Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief November 2002

07-11-2002


Voorwoord

Zoals u in deze editie kunt lezen, is in september op Den Helder Airport de bouw van het stationsgebouw officieel van start gegaan. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang en als alles meezit, kunnen we volgend jaar mei al ons nieuwe onderkomen betrekken. Tot die tijd zijn de gebruikers ondergebracht in een tijdelijke huisvesting die, wat betreft oppervlakte en faciliteiten, bijna vergelijkbaar is met het oude gebouw.
Een bron van zorg is de beperking die is gesteld aan het aantal jaarlijks te maken vliegbewegingen. De grote vraag naar gas voor de industrie en huishoudens in Nederland zorgen voor een positieve ontwikkeling in de offshore-industrie. Uiteraard heeft dit direct invloed op het aantal helikopterbewegingen. De verwachting is dat het maximum aantal jaarlijks uit te voeren vliegbewegingen in november wordt bereikt. Wij zijn dan ook al enige maanden bezig om een goedkeuring te krijgen voor een overschrijding. Hierover wordt ook uitvoerig overleg gepleegd met de Commissie Overleg, Voorlichting en Milieuhygiëne marinevliegkamp De Kooy (COVM). Een commissie waarin de omwonenden van Den Helder Airport, de milieubeweging, de gemeentes Den Helder en Anna Paulowna, Provincie, Koninklijke marine en de ministeries van VROM en V&W zijn vertegenwoordigd. Daar onderzoek heeft uitgewezen dat wij de geluidscontour (35 Ke) niet zullen vol vliegen, is het voor Den Helder Airport en de offshore-industrie essentieel dat er voor de komende jaren wat meer flexibiliteit wordt toegestaan in het aantal vliegbewegingen.

Roel Hijmans
Directeur


Bouw nieuw stationsgebouw van start

Met het storten van beton voor de zuil, waarop over enige tijd de luifel van de hoofdentree zal rusten, gaf wethouder van Economische Zaken van de Gemeente Den Helder en tevens commissaris van Den Helder Airport, Nico Bais, op woensdag 18 september het officiële startschot voor de bouw van het nieuwe stationsgebouw op Den Helder Airport, de regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord.


In een professionele outfit stort wethouder Nico Bais het beton
voor de zuil waarop straks de luifel van het nieuwe stations-
gebouw van Den Helder Airport zal rusten.


Volgens luchthavendirecteur Roel Hijmans is aan deze officiële starthandeling drie jaar van ontwerpen, indelen en plannen voorafgegaan. “We zijn heel blij dat we nu daadwerkelijk aan de slag kunnen met de nieuwbouw die het 21 jaar oude stationsgebouw dient te vervangen. Jaarlijks passeren ongeveer 120.000 passagiers onze incheckbalies. De oude faciliteiten voldeden echter niet meer aan de huidige arbo- en milieueisen en ook konden we de passagiers niet langer de gewenste service verlenen. Volgend jaar mei hopen we de nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen. Tot die tijd maken we gebruik van een tijdelijk onderkomen.”
Wethouder Nico Bais stelde in zijn voordracht dat Den Helder Airport straks een bijzonder stationsgebouw heeft, dat niet alleen opvalt qua vormgeving, maar waar ook door het gebruik van zonnepanelen en een warmtepomp veel energie wordt bespaard. Overigens liet de wethouder ook een kritische noot horen. “Voor het voortbestaan van onze luchthaven is het van groot belang dat er meer ruimte komt in het aantal jaarlijks toegestane vliegbewegingen. Extra helikoptervluchten zijn nodig om ook in de laatste maanden van het jaar aan de vraag van de oliemaatschappijen te kunnen voldoen. We zijn in staat die extra vluchten uit te voeren zonder dat de gestelde geluidsnormen (Ke) worden overschreden”, aldus de wethouder.


Eind oktober waren de staalconstructie en een deel van de dak van het nieuwe stationsgebouw al geïnstalleerd.

Indeling

Het nieuwe stationsgebouw krijgt een vloeroppervlak van 2500 vierkante meter en is ontworpen door architect Jan-Roel Fagnotti uit Knegsel. Hoofdaannemer is Van Wijnen Den Helder B.V. en NWE Bouwkundig Advies- en Managementbureau neemt het bouwmanagement voor haar rekening. In het nieuwe stationsgebouw komen een centrale hal met incheckbalies, een aankomst- en vertrekhal, een restaurant, een winkel, videoruimtes, faciliteiten voor douane en beveiliging, de operationele afdeling van Schreiner Northsea Helicopters en een werkruimte voor de luchthavendirectie.
Naast de ingang komen nog vijf kantoorunits die geïnteresseerde bedrijven kunnen huren. De bouw vergt een investering van 3 miljoen euro. De nieuwbouw kan van begin tot einde worden gevolgd op de website van Den Helder Airport: www.denhelderairport.nl


Overzichtsfoto van tijdelijke huisvesting.


 Kort nieuws

Na de oplevering van het nieuwe stationsgebouw in mei/juni 2003, zal er weer een Open Dag worden georganiseerd voor omwonenden, relaties en andere belangstellenden. In onze volgende nieuwsbrief en via onze website zullen wij u informeren over de datum.
 
Onlangs is de internetsite van Den Helder Airport geheel vernieuwd. Langs deze weg bevelen wij u van harte een bezoek aan onze site www.denhelderairport.nl aan. Door dit te doen, kunt u zich ook voortdurend op de hoogte stellen van de voortgang van de nieuwbouwactiviteiten op onze luchthaven. Wij zijn benieuwd naar uw reactie in ons gastenboek.
 

Douane beoogt efficiëntere dienstverlening

Gelijk met de regio-indeling van de Douane in Nederland is de overheid druk bezig een einde te maken aan de eindeloos lijkende papierstromen. Doel hiervan is dat de noodzakelijke formaliteiten zo efficiënt mogelijk worden vervuld. Dit betekent dat in de toekomst gegevens slechts eenmalig via één elektronisch loket behoeven te worden aangeleverd. Douanemanager Wim Voermans, werkzaam bij het proces Fysiek Toezicht, vertelt hoe het één en ander er gaat uitzien.

Wim Voermans, die ook voor het Douane District Amsterdam de externe contacten onderhoudt, houdt zich al enige tijd intensief bezig met het geven van voorlichting over de regio-indeling van de Douane, die per 1 januari 2003 zijn beslag moet krijgen. “De zeven oude douanedistricten in Nederland worden omgevormd tot vier regio-eenheden. Den Helder valt onder Douane West waarvan het management in Hoofddorp is gevestigd. Het gebied van Douane West loopt van Texel tot bijna Hoek van Holland. De Douane kent drie werk-processen. Eén ervan houdt zich bezig met aangiftebehandeling, één met klantbehandeling (vergunningenbeheer) en één oefent fysiek toezicht uit. Onder het laatstgenoemde proces vallen de medewerkers die langs de weg zitten en de fysieke controles van de goederen doen. De werkzaamheden van deze medewerkers worden gecoördineerd vanuit de regiekamer in Amsterdam.
De voorgenomen plannen van de Douane houden ook in dat op termijn het aangiftepunt in Den Helder wordt gesloten. Het aangiftepunt van Heerhugowaard gaat deze taak dan overnemen. Daarnaast kan langs de elektronische weg aangifte worden gedaan, waarbij het niet meer nodig is om met de papieren naar een aangiftepunt te gaan. Door deze technieken zijn er minder douanemensen nodig op de kantoren. Er komen dus meer medewerkers vrij om daar, waar dit is gewenst, snel fysieke controles uit te voeren. Wij zitten 24 uur per dag 7 dagen per week langs de weg. Net als het blauw van de politie hebben wij straks meer groen op straat.”

Veranderingen

Op de vraag wat dit gaat betekenen voor de klanten van de Douane op Den Helder Airport, antwoordt Wim Voermans: “Het aangiftepunt wordt vervangen door een elektronisch loket. Via dit loket kunnen onze klanten, zoals agenten, luchtvaartmaatschappijen en vervoerders, via verschillende systemen bij ons binnenkomen om aangifte te doen. Aan de hand van wegingen vooraf kunnen dan door ons vergunningen worden verleend, waardoor een vereenvoudigde en snelle manier van werken ontstaat. Men hoeft dus niet meer fysiek naar ons kantoor toe. De verplichtingen die men normaal gesproken had, worden vereenvoudigd. Ook kan het voorkomen dat wij, afhankelijk van het type bedrijf en goederenstroom, achteraf controleren of op een tijd en/of plaats die het beste past. Wat dat betreft willen wij graag aan onze klant maatwerk leveren. Moet er fysiek worden gecontroleerd, dan zijn wij met onze mobiele teams snel ter plaatse. Dus op het moment dat daar aanleiding voor is, komen wij nog in de logistieke keten voor.Kortom, alles is erop gericht om snel, efficiënt en kwalitatief te kunnen werken, wat voor onze klanten ook voordelen oplevert. Eén en ander betekent tevens dat er niet meer, zoals vroeger, permanent douaneteams op Den Helder Airport aanwezig behoeven te zijn. Bij de meeste in- en uitgaande vluchten blijft dit wel het geval.”

EDO

De wijzigingen bij de Douane lopen
parallel aan het project Elektronisch Dossier Overheid (EDO), dat beoogt een einde te maken aan de papierstromen. Wim Voermans zegt hierover: “Als er in Den Helder een vrachtschip binnenkomt, moet er aan minstens zeven overheidsinstanties informatie worden verstrekt. Dit brengt altijd veel papierwerk met zich mee. Door deze informatie nu eenmalig elektronisch aan te leveren, kan hieraan een einde komen. EDO moet een loket worden waar een bedrijf eenmalig informatie verstrekt en waar alle overheden hun benodigde informatie uit kunnen halen en ook informatie in kunnen terugzetten. Op die manier kunnen straks alle noodzakelijke formaliteiten efficiënt worden vervuld. Als Douane zijn wij met onze elektronische dienst al een eind op weg om hieraan een belangrijke bijdrage te leveren”.Dounemanager Wim Voermans:
‘Wij willen onze klanten graag maatwerk leveren'.


Kamer van Koophandel prominent aanwezig op Den Helder Airport

Al ruim vier jaar is op de begane grond van het bedrijvengebouw aan de Luchthavenweg een regiokantoor van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland gevestigd. Een ruim en modern onderkomen, van waaruit bedrijfsvoorlichters Peter de Jong en Frank Zijp hun uiterste best doen om (potentiële) ondernemers op hun wenken te bedienen.

“Ondanks dat wij al vanaf augustus 1998 flink aan weg timmeren”, zegt Frank Zijp, “weten nog heel veel mensen niet dat wij hier op Den Helder Airport ook bijna het gehele diensten- en productenpakket van de Kamer van Koophandel kunnen leveren. Alleen voor de afgifte van exportdocumenten moet men nog naar Alkmaar. Wij geven voorlichting aan zowel startende als gevestigde ondernemers, alsmede aan ondernemers die willen im- of exporteren of van plan zijn hun bedrijf te beëindigen of verkopen. Daarnaast verstrekken wij informatie uit ons handelsregister aan mensen die iets over een bepaald bedrijf willen weten. Verder adviseren wij verenigingen en stichtingen. Indien nodig kunnen door ons ook maatwerkgesprekken, waarbij tevens deskundigen kunnen worden ingeschakeld, of bijeenkomsten voor doelgroepen worden georganiseerd. Kortom, zowel bedrijven als particulieren kunnen hier met bedrijfsmatige vragen en problemen terecht”, aldus Frank Zijp, die eraan toevoegt dat achter het bedrijvengebouw een ruime parkeerplaats voorhanden is. “Bezoekers krijgen na afloop van ons een muntje, zodat zij de parkeerplaats zonder betalen weer kunnen verlaten.”

Vergaderruimte

“Ons regiokantoor is dagelijks geopend van 8.30 tot 16.30 uur”, vervolgt Frank Zijp. “We hebben op Den Helder Airport alle ruimte om ons werk goed te kunnen doen. Veel van de informatie die we hier in de vorm van folders en via internet beschikbaar hebben, is gratis. Bijzonder is wel dat wij als enige in dit bedrijvengebouw over een vergaderruimte beschikken. Hierin kunnen vergaderingen worden belegd of presentaties worden gegeven voor groepen van maximaal achttien personen. Diverse bedrijven maken al regelmatig gebruik van deze faciliteit. Verder geven oliemaatschappijen hier vaak veiligheidscursussen aan offshorewerkers. Maar eigenlijk kan iedereen die een vergaderruimte nodig heeft, deze tegen een vast uurtarief van ons huren.”
Op de vraag met welke zaken beide voorlichters zo al te maken hebben, antwoordt Frank Zijp: “De laatste tijd zien we dat er met name op het gebied van wet- en regelgeving nogal het nodige verandert. De overheid trekt zich hierbij steeds verder terug en brancheorganisaties gaan deze taak meer en meer overnemen. Voor ondernemers die toch al druk zijn met hun dagelijkse bezigheden, wordt het steeds moeilijker om ook op dat gebied alles goed bij te houden. Wij hebben er in ieder geval onze handen meer dan vol aan. Verder vind ik het jammer dat Den Helder geen vertegenwoordiging van de Belastingdienst meer heeft. Dat wordt als een groot gemis ervaren. Derhalve hebben we voorgesteld om bij ons, op neutraal terrein, één keer in de veertien dagen medewerkers van de Belastingdienst een middag lang vragen te laten beantwoorden. Ik hoop dat dit ervan komt, anders moet men hiervoor telkens weer naar Alkmaar”, aldus Frank Zijp, die in dit kader ook nog verwijst naar de internetsite ‘bedrijvenloket.nl', waar men met vragen over de activiteiten van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst terechtkan.Frank Zijp en Peter de Jong vormen de vaste bemanning van
het op Den Helder Airport gevestigde regiokantoor van de
Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.
 
 


 


Toekomststrategie Den Helder Airport

Medio december presenteren Louis Vorstenbosch en Michael Sannes hun onderzoeksrapport over de te volgen strategie en de toekomstmogelijkheden voor Den Helder Airport. Hiervoor zijn en worden nog steeds diverse belanghebbenden, waaronder gebruikers van de luchthaven en omwonenden, geïnterviewd.

Beide onderzoekers hebben net een driejarige studie gevolgd aan de Universiteit Nyenrode en zijn nu samen bezig hun scriptie af te ronden. Deze scriptie omvat een onafhankelijk onderzoek naar de te volgen strategie en de toekomstmogelijkheden voor de regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord. Het onderzoek is momenteel nog in volle gang.
Louis Vorstenbosch zegt hierover: “We hebben eerst samen met luchthavendirecteur Roel Hijmans alle belanghebbenden geïdentificeerd. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om al deze partijen, in totaal zo'n 24, te interviewen. Hieronder bevinden zich de aandeelhouders van de luchthaven, oliemaatschappijen, de NOGEPA, de overheid (Provincie NH, ministeries van VROM, Verkeer & Waterstaat, Defensie), de Koninklijke marine, milieubewegingen en belangenverenigingen voor omwonenden. De resultaten van deze interviews en alle overige relevante informatie worden verwerkt in een database die ik speciaal voor dit doel heb ontwikkeld.”
Michael Sannes voegt hieraan toe: “Het belangrijkste probleem waar Den Helder Airport mee te maken heeft, is een discussie over enerzijds het aantal vliegbewegingen (milieubeweging en omwonenden) en anderzijds over de geluidsbelasting (lokale en centrale overheid). Het aantal vliegbewegingen op zich is hierbij niet interessant, maar wel de geluidsbelasting die hierdoor optreedt. Het is ons nu al duidelijk dat hierover veel beter zou kunnen worden gecommuniceerd. Ook richting politiek en milieubeweging valt op dit terrein nog veel te verbeteren. Er gaat nu nog te veel informatie verloren”.
“Wat mij opvalt”, vult Louis Vorstenbosch aan, “is dat de gemeente Den Helder zelf geen duidelijke keuze heeft gemaakt welke kant men in de toekomst met de stad op wil. Kiest men voor rust of voor toerisme of wordt het meer een stad met de offshore-industrie als één van de hoofdactiviteiten”.
In hun rapport vermelden de beide onderzoekers ook scenario's aangaande de toekomststrategie voor Den Helder Airport. Maar er zullen dan wel keuzes moeten worden gemaakt. Ook zal een voorkeursstrategie worden aangegeven. Medio december willen Louis Vorstenbosch en Michael Sannes hun onderzoeksrapport aan alle belanghebbenden presenteren.


Ontwerpbesluit aanpassing aantal vliegbewegingen.

Mede dankzij het positief advies van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne marinevliegkamp De Kooy, zijn de ministeries van Defensie en Verkeer & Waterstaat voornemens om het aantal vliegbewegingen op Den Helder Airport voor 2002 met 1900 te verhogen. Hierdoor is de belangrijke positie van Den Helder Airport als enige offshoreluchthaven van Nederland voor dit jaar gewaarborgd, zegt directeur Roel Hijmans.

“Een aanvraag voor uitbreiding van het aantal civiele vliegbewegingen heeft telkens weer heel wat voeten in de aarde”, zegt Roel Hijmans. “Naar aanleiding van onze eerste aanvraag in februari 2002, hebben wij twee onderzoeken moeten laten uitvoeren door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Het ging hierbij om een geluidsbelastingberekening en een externe veiligheidsbeschouwing. Daarnaast werd gerekend aan de emissie ten gevolge van de civiele luchtvaart op basis van de prognoses voor 2003 en 2004. Dit alles nam heel wat tijd in beslag, waardoor we toch weer in tijdnood kwamen. Dit was voor het ministerie van Defensie reden om onze structurele uitbreidingsaanvraag voor dit jaar en die voor 2003 en 2004 op te splitsen. Dit betekent dat er nu alleen is gekeken naar uitbreiding voor 2002 en dat we eind dit jaar weer gaan praten over uitbreiding voor de jaren 2003 en 2004. Dit is nodig omdat we verwachten dat het aantal vluchten ten behoeve van de offshore-industrie zich de komende jaren op het huidige niveau zal handhaven. Toch blijft het aantal offshorevluchten onderhevig aan fluctuaties, wat weer alles te maken heeft met de olie- en gasprijzen op de wereldmarkt.”

Last

Het ontwerpbesluit gaat uit van een verhoging voor dit jaar van het aantal vliegbewegingen van 16.000 naar 17.900. Roel Hijmans vervolgt: “Ik ben blij dat de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne marinevliegkamp De Kooy in die verhoging een positief advies heeft gegeven. Begin dit jaar had ik in de commissievergadering al aangegeven dat ik op 18.662 vliegbewegingen dacht uit te komen. Dit aantal kon later naar beneden worden bijgesteld tot net onder de 18.000. Dit was mogelijk toen na overleg bleek dat Bristow Helicopters vluchten kon combineren door met een grotere helikopter te gaan vliegen. Bovendien konden enkele les- en trainingsvluchten worden verplaatst naar andere luchthavens, wat op zich best een moeilijke opgaaf was. Het is echter onmogelijk om alle trainingen naar elders uit te faseren. Uit persoonlijke gesprekken met omwonenden is gebleken dat men niet zo zeer overlast ondervindt van vertrekkende en aankomende civiele helikopters, maar wel van het opstarten, proefdraaien en taxiën van civiele- en marinehelikopters. Ik heb toen al aangegeven dat we aan opstarten en taxiën weinig kunnen doen. Daar bestaat niet direct een oplossing voor. Of je zou een complete geluidswal om het gehele vliegveld moeten aanleggen. Aan de geluidsoverlast tengevolge van het proefdraaien valt wel iets te doen. Hiervoor zal een proefdraaispot worden gecreëerd met daaromheen een geluidswal.”

Belang

Dankzij de offshore-industrie is het aantal arbeidsplaatsen op Den Helder Airport, verspreid over vijftien offshoregerelateerde bedrijven, gestegen van 50 naar 260. Nu het aantal vliegbewegingen mag worden verhoogd, komt de continuïteit van deze bedrijven niet in gevaar. Roel Hijmans: “De omwonenden zijn zich heel goed bewust van het belang van de offshore-industrie voor de werkgelegenheid en economie in de Noordkop. Wel heeft men problemen met chartervluchten naar bijvoorbeeld Engeland. Maar op de langere termijn is het toch noodzakelijk om ook hierin te investeren om de werkgelegenheid op Den Helder Airport op peil te kunnen houden. Er komt namelijk een moment dat de olie- en gasindustrie op de Noordzee minder zal worden, waardoor ook de offshore-activiteiten op Den Helder Airport zullen afnemen. Daar moeten we niet op gaan zitten wachten, maar nu al nieuwe markten ontwikkelen. Chartervluchten, die nauwelijks geluidsbelasting opleveren, bieden hiervoor mogelijkheden. Hier zal overigens ook de toeristenindustrie van kunnen profiteren. Ik ben van plan om hierover met de omwonenden een gesprek aan te gaan. Tot slot is ook nog toegezegd een onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten die het geluid en de slagschaduw van helikopters hebben op trekvogels op het Wad. Wij houden u hiervan op de hoogte.”


Enkele toestellen van Schreiner Northsea Helicopters, waarmee
offshorepersoneel van en naar productieplatformen
en
booreilanden wordt vervoerd.


 

 

 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS