liefst vijf keer raak prikte. Zo werd in januari gas gevonden in K4-E, in april in K5-G, in juni in K4-F en K4-N en in september in F15-B. De gasvelden in K4-N en F15-B konden vrij snel na hun ontdekking al in productie worden gebracht. Ook dit jaar had Elf Petroland weer succes. Met het booreiland Ocean Scotian werd in april een gasreservoir aangeboord in het K5 blok, terwijl in juli de Noble-Ronald Hoope in blok L4 raak prikte.  
 
Hechte relatie 
Elf Petroland heeft al een groot aantal jaren een hechte relatie met Den Helder, waar de maatschappij al vanaf 1972 een eigen vestiging heeft. Van hieruit werden de platformen door bevoorradingsvaartuigen bevoorraad. Deze vestiging aan de Industriehaven is nog steeds in gebruik, ondanks dat de bevoorrading van de platformen thans voor het grootste deel vanaf de Paleiskade in Den Helder plaatsvindt. Elf Petroland heeft hiervoor samen met TransCanada International een pool opgericht. In mei 1992 streek de maatschappij op Den Helder Airport neer. Door de toenmalige burgemeester van Den Helder, drs. J.C. Gmelich Meijling, werd op 8 mei van dat jaar het Field Operations Department aan de Luchthavenweg geopend. Qua vormgeving een heel bijzonder gebouw aangezien het is opgetrokken in de vorm en de kleuren van het logo van de moedermaatschappij Elf Aquitaine. Vanuit dit gebouw, dat precies tegenover het stationsgebouw van Den Helder Airport staat, worden de offshore-activiteiten van de maatschappij gecoördineerd. Als operator produceert Elf Petroland ruim 8 miljard kubieke meter gas per jaar. Binnen de Elf Groep is zij daarmee de grootste gasproducent en in Nederland neemt zij als zodanig na de NAM de tweede plaats in. De maatschappij exploiteert zeven gasproductiecentra, waarvan vier offshore, met een totaal van 26 platformen, en drie op het vasteland. Volgend jaar wil Elf Petroland haar exploratie- en productie-activiteiten voortzetten om zo haar positie binnen de Nederlandse gasindustrie te consolideren.

Het K4-PN platform is onlangs offshore door Elf Petroland ge?nstalleerd. Vanaf november wordt via dit platform gas geproduceerd. 


Wederom veel belangstelling voor Open Dag

 

Den Helder Airport mag zich nog steeds in een groeiende belangstelling verheugen. Dit laatste bleek weer eens duidelijk tijdens de Open Dag die op zondag 25 juli werd gehouden. Meer dan 7500 bezoekers namen van de gelegenheid gebruik om zich te verdiepen in de activiteiten die op de luchthaven worden ontplooid. Stralend weer, spectaculaire demonstraties en rondvluchten met helikopters zorgden ervoor dat iedereen aan zijn trekken kwam. Extra veel te zien was er door de komst van een aantal speciale vliegtuigen die de volgende dag zouden deelnemen aan het door Den Helder Airport gesponsorde Strandspektakel. Meer informatie hierover vindt u op deze website.


Schrijf eens iets in ons gastenboek!

Den Helder Airport is al enige tijd met een uitgebreide website op internet te vinden. Hierop is zowel in het Nederlands als het Engels een schat aan informatie te vinden over de luchthaven en de bedrijven die er gevestigd zijn. De site is aangekleed met prachtige foto's en bevat daarnaast ook de inhoud van alle tot nu toe verschenen edities van onze nieuwsbrief. Om te weten te komen hoe bezoekers over onze site denken is een speciaal gastenboek toegevoegd. Wij nodigen u uit uw reacties en eventuele op- of aanmerkingen via dit gastenboek aan ons kenbaar te maken. Ook kunt u reacties lezen van bezoekers die u reeds zijn voorgegaan.  

 

 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS