Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief oktober 1997

05-10-1997

Voorwoord

In deze editie van onze nieuwsbrief kunnen wij verheugd melding maken van het feit dat Den Helder Airport weer een nieuwe hangar rijker is, waardoor er ook extra ruimte beschikbaar is gekomen voor de stalling van vliegtuigen. Het is de vierde hangar die de afgelopen jaren op de Helderse luchthaven is gebouwd. De jongste nieuwbouw is verrezen op een open plek tussen de hangars van KLM ERA Helicopters en Skyline Aviation. Hierdoor staan ze nu alle vier keurig naast elkaar langs het opstelplatform.
Tevens kunnen wij melden dat er bij Euro-Enaer belangrijke ontwikkelingen gaande zijn ten aanzien van het bouwen van vliegtuigen in Den Helder.
Verder geeft K. Kramer van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zijn visie op het belang van de luchthaven voor zijn activiteiten en vertelt voorzitter P.J.M. de Vogel van de Vereniging van Eigenaren Koopwoningen De Schooten Zuid-Oost hoe de leden tegen de luchthaven aankijken. Tot slot zijn wij zeer verguld met de grote belangstelling die omwonenden voor onze Open Dag hebben getoond en met de vele positieve reacties die wij hierover hebben mogen ontvangen. Voor ons is dit een extra stimulans om door te gaan met het organiseren van deze jaarlijkse manifestatie.
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen hebben over bepaalde activiteiten van de luchthaven, neemt u dan gerust contact met ons op.

Roel Hijmans
Directeur


Nieuwe hangar op Den Helder Airport

Dankzij de ingebruikname van een tweede hangar door Skyline Aviation is er op Den Helder Airport weer voldoende stallingsruimte beschikbaar gekomen.
De nieuwe hangar heeft een vloeroppervlak van 1800 vierkante meter en is pal naast de eerste gebouwd.

De nieuwe hangar is zo groot dat we ge?nteresseerden stallingsruimte kunnen bieden.

In onze eerste hangar, vertelt Skyline-directeur R.A. van Hoevell, kampten we al enige tijd met een gebrek aan ruimte. Vooral bij het geven van onderhoud stonden er in de overvolle hal regelmatig vliegtuigen in de weg. 
Tevens gingen er elke dag diverse manuren onnodig verloren met het rangeren van de toestellen. Tegelijkertijd nam ook de belangstelling voor stallingsruimte toe. Kortom, voor ons redenen genoeg om naast onze reeds bestaande hangar een tweede hangar te laten bouwen. In mei van dit jaar is aan het nieuwbouwproject begonnen en eind augustus heeft de aannemer het opgeleverd.  In onze eerste hangar hebben we nu weer de ruimte om effici‘nt te kunnen werken. De nieuwe hangar is overigens zo groot dat we geinteresseerden stallingsruimte kunnen aanbieden. Ondanks dat er al acht vliegtuigen in staan, is er nog voldoende ruimte over. Daarnaast kunnen er aan de zijkant van de hangar kantoren en magazijnruimtes alsmede werkplaatsen en leslokalen worden gecreéerd. Hiervoor zijn al enkele voorzieningen getroffen. Voor de exploitatie van de hangar is een aparte onderneming opgericht. Deze draagt de naam HWH Aviation Management B.V. en verhuurt de ruimte aan Skyline Aviation en andere gegadigden.

Onderhoud
Omdat we nu in onze eigen hangar, vult mede-oprichter E.J. van Wijk aan, veel meer armslag hebben, kunnen we beter inspelen op de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot het geven van onderhoud aan vliegtuigen. Men verwacht van bedrijven als het onze dat er een onderhoudsorganisatie wordt opgezet die voldoet aan de JAR-145 eisen. Dit houdt in dat bepaalde werkzaamheden op een bepaalde manier zullen moeten worden georganiseerd. Er bestaan echter nogal wat eisen waaraan we moeten voldoen, onder meer op het gebied van de ruimte-indeling van magazijn en kantoren, de kwalificatie van personeel, het opstellen van procedures, etc. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld al druk bezig met het opzetten van databestanden voor vliegtuigen zodat we deze kunnen invoeren in een onderhoudsprogramma.
Ik schat dat we nog ongeveer twee jaar nodig zullen hebben voordat we aan alle nieuwe eisen voldoen. Via de Rijksluchtvaartdienst (RLD) hopen we ons dan te kunnen kwalificeren voor een vergunning. Hebben we die eenmaal dan mogen we naast het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerk aan vliegtuigen ook bewijzen van luchtwaardigheid afgeven. Voorlopig is het laatste nog toekomstmuziek, maar we werken er met z'n allen wel hard aan om dit zo snel mogelijk te realiseren.


KLM vliegt onder meer met Sikorsky's van het type S-61N.

KLM stoot meerderheidsbelang helikopterdivisie af

KLM heeft haar meerderheidsbelang van 51 procent in KLM ERA Helicopters verkocht aan Schreiner Airways. De transactie past in de strategie van KLM om zich volledig te gaan concentreren op haar kernactiviteiten.

De helikopterdivisie van KLM telt 100 medewerkers en is op Den Helder Airport gevestigd. Vanaf medio zestiger jaren is de onderneming al op het Nederlandse continentale plat actief. Gevlogen wordt met SikorskyÕs van de typen S-61N en S-76B. Sinds enkele jaren heeft de divisie ook een vestiging op de Britse luchthaven Norwich, van waaruit met helikopters wordt gevlogen op het Britse plat. Vanaf 1991 heeft de Amerikaanse boorcontractor Rowan Companies een belang van 49 procent in de helikopterdivisie van KLM. De luchtvloot van KLM ERA Helicopters bestaat op dit moment uit 15 helikopters.

E?n van de Dauphin helikopters uit de vloot van Schreiner Airways.
Schreiner Airways uit Hoofddorp is vanaf 1991 met helikopters actief op het Nederlandse continentale plat. Ook deze activiteiten worden vanaf Den Helder Airport ontplooid, waar de onderneming net als KLM over een eigen hangar beschikt. Gevlogen wordt met Dauphin SA 365 N en Dauphin SA 365 C2 helikopters.
Zowel KLM als Schreiner wil geen mededelingen doen over de hoogte van het bedrag dat met de overname is gemoeid.


Kort Nieuws
 
Sinds kort heeft Den Helder Airport een nieuwe Internet site alsmede een nieuw E-mail adres. Op het wereldwijde web is de luchthaven voortaan bereikbaar via http://www.den-helder-airport.nl. Elektronisch corresponderen kan via het E-mail adres info@den-helder-airport.nl. De oude adressen blijven tot eind dit jaar beschikbaar.

Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan het opzetten van een lijndienst tussen Den Helder en Norwich in Engeland. Aangezien de onderhandelingen nog gaande zijn, kunnen hierover op dit moment geen nadere mededelingen worden gedaan.

In het pas gerenoveerde restaurant 'Vice Versa' kan men sinds kort ook betalen met een Chipknip of Pinpas. Horeca-ondernemer Hans van Leeuwen wil hiermee de service nog verder optimaliseren. Het restaurant in het stationsgebouw is niet alleen voor passagiers maar ook voor bezoekers vrij toegankelijk.


 Vliegtuigbouw in stroomversnelling

Mogelijk zal er al eind dit jaar op Den Helder Airport gestart worden met de seriebouw van een tweepersoons vliegtuig van het type Eaglet. De speciaal hiervoor opgerichte onderneming Euro-Enaer stelt samen met de Rijksluchtvaartdienst (RLD) alles in het werk om dit voor elkaar te krijgen.

Een belangrijke stap op weg naar vliegtuigbouw in Den Helder werd in juli van dit jaar gezet toen de vijf participanten samen de financieringsovereenkomst voor het project ondertekenden. Dit betekende tevens de start van Euro-Enaer, de onderneming die de seriebouw voor haar rekening zal nemen. De participanten zijn de Chileense vleigtuigfabriek ENAER, de Technische Universiteit Delft, ondernemer Jan van Toorn, Thresoor Holdings Bunschoten en het Technologie- en Industriefonds TIFAN.
Op dit moment, vertelt de oprichter van Euro-Enaer ir. Michel van Tooren, zijn we al druk bezig met het certificeringsproces. Met de RLD zijn we overeengekomen om een bestaand prototype, dat is gebouwd door de Chileense vliegtuigfabriek ENAER, te gaan gebruiken.
Het vliegtuig moet hiervoor wel eerst worden gemodificeerd. Wij zijn nu bezig om dit prototype terug te kopen van de Chileense luchtmacht. Hierna denken we een maand nodig te hebben om het aan te passen. In december willen we het vliegtuig in Den Helder hebben zodat we na de jaarwisseling met de testvluchten kunnen starten. Het certificeringsproces, waar samen met de RLD al sinds augustus van dit jaar aan wordt gewerkt, hopen we volgend jaar juni te kunnen afronden. Ondertussen hebben we ons al wel in Den Helder gevestigd, waar we met een team van vier man van start zijn gegaan. Binnenkort komt hier nog een uit Duitsland afkomstige hoofdingenieur bij. Verder hebben we iemand van de Technische Universiteit Delft ingeschakeld voor het testvluchtprogramma en de geluidsnormen en houdt een deskundige van Holland Signaal zich intensief bezig met de certificatie van de motor van de tweezitter. Kortom, de gang zit er goed in en als alles volgens plan verloopt kunnen we al eind dit jaar de seriebouw in gang zetten, aldus Michel van Tooren. De nieuwe vliegtuigfabriek zal werk gaan bieden aan ongeveer 35 mensen.
Den Helder Airport uitkomst voor ECN

Klaas Kramer: Om onze klanten in Duitsland te bezoeken, vliegen wij regelmatig vanaf Den Helder Airport. Op de achtergrond de geavanceerde pijpenreinigingsinstallatie in Petten.

Het is voor ons erg handig, zegt Klaas Kramer van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten, om een luchthaven in de achtertuin te hebben. We maken er dan ook regelmatig gebruik van om onze klanten in Duitsland te bezoeken.

Klaas Kramer is werkeenheidsleider binnen de unit Nucleaire Faciliteiten van ECN en vervult als zodanig de functie van hoofd van de Decontaminatie en Radioactief Afvalgroep.
Ik ben verantwoordelijk voor zowel de acquisitie als de uitvoering van de werkzaamheden in Petten, licht Kramer toe. Samen met onze partner Sprengers Oilfield Services beschikken wij over allerlei speciale faciliteiten om componenten die besmet zijn geraakt met radioactieve stoffen, op een verantwoorde manier schoon te maken en voor hergebruik vrij te geven. Het gaat hierbij om componenten uit de olie- en gasindustrie, de bulkchemie en de nucleaire sector. Maar ook de schrootverwerkende industrie weet ons te vinden. Grote voordelen van het verwijderen van radioactieve besmetting zijn dat de componenten kunnen worden hergebruikt en dat de hoeveelheid afval aanzienlijk wordt gereduceerd. Vooral dit laatste is heel belangrijk. Voortaan behoeft bijvoorbeeld de afsluiter, warmtewisselaar of pijp niet meer in zijn geheel als radioactief afval te worden gestort. Dit levert een flinke besparing van de kosten op en is tevens goed voor het milieu.
Onze grootste klant is de olie- en gasindustrie. Van allerlei installaties, zowel on- als offshore, maken we veel componenten schoon die bij het boor- en/of productieproces besmet zijn geraakt met natuurlijke radioactiviteit. We krijgen hier in Petten vooral veel pijpen die inwendig gereinigd dienen te worden. Hiervoor beschikken we over een geavanceerde pijpenreinigings-installatie die dit werk met behulp van hogedruk waterstralen snel, veilig en efficiënt kan doen.

Reizen
Om onze klanten in Duitsland te bezoeken, vliegen we regelmatig vanaf Den Helder Airport. Hierbij maken we gebruik van één van de vliegtuigen van onze partner Jan Sprengers. Dan pas merk je hoe handig het is dat er een luchthaven in de buurt is. Je hoeft nu geen uren meer te reizen, maar kunt eigenlijk s'morgens met de haren nog nat van het douchen in het vliegtuig stappen. Den Helder Airport biedt ruime parkeermogelijkheden en ook het inchecken gaat er heel snel. Je bent dus zo vertrokken.
Als ik naar het buitenland ga, neem ik meestal nog één of twee collega's mee, die de overige disciplines van onze business unit kunnen aanprijzen. Onze business unit biedt een totaalpakket aan oplossingen voor radioactieve problemen en dat willen we graag breed uitdragen. Gingen we echter voorheen met de auto naar Duitsland, dan moesten we 's ochtends al heel vroeg weg en kwamen we pas 's avonds of 's nachts doodmoe weer thuis. Nu kunnen we 's morgens om 9 uur vlakbij huis in het vliegtuig stappen en zijn we 's middags om 5 uur weer terug. We hebben dan een heel relaxte dag achter de rug, zonder files en ergernis. En daarnaast is volgens mij het vliegen ook nog stuk veiliger dan het reizen met de auto. Kortom, persoonlijk ben ik er zeer tevreden over. Ook de afhandeling op de luchthaven verloopt heel snel. Er kan dus gerust worden gesteld dat we hier in de Noordkop met Den Helder Airport over een perfecte locatie beschikken, aldus een enthousiaste Kramer, die verwacht dat het vliegen door de toenemende drukte op de weg een steeds aantrekkelijker optie wordt.


Nieuwe bewoners op luchthaven

Uitgever Suurland Falkland/ Holland Advertising heeft zich kortgeleden gevestigd in het moderne kantoorgebouw op Den Helder Airport. Het bedrijf is marktleider in Nederland voor wat betreft het uitgeven van gemeentegidsen. Verhuizing vanuit het centrum van Den Helder naar de luchthaven was gewenst omdat een andere divisie van Holland Advertising dringend meer ruimte nodig had. De uitgeverij is derhalve uitgeweken naar Den Helder Airport, waar men nu de beschikking heeft over 350 vierkante meter kantoorruimte. Dit biedt de uitgeverij weer volop mogelijkheden om haar vleugels verder uit te slaan.
Verder heeft een Rotterdams softwarehuis te kennen gegeven dat zij binnenkort op de luchthaven een helpdesk wil gaan opzetten.


Maar liefst 18 verschillende vliegtuigen en diverse helikopters zorgden er op maandag 28 juli voor dat het jaarlijkse Strandspektakel in Den Helder het publiek een spectaculaire Airshow kon voorschotelen. Aan de show, die in totaal zo'n drie uur duurde, nam ook een F16 straaljager van de vliegbasis Leeuwarden deel. Net als voorgaande jaren, zegt directeur R. Hijmans van Den Helder Airport, tevens hoofdsponsor van de spetterende Airshow, zijn we er wederom in geslaagd om een scala van interessante vliegtuigen en helikopters naar Den Helder te krijgen voor deelname aan het Strandspektakel. De Airshow werd ademloos gadegeslagen door vele tienduizenden toeschouwers. Op de foto een spectaculaire actie van het Crunchie Flying Circus.


Luchthaven goede impuls voor werkgelegenheid 

Gepensioneerd marine-officier P.J.M. de Vogel (61)Den Helder Airport is van groot belang voor de werkgelegenheid in Den Helder. Het merendeel van de leden van onze vereniging is dan ook niet tegen verdere ontwikkelingen op de luchthaven, verklaart P.J.M. de Vogel, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Koopwoningen De Schooten Zuid-Oost. 

Onze vereniging is in oktober 1994 opgericht en telt op dit moment 198 leden. Wanneer alle huizen in onze wijk door Woningstichting zijn verkocht, zal dit aantal stijgen tot 227. Alleen particuliere huiseigenaren kunnen lid worden van de vereniging die zich tot doel heeft gesteld dat er voor alle bewoners in de relatief rustige wijk een goed leefklimaat in stand wordt gehouden. Dankzij sponsoring door diverse bedrijven hebben we kort na de oprichting ongeveer 60.000 gulden opgehaald. Hiermee hebben we onder meer drie speelveldjes voor de jeugd gecreeerd alsmede een voetbalveld met mooie doelpalen en bankjes erom heen. Verder hopen we voor de oudere jeugd nog een basketbalpaal, een praathoek en een rollerskatebaan te kunnen realiseren. Dit laatste willen we samen met de Gemeente Den Helder doen die hier langs de wijk een speel-, natuur- en wandelpark wil aanleggen.

Pijnpunten
Wat de overlast van Den Helder Airport betreft, horen we nauwelijks klachten. Alleen van mensen die hier voor het eerst komen wonen en die nog niet gewend zijn aan het vlieglawaai krijgen we wel eens opmerkingen. Van de civiele luchthaven hebben we nauwelijks last. Wat ons wel stoort, zijn de marinehelikopters die soms vrij lang op één bepaalde plaats blijven hangen. We hebben hierover samen met de bewonersbelangenvereniging 'Samen Sterker' contact opgenomen met de commandant van marinevliegkamp 'De Kooy'. Door hem wordt bekeken of de oefeningen waarbij de helikopters lang op één plaats blijven hangen wat meer naar het zuiden, dus verder van onze woonwijk, gehouden zouden kunnen worden. Het overleg met zowel de marinecommandant als directeur Hijmans van de civiele luchthaven verloopt overigens prima. We kunnen altijd bij hen terecht en hebben echt het gevoel gehoord te worden. De openheid, vooral gesteund door de jaarlijkse Open Dag op Den Helder Airport, versterken dit gevoel. Ondanks al deze positieve zaken zijn er toch ook enkele pijnpunten met betrekking tot de luchtvaartactiviteiten. Wij vragen ons namelijk af of het echt nodig is dat er regelmatig straaljagers met donderend geraas over de luchthaven moeten vliegen. 
We hebben iets horen fluisteren van dat de luchthaven mogelijk voor noodlandingen gebruikt kan worden en dat daarom de aanvliegroutes verkend moeten worden. Het fijne weten we er niet van en uitleg hierover is dan ook wenselijk. Daarnaast willen wij, mede gelet op de ramp met de Hercules in Eindhoven, graag weten of op de luchthaven de veiligheid wel voldoende gegarandeerd is en of de betrokken brandweerkorpsen samen in staat zijn om snel en adequaat te reageren op een dergelijke calamiteit.
Verder zouden we graag meer te weten willen komen over de effecten van de uitstoot van vliegtuigmotoren, zeker nu de activiteiten op de luchthaven weer toenemen, en over het vaststellen van de geluidszones.

Werkgelegenheid
Onze vereniging is beslist niet tegen nieuwe ontwikkelingen op Den Helder Airport. Nu het in de Noordkop in de sectoren marine, offshore en visserij slechter gaat, betekenen de activiteiten op de luchthaven een positieve impuls voor de werkgelegenheid. Zeker op de langere termijn. Dat is goed voor alle huidige en toekomstige inwoners van Den Helder. Ik vraag me persoonlijk overigens af of onze luchthaven niet als aankomst- en vertrekpunt zou kunnen fungeren voor de kleine passagierstoestellen die vluchten binnen Europa uitvoeren. Hiermee kan bijvoorbeeld Schiphol worden ontlast. Daarbij zouden passagiers die langere vluchten met grotere vliegtuigen moeten maken gemakkelijk met helikopters van Den Helder naar Schiphol kunnen worden gebracht. Op deze manier wordt ook het wegennet ontlast. Dit alles zou de werkgelegenheid op de luchthaven nog verder kunnen vergroten. En omdat de vliegtuigen steeds stiller worden, zullen wij er volgens mij weinig last van hebben, besluit voorzitter De Vogel.


Open Dag omwonenden een succes
 
 
Ongeveer 2000 omwonenden en andere geïnteresseerden bezochten op zondag 27 juli de Open Dag op de luchthaven. Deze overweldigende belangstelling overtrof de stoutste verwachtingen van de organisatoren van de manifestatie. Zelfs vanuit Engeland was een delegatie van de Norwich Airport Aviation Group speciaal met een Bondeirante G-JBAC vliegtuig van Skydrift overgevlogen om aan de Open Dag deel te nemen. Er kon onder meer tegen een zeer gereduceerd tarief een rondvlucht boven de Noordkop worden gemaakt in een helikopter van KLM of Schreiner. Verder boden KLM ERA Helicopters, Schreiner Airways en Skyline Aviation de bezoekers een kijkje in hun hangars, waar tal van helikopters en vliegtuigen stonden opgesteld. Echte blikvangers waren de YAK 54, een voormalig Russisch trainingsvliegtuig, en een éénpersoons zelfbouwhelikopter van de heer Brink. Mede dankzij het mooie weer groeide de Open Dag 's middags uit tot een gezellige manifestatie die gezien de vele positieve reacties van de omwonenden jaarlijks voor herhaling vatbaar is. 

 

 


 
 
 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS