Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief November 2001

05-11-2001


 Voorwoord

Na een aantal minder goede jaren gaat het de laatste tijd weer aanzienlijk beter in de offshoresector. Op het Nederlandse continentale plat wordt op dit moment weer volop geboord. Dit heeft er ook toe geleid dat er veel meer helikopterverkeer van en naar Den Helder Airport plaatsvindt. Zo veel meer zelfs dat wij half november aan de grens zaten van het aantal toegestane vliegbewegingen. Omdat er voor het offshoreverkeer met helikopters in Nederland geen alternatieve luchthaven beschikbaar is, hebben wij gevraagd het aantal vliegbewegingen te mogen uitbreiden tot 18.250. Wij zijn hierbij niet over een nacht ijs gegaan. Eerst hebben wij het NLR opdracht gegeven de gevolgen hiervan te onderzoeken. Uit het NLR-rapport bleek dat zelfs met 2600 extra civiele vliegbewegingen er geen overschrijding plaats zou vinden van de toegestane (35KE) geluidszoneringscontour. Op basis van deze informatie heeft de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Marinevliegkamp De Kooy positief geadviseerd over de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Vervolgens is toestemming gevraagd aan het ministerie van Defensie. Hierop heeft Staatssecretaris Van Hoof laten weten dat er bij dit ministerie geen bezwaar bestaat om het aantal vliegbewegingen uit te breiden tot 18.250. De continuïteit van het offshorevliegverkeer is hierdoor gewaarborgd, evenals de veiligheid van het offshorepersoneel en de bevoorrading van de platformen op de Noordzee.

Roel Hijmans
Directeur


 

Nieuwbouw van start

Plan is om begin volgend jaar te starten met de bouw van een nieuw stationsgebouw op Den Helder Airport. De nieuwbouw verrijst naast het kantoorgebouw van TotalFinaElf. Het oude stationsgebouw wordt gesloopt en de hierbij vrijgekomen ruimte wordt eveneens bij de nieuwbouw betrokken.

“Met de start van de nieuwbouw komt een einde aan een jarenlange periode van plannen maken”, zegt luchthavendirecteur Roel Hijmans. “Ons 21 jaar oude semi-permanente stationsgebouw voldoet niet meer aan dehuidige arbo- en milieunormen en was eigenlijk jaren geleden al aan vervanging toe.”
Zoals in de vorige editie van deze nieuwsbrief werd vermeld, waren de aandeelhouders het eerder dit jaar al eens geworden over het ontwerp van het gebouw dat is gemaakt door architect Jan-Roel Fagnotti uit Knegsel. Hoofdaannemer is Van Wijnen Den Helder B.V. en het bouwmanagement komt voor rekening van NWE Bouwkundig Advies- en Managementbureau.
“Maar ook diverse Helderse bedrijven zijn bij het bouwproject betrokken”, vervolgt Roel Hijmans. “Zo verzorgt de firma Bouman het elektrotechnische werk en de firma Schellinger het loodgieterswerk. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen. In die periode wordt ook het oude stationsgebouw gesloopt. Geïnteresseerden zullen de bouw van dag tot dag op onze website kunnen volgen.”
Het nieuwe gebouw wordt veel ruimer van opzet dan het oude onderkomen. Het totale vloeroppervlak wordt 2500 vierkante meter. Hijmans: “Op de begane grond komt een ruime centrale hal met de vestigingen van Supplylink, Peterson, Biardo, Schreiner Airways en restaurant ‘Vice Versa'. Verder komen er drie videoruimtes, incheckbalies en werkplekken voor de douane, marechaussee en security. Het management van Den Helder Airport krijgt een kantoor op de eerste verdieping. Hier zal ook een vergader- annex VIP-ruimte worden gecreëerd. Kortom, het wordt een prachtig gebouw, waar op professionele wijze de circa 100.000 passagiers die op jaarbasis onze balies passeren kunnen worden afgehandeld.”


 

Conny van den Hoff (rechts) feliciteert judoka Edith Bosch met de verlenging van haar sponsorcontract.

Verlenging sponsorcontract met judoka Edith Bosch

De ambassadeursrol die Edith Bosch speelt voor Den Helder Airport, bevalt beide partijen zo goed dat deze ook de komende drie jaar wordt voortgezet. Hiervoor is op vrijdag 21 september een nieuw sponsorcontract ondertekend met de 21-jarige judoka uit Vlaardingen.

Voormalig Europees- en Wereldkampioen judo bij de junioren Edith Bosch voert al vanaf 1998 promotionele activiteiten uit voor de regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord. Op nationale en internationale toernooien weet zij hierbij de aandacht te vestigen op zowel haar eigen prestaties als die van haar sponsor Den Helder Airport. Marketing manager Conny van den Hoff: “Dankzij de prestaties van Edith kunnen we in binnen- en buitenland de naamsbekendheid van Den Helder Airport vergroten. De afgelopen jaren heeft dat prima gewerkt. Reden voor ons om nog eens voor een periode van drie jaar met haar in zee te gaan.”

Het nieuwe sponsorcontract loopt tot 21 oktober 2004. Dit betekent dat de judoka na kwalificatie Den Helder Airport ook op de Olympische Spelen, die dat jaar in Athene worden gehouden, zal kunnen vertegenwoordigen. Edith Bosch, die tot voor kort in Den Helder woonde, is onlangs verhuisd naar Vlaardingen waar zij momenteel traint bij Sportinstituut De Korte. De judoka toonde zich bij de ondertekening van het nieuwe contract zeer verheugd dat Den Helder Airport haar op haar weg naar de judotop wil blijven steunen.


 Nico Bais opvolger van Mervin Stegers

Nico Bais is onlangs benoemd tot commissaris van Den Helder Airport.

Door de benoeming van de Helderse wethouder Mervin Stegers tot burgemeester van Tubbergen kwam er ook een plaats vrij in de Raad van Commissarissen van Den Helder Airport. Deze is ondertussen ingenomen door Nico Bais, die Mervin Stegers ook als wethouder heeft opgevolgd.
Nico Bais is geboren en getogen in Den Helder, waar hij een assurantiekantoor heeft. Naast zijn werk in de verzekeringsbranche heeft hij altijd grote bestuurlijke interesses getoond. Zo bekleedde hij allerlei bestuursfuncties, variërend van jeugd- en schoolverenigingen tot het voorzitterschap van CDA-fractie in Den Helder. Ook is hij voorzitter van het bestuur van de Coöperatieve Visafslag Den Helder-Texel. Al met al een ervaren bestuurder die, zoals hij zelf zegt, het zich op maatschappelijk terrein nuttig kunnen maken, als een belangrijke invulling van zijn leven beschouwt.

 


 

 De Cessna 152 van Flying Focus die permanent op Den Helder Airport is gestationeerd.


KORT NIEUWS

De bekende luchtfotograaf Herman IJsseling van Flying Focus heeft sinds kort permanent een Cessna 152 op Den Helder Airport gestationeerd. Het is het tweede vliegtuig van de onderneming uit Castricum. Het andere toestel, een Cessna 172, vliegt vanaf Rotterdam Airport. Flying Focus staat garant voor spectaculaire luchtfoto's. Met name in de scheepvaartsector heeft het bedrijf hiermee een goede reputatie opgebouwd.

Om de veiligheid verder te optimaliseren, gaat ook Den Helder Airport een zogeheten x-ray scanner in gebruik nemen. Met dit röntgenapparaat kan de bagage op een snelle en doeltreffende manier worden gecontroleerd.


 Marinevliegkamp De Kooy in boekvorm

“Marinevliegkamp De Kooy - Beelden van een bevlogen eeuw” is de titel van een rijk geïllustreerd boekwerk over de historie van het militaire vliegterrein waar ondertussen ook Den Helder Airport is gevestigd. Het boek is geschreven door drs. W.F. Visée, commandant van de Groep Maritieme Helikopters van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) op De Kooy.

Drs. W.F. Visée heeft een bijzondere prestatie geleverd met het schrijven van dit boek, waarin naast korte en duidelijke teksten de talloze afbeeldingen voor zich spreken. Het boek bevat in totaal 350 afbeeldingen, waaronder veel authentiek fotomateriaal, kaarten, tekeningen en reproducties van schilderijen. In het voorwoord zegt de auteur dat hij met zijn boek graag de huidige groep medewerkers van de Groep Maritieme Helikopters wil boeien en binden en hen tevens bewust wil maken van de bijzondere locatie en geschiedenis van De Kooy. Tevens wil hij voormalige en toekomstige medewerkers, civiele medegebruikers en al degenen die op enigerlei wijze in De Kooy zijn geïnteresseerd optimaal informeren. Marinevliegkamp De Kooy - Beelden van een bevlogen eeuw” is opgedeeld in drie fases. De eerste fase speelt zich in de eerste helft van de vorige eeuw af. Hierin komen de aanleg en opbouw aan bod, alsmede de verbreding in de twintiger jaren, de inkrimping in de daaropvolgende jaren en uiteindelijk de neergang in de jaren veertig. In de tweede fase gaat Visée in op de wederopbouw in de vijftiger jaren en de uitbreiding die daarop volgde. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het groeiende civiele medegebruik. Dit laatste wordt verlevendigd door spectaculaire afbeeldingen van offshorehelikopters van KLM, Schreiner en Bristow. Ook de activiteiten van Euro-Enaer en Skyline Aviation worden nader belicht. De derde en laatste fase wordt volgens de auteur bepaald door de introductie van de NH-90 helikopter die vanaf 2007 op de Kooy zal zijn gestationeerd. De infrastructuur wordt hiervoor op dit momenteel al aangepast.
Tijdens de presentatie van het boek op 19 oktober jongstleden op Marinevliegkamp De Kooy werd het eerste exemplaar met een Fokker S11 ingevlogen. Saillant detail is dat Visée ooit op De Kooy met dit type vliegtuig heeft leren vliegen. Na aankomst overhandigde uitgever C. Rondèl het eerste exemplaar van het boek aan Commandant Zeemacht Nederland, vice-admiraal L.L. Buffart.
Duidelijk is dat Visée met dit prachtige boekwerk invulling heeft gegeven aan zijn passie voor de Marine Luchtvaartdienst in het algemeen en voor Marinevliegkamp De Kooy in het bijzonder. 

Op de voorzijde van het boek staat een afbeelding van een door Serge Stone vervaardigde gouache van een Fokker D-XXI 219 tijdens de meidagen van 1940.


 

Open Dag groot succes

Ook dit jaar mocht de Open Dag zich verheugen in een grote belangstelling van omwonenden, relaties en andere geïnteresseerden. In totaal telde Den Helder Airport zondag 1 juli bijna 11.000 bezoekers. 

  De Open Dag heeft inmiddels al aardig wat bekendheid gekregen in de Kop van Noord-Holland. Jaarlijks trekt de manifestatie grote groepen belangstellenden naar de regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord. Voor de organisatoren en deelnemende bedrijven is dit een blijk van waardering voor hun inzet. 
  Elk jaar wordt geprobeerd voor zowel jong als oud een zo aantrekkelijk mogelijk programma samen te stellen. Dit jaar bestond het programma onder meer uit een airshow, gegeven door diverse vliegtuigen, waaronder de Eaglet van Euro-Enaer en een Lynx helikopter van de Koninklijke Marine, en verschillende modelvliegtuigen.
  Tevens kon men een kijkje nemen in de hangars van Bristow Helicopters, Schreiner Airways, Skyline Aviation en Euro-Enaer. Evenals voorgaande jaren hadden vele bezoekers er zeer lange wachttijden voor over om een ticket te bemachtigen voor een helikopterrondvlucht boven Den Helder.  
  Om de bezoekers van de manifestatie optimaal te informeren, had Den Helder Airport een handige informatiefolder laten maken. Ook de weergoden lieten de organisatie niet in de steek, waardoor kan worden teruggekeken op een geslaagde, gezellige én zonnige manifestatie. Volgend jaar zal de Open Dag wegens de bouw van het nieuwe stationsgebouw hoogstwaarschijnlijk geen doorgang kunnen vinden. 


 

 

 

 


 

  

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS